Dubbelstraat 24
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 122, huis en erf in 1832

eigenaren

eigenaar in 1700: De schoolmeesters huysinge binnen Balk
eigenaar in 1832: school te Balk
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
2007 >>>
   
Dubbelstraat
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

122 vernummerd in 1872 naar 506
506 komt uit 121, 122, 399
506 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 121 rond 1920
het schoolhuis rond 1920

kaart 1813

kadastrale kaart 1913

 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 159; 1859 - 1910 Balk 215; 1910 -1914 Balk 332; 1914 - 1920 Balk 358; 1920 - 1930 Balk 382; 1930 - 1953 Balk 368; 1953 - sloop Dubbelstraat 24
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1792 - 1804 schoolmeesterhuizinge; blad 177, nummer 152
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 159
1812 Jelle Meinesz, volgnummer 139
volkstelling 1840; huisnummer Balk 159
1840 Jentje Jolles Wiarda, onderwijzer der jeugd ( * 1786 te Oosterzee)
woningregister 1849 - 1859 blad 303; huisnummer Balk 159 / 215
1849 - 1858 Jentje Jolles Wiarda, onderwijzer ( * 1786 te Oosterzee)
woningregister 1859 - 1869 blad 100; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 122; huisnummer Balk 215
1859 - 1860 schoolhuizinge, onbewoond
1860 - 1869 Jacob Dirks, hoofdonderwijzer ( * 1 juli 1819 te Franeker)
  Johanna Hillegonda Harders, ? ( * 11 januari 1829 te Leer)
  Hiske Tuinman, ( * 20 november 1842 te Balk)
  Anne Knol, ? ( * augustus 1849 te Sexbierum)
  Hil? Harders, ? ( * 21 juni 1821 te Leer)
woningregister 1869 - 1879 blad 9; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 122; volgnummer 5 / 327
1869 - 1879 Jacob Dirks, hoofdonderwijzer ( * 1 juli 1819 te Franeker)
1869 - 1870 Pieter Cornelis Lapidoth, onderwijzer ( * 5 november 1839 te Leiden)
1871 - 1871 Thomas Hoog, predikant van Ned. Indië ( * 31 mei 1829 te Barneveld)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 132; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 506
1879 - 1886 Jacob Dirks, onderwijzer ( * 1 juli 1819 te Franeker)
1883 - 188? Anna Dorothea Terpstra, commencaal ( * 4 januari 1867 te Oenkerk)
1886 - 1890 Johannes Hendriks Wijma, ( * 4 oktober1849 te Drogeham)
1886 - 1890 Baukje Hendriks Wijma, ( * 3 juli 1857 te Drogeham)
1886 - 1890 Foppe Hendriks Westra, halfbroeder ( * 25 september 1867 te Drogeham)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 308; huisnummer Balk 215
1890 - 1900 Johannes Hendriks Wijma, onderwijzer ( * 4 oktober1849 te Drogeham)
1890 - 1894 Baukje Hendriks Wijma, zuster ( * 3 juli 1857 te Drogeham)
1890 - 1891 Foppe Hendriks Westra, halfbroeder ( * 25 september 1867 te Drogeham)
1896 - 1900 Geertje Sijzes Wijma, nicht ( *18 februari 1880 te Eestrum)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 305; huisnummer Balk 215 / 332
1900 - 1910 Johannes Hendriks Wijma, hoofd der school ( * 4 oktober1849 te Drogeham)
1900 - 1910 Geertje Sijzes Wijma, nicht ( *18 februari 1880 te Eestrum)
1900 - 1902 Oebele Wijma, neef ( * 21 januari 1888 te Eestrum)
1903 - 1904 Baukje Sijtzes Wijma, nicht ( * 27 mei 1883 te Eestrum)
1903 - 1904 Hendrik Wijma, neef, timmerknecht ( * 23 maart 1886 te Eestrum)
1908 - 1910 Baukje Wijma, onderwijzer ( * 27 mei 1883 te Eestrum)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 25; huisnummer Balk 332 / 358
1910 - 1920 Johannes Hendriks Wijma
1920 - 1920 Gijsbert Alexander Bos
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 339; huisnummer Balk 382
1921 - 1929 Gijsbert Alexander Bos, hoofdonderwijzer openbare lagere school ( * 23 februari 1894 te Enschede)
1929 - 1930 Auke Vleer, hoofdonderwijzer openbare lagere school ( * 30 oktober 1895 te Sneek)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 310; huisnummer Balk 368
1931 - 1936 Auke Vleer, hoofdonderwijzer openbare lagere school ( * 30 oktober 1895 te Sneek)
1936 - 1939 Willem Boersma, hoofdonderwijzer openbare lagere school ( * 14 december 1896 te Warga)
 
1939 - ???? familie Boersma
  familie Dijkstra
195? - 1963 familie Bakker
1963 - familie Kanninga
1974 - heden Rabobank
     
schoolmeesterswoning
 
Dubbelstraat
De Dubbelstraat rond 1920 met uiterst links de schoolmeesterswoning.
 
Dubbelstraat
prentbriefkaart: eigen collectie
De Dubbelstraat rond 1940 met uiterst links het huidige Haskeplein en daarnaast de schoolmeesterswoning.
 
Haskeplein
foto 309-009 beschikbaar gesteld door Tonnie Bakker
De familie Bakker woonde in de jaren vijftig van de vorige eeuw in de schoolmeesterwoning. Op de foto uit circa 1962 de gebroeders Bakker, v.l.n.r. Jappie, Otto en Tonnie bij het muurtje om het schoolplein van de naastgelegen Openbare Lagere School, het huidige Haske (2015). Op de achtergrond v.l.n.r. garage van der Heide, Mulo, woning gezusters Wagenaar, bioerderij van de familie Wagenaar (in 2015 de Plus supermarkt van Siemonsma.
 
Rabobank
 
 
 
 
Rabobank
foto: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Rabobank
eigen foto
Het Haskeplein met de ingang van de Rabobank in 2009.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 1 september 2017