Hervormde Gemeente
 
meisjesvereniging circa 1927
meisjesvereniging
Op de eerste rij staande:
Rinske Grouwstra, Ike Doorenspleet, Jeltje de Boer, Anna van Hout, Trijntje Tijsma, Hielke Tromp, Tjitte Tromp, Geeske Haringsma, Johannes Wagenmakers, Aaltje Kuiper, Liene de Vries, Hinke de Jong, Baukje de Jong.
Tweede rij zittend:
Aaltje Wagenaar, Roel Rosenberg, mevrouw Tromp, Bontje Doele, Hendrik Keulen, Antje Walda, mevrouw Wagenmakers, Pietje Doele, Mieke de Graaf.
Derde rij zittend:
Hilbert Tromp, Pietje Bosma, Jacoba Piersma, Sjoerdje Grouwstra, Lamkje Hoeksema
 
Oproep!!
Dit is een scan uit de krant. Graag een afdruk van de originele foto!
 
meisjesvereniging
 
meisjesvereniging
foto 045-024 beschikbaar gesteld door Johannes Haringsma
De foto is waarschijnlijk genomen ter gelegenheid van de het bezoek van Hervormde meisjesvereniging naar Oranjewoud.
1. Ietje Weerman 8. Skoltsje Bosman 15. Martzen Hoogeveen
2. de Jong 9. Piet de Vries, chauffeur bij Fa de Boer 16. Jantsje van Aise Feenstra
3. 10. 17. Beeuwke de Vries
4. 11.Antje Hoogeveen 18. Ibeltje de Jong jongere zuster van nr 2
5. dochter van Tijs Dijkstra 12. 19.
6. Annie Haringsma-Hoogeveen 13. Jetske Haringsma-Piersma 20. Sjoerdje Dijkstra
7. 14.  
 
reisje (tussen 1933-1937)
De Passage Paterswolde
 
Paterswolde
de foto is genomen bij uitspanning "De Passage" te Paterswolde waarschijnlijk rond 1935
foto beschikbaar gesteld door Johannes Haringsma
 
achterste rij staand op de verhoging v.l.n.r.
1. chauffeur, 2. ? , 3. ? , 4. ? , 5. ? , 6. Jacobje Jelsma-Piersma, 7. ? , 8. Hinke de Jong, 9. Beeuw de Vries, 10. ? , 11. ?, 12. ?, 13. ?, 14. ?
rij doorvoor staand op de grond v.l.n.r.
15. ? , 16. ? , 17. Roelofke Rozenberg, 18. ? , 19. ? , 20. ? , 21. ? , 22. ? , 23. ? , 24. ? , 25. ?, 26. mevr G Tromp-Lasker, 27. ?, 28. chauffeur
zittend v.l.n.r.
29. ?, 30. ?, 31. Jantje Haantjes, 32. ? , 33 mevr. ds Groenewoud ?, 34. ds Groenewoud?, 35. ?, 36. ?, 37. ?, 38. ?
liggend op de voorgrond v.l.n.r.
38. ?, 39. ?, 40. ?, 41. ?, 42. ?, 43. ?, 44. ? , 45. ? , 46. ?, 47. Jouke Haringsma, 48. ?, 49. ?, 50. ?, 51. ?, 52. ?, 53. ?, 54. ?
 
reisje??
 
reisje
foto beschikbaar gesteld door Johannes Haringsma
1. Roelofke Rozenberg 18. 35. mevr. Sijtsma (van bakker Sijtsma)
2. 19. 36.
3. 20. 37.
4. 21. Hinke de Jong 38.
5. 22. Pieke de Jong 39.
6. 23. Pier de Jong 40.
7. 24. Taeke Steenbergen 41.
8. 25. 42. Piet Haantjes
9. 26. 43.
10. 27. 44.
11. 28. 45. Jantje Haantjes
12. 29. 46. mevr. Groenewoud
13. 30. Hendrik Haantjes 47. ds Groenewoud
14. Line van der Meer-de Vries 31. 48. organist Rinkema ? of Rinke Galema
15. 32. Baukje de Jong (van Jan Visser) 49.
16. 33. Jouke Haringsma 50.
17. Jacobje Jelsma-Piersma 34.  
 
reisje vrouwenvereniging (tussen 1953en 1958)
vrouwenvereniging
 
vrouwenvereniging
foto met namen beschikbaar gesteld door mevr. W. de Vries-Muizelaar uit Balk
 
1. Jantje Haantjes, 2. Pietertje Sloterdijk-de Boer, 3. Hinke Zijlstra-Schotanus, 4. mevr. Kok, 5. Aaltje Tromp-de Vries, 6. Lies Sietsma, 7. Catrien Hoekstra-Zwerver, 8. Wieke de Boer-van der Veer, 9. B. Visser-de Jong, 10. ?, 11. Betje Piersma-de Vries, 12. Sjoerdje Otter-Riemersma, 13. Boukje Groenhof, 14. Grietje Huisman-Schilstra, 15. Grietje Bremer-Bremer
 
16. Sietske Smink-Dijkstra, 17. Trijntje Hetting, 18. Japke Feenstra-Venema, 19. Akke Beuckens-Schaap, 20. Rinkje van Dijk-Valk, 21. Akke Vos, 22. Eelkje de Vries-de Jong, 23. Antje Lyklema-van Randen, 24. Trijntje Meinsma-Engberts, 25. Zus Hoekstra, 26. mevr. Nijholt-Zuiderhof, 27. Sietske Schra-van Houten
 
28. J. Haringsma-Piersma, 29. Fintje Haantjes-Haringsma, 30. Frijke Steenbergen-Visser, 31. Trijntje de Graaf-de Kroon, 32. Wieke de Ruiter, 33. mevr. ds. Belier, 34. Eap Larooij-de Jong, 35. Aaltje Lyklema-Kuiper, 36. Wiepkje de Jong
 
reisje vrouwenvereniging naar de Sprookjeshof te Zuidlaren (tussen 1968 en 1973)
vrouwenvereniging
 
vrouwenvereniging
foto met namen beschikbaar gesteld door mevr. W. de Vries-Muizelaar uit Balk
 
1. J. Haantjes-Roelevink, 2. J. Haringsma-Piersma, 3. W. de Vries-Muizelaar, 4. J. van Strien-Hettinga, 5. G. Klijnstra-de Jong, 6. F. de Jong-Visser, 7. L. Zuiderhof-Postma,
 
8. R. van der Heide-Harkema, 9. mevr. T. Sietsma, 10. M. Mast-de Boer, 11. T. Nieuwenhuis-Beuckens, 12. M. Boersma-Hoogeveen, 13. A. van der Zee-Visser, 14. J. Feenstra-Venema, 15. mevr Ds. Wiegers,
 
16. W. Tijsma-van Solkema, 17. J. Smink-Bremer, 18. A. Lyklema-van Randen, 19. S. Smink-Dijkstra, 20. R. van Dijk-Valk, 21. mevr. de Ruiter, 22. A. Lijklema-Kuiper, 23. Hinke Zijlstra-Schotanus, 24. G. Schots-Couperus, 25. Trijntje Meinsma-Engberts,
 
26. W. van Dijk-Lootsma, 27. C. Hoekstra-Zwerver, 28. F. Sjoerds-de Vries, 29. S. Schraa-van Houten, 30. G. Tromp-Lasker, 31. Hinke de Jong, 32. Tr. de Graaf-deKroon
 
 
reisje vrouwenvereniging naar Schiphol (tussen 1953en 1958)
vrouwenvereniging
 
vrouwenvereniging
foto met namen beschikbaar gesteld door mevr. W. de Vries-Muizelaar uit Balk
 
1. mevr. ds. Belier, 2. ?, 3. Eab Larooij-de Jong, 4. Sietske Smink-Dijkstra, 5. ?, 6. Trijntje Meinsma-Engberts, 7. Jeltje Roskam-Feenstra, 8. Trijntje de Graaf-de Kroon, 9. Hinke Zijlstra-Schotanus, 10. Rinkje van Dijk-Valk
 
11. Wiep de Vries-Muizelaar, 12. Grietje Huisman-Schilstra, 13. Anne van der Zee-Visser, 14. Joukje Doele, 15. Eelkje de Vries-de Jong, 16. Akke Vos, 17. Jetske Haringsma-Piersma, 18. Jeltje Smink-Bremer, 19. mevr. de Vries (A&O grossier), 20. mevr. Nijholt-Zuiderhof
 
21. Grietje Bremer-Bremer, 22. Aaltje Lyklema-Kuiper, 23. Catrien Hoekstra-Zwerver, 24. Wiepkje de Jong ?, 25. ?
 
 
Balkster Courant
krantenknipsel beschikbaar gesteld door Johannes Haringsma
De Hervormde vrouwenverenging "Looft den Heer" is opgericht op 3 maart 1933. In 1983 werd het 50 jarig jubileum uitgebreid gevierd onder voorzitterschap van mevrouw J. Haringsma-Piersma.
 
vrouwenvereniging
 
vrouwenvereniging
foto met namen beschikbaar gesteld door mevr. W. de Vries-Muizelaar uit Balk
 
1. W. Tjalma-de Wilde, 2. M. Zijlstra-Kluwstra, 3. L. Sijtsma-Gerlofs, 4. Akkerman-Akkerman, 5. R. Hoekstra-de Boer, 6. H. Zijlstra-Schotanus, 7. mevr. Nijboer, 8. K. van der Meer-Riemersma, 9. S. Albada-van der Wal, 10. L. van der Zee-Visser
 
11. M. Boersma-Hoogeveen, 12. Koopmans, 13. J. van Strien-Hettinga, 14. Wijnstra-Zwart, 15. Sj. Dijkstra-Roelevink, 16. H. van der Wielen, 17. ?, 18. L. Visser-Visser
 
19. B. Bergsma-Miedema, 20. Tj. Smid-Noles, 21. W. van Dijk-Lootsma, 22. G. Bremer-Bremer, 23. J.Feenstra-Venema, 24. T. Doele, 25. R. van Dijk-Valk, 26. T. Meinsma, 27. T. de Jong-Visser, 28. W. Zuiderbaan-de Kroon, 29. mevr. Altena, 30. M. Mast-de Boer, 31. H. Feenstra-de Jong
 
32. R. Schotanus / Renske Grouwstra, 33. G. Tromp-Lasker, 34. mevr. Burger-Mandemaker, 35. W. de Vries-Muizelaar, 36. J. Haringsma-Piersma, 37. S. Schra-van Houten, 38. F. Sjoerds-de Vries 39. mevr. de Vries-Vos, 40. G. Schots-Kuperus
 
41. T. Nieuwenhuis-Beuckens, 42. L. Zuiderhof-Postma
 
Door de vergrijzing en het gebrek aan een nieuw bestuur is in 2008 de vrouwenverenging opgeheven.
 

 

laatste wijziging: 9 januari 2011