Wikelerdyk 42
 
bron: google streetview 2015
 
Wikelerdijk 42
foto beschikbaar gesteld door de familie Bijlholt
 
 
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie B nummer 23, huis en erf
B 23 in 1859 hernummerd naar B 905, B 906, B 908
B 905 in 1884 hernummerd naar B 1250 / B 906 in 1884 vernummerd naar B 1251
906 wordt 1251
908 wordt 1059 en 1060
kadastrale gegevens: minuutplan 1832 / netteplan 1887
 
bewoners
huisnummering: 1889 - 1910 Wijckel 142; 1910 - 1920 Wijckel 203; 1921 - 1930 Wijckel 222; 1931 - 1953 Wijckel 247; 1953 - 19?? Wikelerdyk 44; 19?? - heden Wikelerdyk 42
   
woningregister 1869 - 1879 blad 75; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 905, volgnummer 352
   
  Willem Gatzes de Boer, veehouder ( * 2 mei 1800 te Harich
   
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 219; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 905
  Jacobje Jongsma ( * 6 december 1804 te ?)
  Alle Hettinga
  Gerben Waijer ( * 1 februaeri 1853 te Piaam); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 276; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer ??
1889 - 1890 Willem J. van de Wetering, van boerenbedrijf ( * 9 juli 1861 te Wijckel)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 166; huisnummer Wijckel 142
1890 - 1890 Willem J. van de Wetering, ( * 9 juli 1861 te Wijckel)
1890 - 1892 Akke Wierda, weduwe Jan Jentjes Tromp ( * 20 november 1835 te Sint Nicolaasga)
1892 - 1899 Jan J. Reekers, veekoopman ( * 21 december 1842 te Hemelum)
1899 - 1900 Teye Bouma, koemelker ( * 22 januari 1843 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 168; huisnummer Wijckel 142 / 203
1900 - 1909 Teye Bouma, koemelker ( * 22 januari 1843 te Oudemirdum); hoofd
1909 - 1910 Elizabeth Teppema (1842-1920), weduwe Teye Bouma; ( * 12 oktober 1842 Tirns ); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Wijckel 203
1910 - 1919 Elizabeth Teppema (1842-1920), weduwe Teye Bouma; naar Balk 62 (= van Swinderenstraat 27)
1919 - 1920 Jan Pieters de Vries, omnibusrijder ( * 28 juli 1873 te Surhuisterveen); van Balk 77 (= van Swinderentraat 41)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 211; huisnummer Wijckel 222
1921 - 1921 Jan Pieters de Vries, voerman ( * 28 juli 1873 te Surhuisterveen); hoofd, vertr. naar Balk 257 (= Westein 14)
1921 - 1930 Minne Jorna, veehouder ( * 31 januari 1880 te Grouw); hoofd, van Franeker
1921 - 1923 Jette de Jong, dienstbode ( * 4 juli 1905 te Nijega HON); inwonend
1924 - 1925 Maria Bouwhuis, dienstbode ( * 20 september 1906 te Sint Nicolaasga); inwonend
1926 - 1926 Fetje Bergsma, dienstbode ( * 30 mei 1911 te Mirns en bakhuizen); inwonend
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 223; huisnummer Wijckel 247
1931 - 1939 Minne Jorna, veehouder ( * 31 januari 1880 te Grouw); hoofd
 
1939 - 19?? familie Jorna
19?? - 19?? familie Frans Bruinsma
19?? - heden familie Bijlholt
   

 

laatste wijziging: 2 maart 2017