Tsjerkhofleane 4 Ruigahuizen
 
Tsjerkhofleane 4
google streetview 2010
 
Tsjerhofleane 4
foto beschikbaar gesteld door de familie de Vries
 
 
eigenaren
1832: Onco van Swinderen en mede eigenaren, legger Balk 252, directeur te Groningen
 
kadastrale gegevens
 
Balk I 73 weiland in 1832 / Balk I 74, huis en erf in 1832 / Balk I 75, boomgaard in 1832 / Balk I 76, tuin in 1832
kadastrale gemeente Balk sectie I 73 vernummerd in 1848 naar I 239
kadastrale gemeente Balk sectie I 74 vernummerd in 1848 naar I 238
kadastrale gemeente Balk sectie I 75 vernummerd in 1848 naar I 236
kadastrale gemeente Balk sectie I 76 vernummerd in 1848 naar I 237
kadastrale gemeente Balk sectie I 236,237,238,239 vernummerd in 1897 naar I 538
kadastrale gemeente Balk sectie I 239 vernummerd in 1897 naar I 537
kadastrale gemeente Balk sectie I 537 vernummerd in 1913 naar I 721
kadastrale gemeente Balk sectie I 538 vernummerd in 1913 naar I 722
bron: www.tresoar.nl
Tsjerkhofleane 4 Tsjerkhofleane 4
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
I 238 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 15/21 , 40/86 , 74/12
I 238 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 99/365
bron: www.tresoar.nl
 
Tsjerkhofleane 4
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Tsjerkhofleane 4 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners
huisnummering: 1812 - 1859 Ruigahuizen 1; 1859 - 1890 Ruigahuizen 1, 1890 - 1910 Ruigahuizen 1; 1910 - 1920 Ruigahuizen 1; 1921 - 1930 Ruigahuizen 1; 1931 - 1953 Ruigahuizen 1; 1953 - heden Tsjerkhofleane 4
   
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Ruigahuizen 1
1812 Thijs Bouwes
 
1813 Thijs Bouwes Spekboer, huisman, dochter Heintie geboren op Ruigahuizen 1
1817 Thijs Bouwes Spekboer, werkman, zoon Arjen geboren op Ruigahuizen 1
volkstelling 1840, Ruigahuizen 1
1840 Meindert Pieters de Vries, werkman ( * De Knipe); hoofd
 
1846 - 1849 Fekke Fekkes Postma, wagenaar ( * 27 februari 1816 te Harich); hoofd
woningregister 1849 - 1859 blad 843; huisnummer Ruigahuizen 1 a
1849 - 1854 Fekke Fekkes Postma, wagenaar ( * 27 februari 1816 te Harich); hoofd, naar Noord Amerika
18?? - 1854 Friskje Roelevink, boerenmeid ( * te Harich); inwonend
1854 - 1859 Albert Dirks Duijf, boer ( * 26 augustus 1803 te Balk); hoofd
  Tijs Jans van der Meer, boerenknecht ( * 10 maart 1835 te Oosterzee); inwonend
  Iddigjen van der Goot, boerenmeid ( * 1 juni 1834 te Balk); inwonend
  Geertje Thomas de Koe, boerenmeid ( * 26 februari 1837 te Sondel); inwonend
   
woningregister 1859 - 1869 blad 1; kadastrale gemeente Balk sectie I nummer 238, huisnummer Ruigahuizen 1
1859 - 186? Albert Dirks Duijf, ? ( * 26 augustus 1803 te Balk); hoofd
1859 - 1861 Jan W Kortekamp, ( * 19 oktober 1842 te Wijckel); inwonend
1862 - 1862 Lijsbert Douwes Waaijer, ( * 11 januari 1817 te Kolderwolde); inwonend
186? - 1869 Age Siemens Bouwhuis, ? ( * 1837 te Sint Nicolaasga); hoofd, van Oudemirdum
woningregister 1869 - 1879 blad 202; kadastrale gemeente Balk sectie I nummer 238, volgnummer 979
1869 - 1879 Age Siemens Bouwhuis, ( * 1837 te Sint Nicolaasga); hoofd
1869 - 1878 Alida Reins Draaijer, boerenmeid ( * 30 september 1854 te Oudega HON); inwonend
1872 - 1873 Aaltje Ages Negenman, ( * 2 september 1854 te Mirns en Bakhuizen); inwonend
1877 - 1879 Ottje Tjittes Scheltinga, ( * 27 november 1853 te Mirns); inwonend
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 639; kadastrale gemeente Balk sectie I nummer 238
1880 - 1890 Age Siemens Bouwhuis, landbouwer ( * 1837 te Sint Nicolaasga); hoofd
1880 - 1883 Johannes Dinklenburg, boerenknecht ( * 17 augustus 1863 te Nijega HON); inwonend, naar Grouw
1886 - 1886 Jentje ten Brink, boerenknecht ( * 15 november 1865 te Woudsend); inwonend
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad ; huisnummer Ruigahuizen
1890 - 1900 Age Siemens Bouwhuis, veehouder( * 1837 te Sint Nicolaasga); hoofd
189? - 189? Johannes Dinklenburg, boerenknecht ( * 17 augustus 1863 te Nijega HON); inwonend
1892 - 189? Gerrit van Dijk, boerenknecht ( * 20 december 1869 te Wijckel); inwonend
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad ; huisnummer Ruigahuizen
1900 - 1910 Age Siemens Bouwhuis, veehouder ( * 20 december 1837 te Sint Nicolaasga); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Ruigahuizen 1
1911 - 1916 Age Bouwhuis
1916 - 1917 Egbert Bouwhuis
1917 - 1920 Gerben de Vries
bevolkingsregister 1911- 1920 A-B blad 163, huisnummer Ruigahuizen 1
1911 - 1916 Age Siemens Bouwhuis, veehouder ( * 20 december 1837 te Sint Nicolaasga); hoofd
1911 - 1917 Egbert Bouwhuis, ( ) hoofd vanaf 1916
bevolkingsregister 1911- 1920 T-V blad 206, huisnummer Ruigahuizen 1
1917 - 1920 Gerben de Vries, veehouder ( * 18 april 1893 te Akmarijp); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 201, huisnummer Ruigahuizen 1
1921 - 1930 Gerben de Vries, veehouder ( * 18 april 1893 te Akmarijp); hoofd
1921 - 1922 Gerberdina van Hes, dienstbode ( * 12 augustus 1904 te Amsterdam); inwonend
1921 - 1922 Fokke Klijnsma, boerenknecht ( * 25 december 1899 te Ruigahuizen); inwonend
1922 - 1924 Wopkje van der Goot, dienstbode ( * 10 december 1905 te Wijckel); inwonend
1922 - 1924 Jouke de Vries, boerenknecht ( * 6 maart 1904 te Sloten Frl); inwonend
1924 - 1927 Wiegertje Hoekstra, dienstbode ( * 12 december 1908 te Harich); inwonend
1924 - 1924 Harm Bijl, boerenknecht ( * 7 januari 1907 te IJlst); inwonend
1924 - 1926 Geert Kok, boerenknecht ( * 20 juni 1894 te Sondel); inwonend
1926 - 1927 Hotze Sinnema, boerenknecht ( * 27 juni 1904 te Nijemirdum); inwonend
1927 - 1929 Geertje Stegenga, dienstbode ( * 28 september 1913 te Wijckel); inwonend
1928 - 1929 Tjeerd Sinnema, boerenknecht ( * 14 oktober 1911 te Nijemirdum); inwonend
1929 - 1930 Jan Dijkstra, boerenknecht ( * 26 november 1907 te Workum); inwonend
1929 - 1930 Teatske Haga, dienstbode ( * 13 maart 1916 te Oudemridum); inwonend
bevolkingsregister1931 - 1939 blad 201; huisnummer Ruigahuizen 1
1931 - 1939 Gerben de Vries, veehouder ( * 18 april 1893 te Akmarijp); hoofd
1931 - 1931 Teatske Haga, dienstbode ( * 13 maart 1916 te Oudemridum); inwonend
1931 - 1931 Jan Dijkstra, boerenknecht ( * 26 november 1907 te Workum); inwonend
1931 - 1933 Jantje Jongsma, dienstbode ( * 21 maart 1916 te Ruigahuizen); inwonend
1931 - 1933 Wabe Stegenga, boerenknecht ( * 25 september 1912 te Nijemirdum); inwonend
1933 - 1935 Tjeerd Sinnema, boerenknecht ( * 14 oktober 1911 te Nijemridum); inwonend
1935 - 1936 Sjouke Laffra, boerenknecht ( * 19 oktober 1914 te HON); inwonend
1936 - 1937 Marten Sijtsma, boerenknecht ( * 31 januari 1914 te Marrum); inwonend
1938 - 1939 Anne Boukes, boerenknecht( * 20 december 1920 te Groningen); inwonend
1939 - 1939 Jacob de Vries, neef ( * 6 november 1928 te Oudemirdum); inwonend
 
1939 - heden familie de Vries
     
 
 
Fekke Fekkes Postma
bron: Leeuwarder Courant van 24 februari 1854
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 14-03-2019