Dubbelstraat 25 (1953)
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 115, huis en erf in 1832

eigenaren

eigenaar in 1832: Algemene Armvoogdij te Balk
   
   
   
verkoop in 1926 aan: Hendrik Boonstra, logementhouder te Balk
   
   
   
   
   
   
   
   
 
2007 >
   
Balk A 115
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

115 vernummerd in 1889 naar 688
688 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 115 rond 1910
het pand rond 1910
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 163; 1859 - 1910 Balk 220; 1910 - 1914 Balk 341; 1914 - 1920 Balk 376; 1920 - 1930 Balk 401; 1930 - 1953 Balk 386; 1953 - ???? Dubbelstraat 25
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1804 Buiten Armen te Balk / door armen bewoond; blad 178, nummer 155
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 163
1812 Willem Ages, volgnummer 4
1812 Durk Pieter Delsma, volgnummer 149
1812 Sjoerd Durks, volgnummer 149
volkstelling 1840; huisnummer Balk 163
1840 Froukjesn Koenraads Feenstra, weduwe Betz?, werkvrouw
1840 Rinze Teunis de Jong, schippersknecht
woningregister 1849 - 1859 blad 315; huisnummer Balk 163 / 220
1849 - 185? Sybren Pieters de Jong, werkman
woningregister 1859 - 1869 blad 102; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 115, huisnummer Balk 220
1859 - 1869 Yke Nannes van der Goot,
1867 - 1869 Antje S. Arends,
woningregister 1869 - 1879 blad 65; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 115, volgnummer
1869 - 1873 Yke Nannes van der Goot,
1869 - 1879 Eelkje Ykes van der Goot, naaister
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 6; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 115
1880 - 1890 Evert Johannes Hofstra, arbeider
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 314; huisnummer Balk 220
1890 - 1900 Evert Johannes Hofstra
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 311; huisnummer Balk 220 / 341
1900 - 1910 Evert Hofstra, petroleumkoopman
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 27; huisnummer Balk 341 / 376
1910 - 1920 Evert Johannes Hofstra,
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ??; huisnummer Balk 401
1921 - 1925 Evert Johannes Hofstra,
1925 - 1926 Johannes Hofstra,
1926 - 1930 garage
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 29; nummer 386
1931 - 1939 garage
 
1939 - 19?? garage
  slijterij
1987 - 1990 groentewinkel "De Toekomst"
1990 - 1996 "Us Poppehûs"
  snackbar "Fellows"
     
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 163; 1859 - 1890 Balk 220; 1890 -1910 Balk 220a; 1910 - 1914 Balk 341a; 1914 - 1920 Balk 376a;
     
woningregister 1859 - 1869 blad 103; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 115, huisnummer Balk 220
1859 - 1869 Tjeerd Pieters Pietersma
woningregister 1869 - 1879 blad 65; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 115, volgnummer ???
1869 - 1879 Tijs Gerrits Jansma,
  Gerrit Maikes de Graaf, schoenmakerskn
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 6; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 115
1880 - 1890 Trijntje ten Dam (wed. Tijs Jansma)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 315; huisnummer Balk 220a
1890 - 1900 Trijntje ten Dam,  
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 312; huisnummer Balk 220a / 341a
1900 - 1907 Trijntje ten Dam
1900 - 1910 Jacob Jansma,
1900 - 1910 Grietje Jansma,
register van huisnummering 1911 - 1920 blad 27; huisnummer Balk 341a / 376a vervallen
1910 - 1920 Jacob Jansma,
   
 
 
Dubbelstraat
prentbriefkaart 080-168 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
De Dubbelstraat rond 1910.
 
groentewinkel "De Toekomst"
 
  groentewinkel De Toekomst
opening De Toekomst
bron: Balkster Courant van 3 december 1987
 
 
 
groetenwinkel De Toekomst
bron: Balkster Courant van 8 september 1988
 
bron: Balkster Courant van 12 oktober 1989 >>>
 
"Us Poppehûs"
 
Us Poppehus
bron: Balkster Courant van 5 april 1990
Us Poppehus
Op de foto v.l.n.r. exploitatnte Geeske Visser, haar zoon Ronald, dochter Esther, mevr. Visser sr., de zus van Geeske en diens zoon Rolf
 
fotograaf Frans Mulder
 
bron: Balkster Courant van 19 december 1996
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 1 september 2017