Dubbelstraat 34, 36 (1953) BAG 2018: geen nummer
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 119, begraafplaats in 1832  
reëelcohier Gaasterland 1715, Balk, geen vermelding  

eigenaren

eigenaar in 1832 OAT: Het Vlek te Balk
   
   
   
   
Het Haskeplein
2009
kadastrale gegevens
119 vernummerd in 1853 naar 396, 397, 398, 399
396 en 397 komen uit 119 en 120
399 vernummerd in 1872 naar 506 en 508
506 komt uit 121, 122 en 399
508 komt uit 121 en 399
508 vernummerd in 1902 naar 786
398 vernummerd in 1902 naar 787
786 vernummerd in 1914 naar 912
787 vernummerd in 1914 naar 912, 913, 914
 
netteplan 1887
bron: Tresoar
Het plein in 1887. De contouren van de begraafplaats zijn goed te herkennen
minuutplan 1832 / kadastrale kaart 1913
 
bewoners
huisnummers: 1910 - 1914 Balk 336; 1914 - 1920 Balk 363; 1920 - 1930 Balk 389; 1930 - 1953 Balk 373; 1953 - sloop Dubbelstraat 34
     
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 7 kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 119
1880 - 1890 Wiebe Roelofs de Vries, werkman
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 25, huisnummer 336 / 363
1910 - 1920 verfwinkel (kad. nr. A
register van huisnummering 1921 - 1930 blad 33, huisnummer Balk 388
1921 - 1930 verfwinkel
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 28, huisnummer Balk 373
1931 - 1939 hok
     
bewoners
huisnummering: 1910 - 1914 Balk 337; 1914 - 1920 Balk 364; 1920 - 1930 Balk 388;1930 - 1953 Balk 374; 1953 - sloop Dubbelstraat 36
     
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 25; huisnummer Balk 337 / 364
1910 - 1920 timmerwerkplaats (kad. nr. A 786)
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 33; huisnummer 389
1920 - 1930 timmerwerkplaats
register van huisnummering 1930 - 1939 blad 28; huisnummer 374
1930 - 1939 timmerwerkplaats (Sikke Doele)
     
begraafplaats
 
grafsteen Yohannes Feyes Winter Yohannes Feyes Winter
 
ANNO 1653
DEN 17 YANNEWARYIS
IN DEN HEERE GERUST
YOHANNES FEYES
WINTER APOTHEKER
TOT BALCK
 
Waarschijnlijk was Yohannes Feyes Winter de stamvader van een aantal generaties apothekers en geneesheren in Friesland.
 
koemarkt
 
koemarkt
bron: Leeuwarder Courant van 25 april 1851
 
koemarkt
bron: Leeuwarder Courant van 13 augustus 1852
 
weekmarkt
bron: Balkster Courant van 13 december 1958
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete verhaal dat zich afspeelt tussen 1890 en 1900
 
koemarkt brol  
De betekenis van het woord "brol" is moeilijk vast te stellen. Volgens wikipedia: "Brol is het kernachtige woordje waarmee men in Vlaanderen uitdrukt dat iets als rommel beschouwd wordt. Men drukt er echter méér mee uit dan dat, en krachtiger"
De brol in Balk was in de hoofdstraat, vermoedelijk nu de van Swinderenstraat. Waar precies is mij niet bekend.
 
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 26 septmeber 1896
 
verfwinkel van ?
 
 
timmerwerkplaats Evert Doele
 
  Evert Doele
Evert Doele
foto 106-002
De foto is gemaakt rond 1963 vlak voor de afbraak van de schuren van timmerman Evert Doele. Links is de zijgevel te zien van het huidige 't Haske. De andere bebouwing is gesloopt.
  bron: Leeuwarder Courant van 10 november 1962
 
Haskeplein
 
Haskeplein rond 1950
prentbriefkaart 148-013 beschikbaar gesteld door Frans van der Heide
Bakker Fopma met zijn handkar op weg naar huis. Links de Openbare Lagere School, daarnaast de houten schuur van Hofstra, daarna het baarhok van gemeente Gaasterland. Op de hoek de schoolmeesterwoning.
 
zwerfkei
bron: Balkster Courant foto: Martin van der Heide
Bij de aanleg van waterleiding in Balk in 1957 vonden de grondwerkers een grote zwerfkei in de Dubbelstraat. Wat er verder met de zwerfkei is gebeurd zie het artikel in de Balkster Courant 4 oktober 2012 onder deze link.
 
1992 herinrichting Haskeplein en Dubbelstraat
 
Haskeplein
bron: Balkster Courant van 29 april 1992
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
Haskeplein
foto 003-172 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
Het kappen van de grote populieren op het plein in april 1992. Daarna is het plein opnieuw ingericht.
 
Haskeplein Haskeplein Haskeplein
foto 200-251 foto 200-252 foto 200-253
Haskeplein   Haskeplein
foto's:
archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Onder het toeziend oog van ??? worden de bomen gekapt. >>>
foto 200-254   foto 200-250
 
Haskeplein
bron: Balkster Courant van 10 september 1992
 
Haskeplein Haskeplein Haskeplein
foto 200-551 foto 200-550 foto 200-552
 
Haskeplein
bron: Balkster Courant van 3 december 1992
 
 
 
weekmarkt Haskeplein
bron: Balkster Courant van 5 mei 2011
 
Haskeplein
foto 29 april 2011 eigen collectie
 
Haskeplein
foto 29 april 2011 eigen collectie
 
Haskeplein
Het Haskeplein in de herfst van 2012.
 
Haskeplein
bron: Balkster Courant van 14 maart 2013
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
Koningslinde
bron: Balkster Courant van 2 mei 1013
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 1 september 2017