Dubbelstraat 10 (1953) BAG 2018: Dubbelstraat 4
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 128, huis en erf in 1832  
reëelcohier Gaasterland 1715, Balk, nummer 137, huis  

eigenaren

eigenaar in 1700: Levinus Winter: Huysinge en stede in de Dubbelstraet binnen Balk, bij Pyerre Troupel Franse goudsmid bewoont werdende
eigenaar in 1715: Mons. Levinus Winter
eigenaar in 1722: Mons. Levinus Winter erven
eigenaar in 1725: Griet Reins of Mons. Levinus Winter erven
eigenaar in 1769: Jackle Abes en Mons. Levinus Winters erven
eigenaar in 1772: Gerryt Cabes (Kabbes)
eigenaar in 1782: procureur Johannes Stroband
eigenaar in 18??: Jelle Klazes Hornstra, arbeider
verkoop in 1816 aan:  
eigenaar in 1832: Age Michiels Tromp, koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1857 aan:: Hans Ages Tromp, koopman te Balk
verkoop in 1892 aan: Antje Tromp, weduwe H.B. van der Goot te Harich
verkoop in 1918 aan: Douwe Fongers Hilarides, landbouwer te Harich
verkoop in 1921 aan: Geele Kuperus, schilder te Balk
   
   
 
2007 >>
   
Balk A 128
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

128 ongewijzigd tot 1928
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 128
de linker gevel is van Dubbelstraat A 128

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners
huisnummers: 1812 - 1839 Balk 154; 1859 - 1910 Balk 210; 1910 - 1914 Balk 327; 1914 - 1920 Balk 352; 1920 - 1930 Balk 376; 1930 - 1953 Balk 362; 1953 - sloop Dubbelstraat 10
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Mons. Levinus Winter / Pieter Pieters; blad 89, nummer 137
1717 - 1718 Mons. Levinus Winter / Pieter Pieters; blad 91, nummer 137
1721 Mons. Levinus Winter / Pieter Pieters; blad 122, nummer 137
1722 Mons. Levinus Winter erven / ??????; blad 122, nummer 137
1725 Griet Reins of Mons. Levinus Winter erven / ?? Emlius; blad 122, nummer 137
1729 - 1742 Griet Reins of Mons. Levinus Winter erven / Jan Breemer; blad 122, nummer 137
1745 - 1747 Griet Reins of Mons. Levinus Winter erven / Harmen Offes; blad 122, nummer 137
1748 Griet Reins of Mons. Levinus Winter erven / Migul Hendriks; blad 122, nummer 137
1750 Griet Reins of Mons. Levinus Winter erven / Sytse Aants; blad 122, nummer 137
1758 - 1762 Griet Reins of Mons. Levinus Winter erven / Hendrina Banning; blad 122, nummer 139
1764 - 1768 Griet Reins of Mons. Levinus Winter erven / Harmen Rijx; blad 122, nummer 139
  % Mons. Levinus Winter
1769 Jackle Abes en Mons. Levinus Winters erven / Hylke Ottes; blad 122, nummer 139
1770 - 1771 Jackle Abes en Mons Levinus Winters erven / Marike Abes; blad 122, nummer 139
1772 - 1774 Gerryt Cabes (Kabbes) / zelfs; blad 122, nummer 139
1775 Gerryt Cabes (Kabbes) / zelfs; blad 175, nummer 147 te voren 139
1777 Gerryt Cabes (Kabbes) / procureur Stroband; blad 175, nummer 147
1779 - 1780 Gerryt Cabes (Kabbes) / Johannes Stroband; blad 175, nummer 147
1782 Johannes Stroband / zelfs; blad 175, nummer 147
1783 - 1784 Johannes Stroband / Gerben Gerryts; blad 175, nummer 147
1785 Johannes Stroband / Tjeerd Wijbrands; blad 175, nummer 147
1786 Johannes Stroband / Eile Faber en Krijn Eppinga; blad 176, nummer 147
1787 - 1788 Johannes Stroband / Jacobus Eppinga; blad 176, nummer 147
1789 Johannes Stroband / Jan Piers en Durk Piers; blad 176, nummer 147
1790 - 1802 Johannes Stroband / zelf; blad 176, nummer 147
1803 - 1804 Johannes Stroband / Jelle Klases en Jan Kloppenburg; blad 176, nummer 147
speciekohieren 1748 - 1806
1790 Johannes Stroband, van blad 49, volgnummer 43 alhier; blad 59, volgnummer 119
1795 - 1800 Johannes Stroband; blad 59, volgnummer 119
1805 Jelle Klaases; blad 59, volgnummer 119
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 154
1812 Jelle Klaazes, volgnummer 120
1812 Pier Mulder, volgnummer 136
 
1811 Jelle Klases Hornstra, arbeider; geboorte zoon Willem op nummer 154
   
1825 Joeke Jans Sterkenburg, agent van politie
volkstelling 1840; huisnummer Balk 154
1840 Laas Tjebbes Spannenburg, goud- en zilversmid ( * 30 april 1807 te Goingarijp); hoofd
1840 Janke Hendriks Schokker, dienstmeid ( * 23 september 1818 te Sint Johannesga)
woningregister 1849 - 1859 blad 296; huisnummer Balk 154 / 210
1849 - 1859 Hans Ages Tromp, zonder beroep ( * 1817 te Balk); hoofd
1852 - 1853 Jantje Coehoorn, zonder beroep ( * Bakhuizen)
  Rigtje Betzema, dienstmeid ( * 1831 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 98; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 128; huisnummer Balk 210
1859 - 1864 Hans Ages Tromp, ( * 11 december 1817 te Balk); hoofd
1864 - 1869 Uilke Willems de Jong, ( * 21 februari 1823 te Balk); hoofd
1865 - 1865 Johannes Brusse, ( * 12 augustus 1837 te Amsterdam), later predikant te IJsselstein
1868 - 1869 Pieter Cornelis Lapidoth, onderwijzer ( * 5 november 1839 te Leiden)
woningregister 1869 - 1879 blad 10; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 128; volgnummer 10 / 313
1869 - 1879 Ruurd Nannes van der Vaart, ( * 31 oktober 1812 te Nijelamer); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 8; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 128
1880 - 1888 Ruurd Nannes van der Vaart, visser ( * 31 oktober 1812 te Nijelamer); hoofd
1888 - 1890 Sjoerdje Hiddes Koornstra, weduwe Ruurd Nannes van der Vaart ( * 13 augustus 1813 te Sloten); hoofd
188? - 1889 Klara Karolina Wolthuis, commencaal
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 304; huisnummer Balk 210
1890 - 1895 Sjoerdje Hiddes Koornstra, weduwe Ruurd Nannes van der Vaart ( * 13 augustus 1813 te Sloten); hoofd
1890 - 1895 Aaltje van der Vaart, modiste ( * 30 augustus 1847 te Sloten)
1896 - 1900 Hendrik Gijsberts Koelstra, smid / bankwerker ( * 24 augustus 1872 te Het Meer); hoofd
1896 - 1899 Elisabeth Verhoop, apothekersbediende ( * 7 juli 1864 's Gravenhage)
1898 - 1899 Neeltje de Jong, dienstbode ( * 29 maart 1882 te Sloten)
1899 - 1899 Sietske Jonkers, dienstbode ( * 21 november 1883 te 't Meer)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 299; huisnummer Balk 210 / 327
1900 - 1910 Hendrik Gijsberts Koelstra, ( * 24 augustus 1872 te Het Meer); hoofd
19?? - 19?? Dirkje Huisman, dienstbode ( * 16 april 1880 te Langweer)
1900 - 1902 Sijtske Vierstra, modiste ( * 10 oktober 1879 te Sneek)
19?? - 19?? Jantje Kuperus, dienstbode ( * 20 juli 1885 te Balk)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 25; huisnummer Balk 327 / 352
1910 - 1914 Hendrik Gijsberts Koelstra,
1914 - 1915 Hendrik van der Hoel,
1915 - 1915 Tietje Veldstra (wed. Hendrik Bremer)
1915 - 1918 Johannes Geerts Kuperus,
1918 - 1919 Jan van der Velde,
1919 - 1920 Emilius Gosses Wyckelsma,
1920 - 1920 Jelle Zoethout
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 334; huisnummer Balk 376
1921 - 1921 Emilius Gosses Wyckelsma, venter in touw ( * 9 april 1851 te Balk); hoofd
1921 - 1921 Otte de Jong, zonder beroep ( * 27 november 1916 te Balk)
1921 - 1921 Jelle Zoethout, betonwerker ( * 26 juni 1879 te Woudsend)
1921 - 1930 Geele Kuperus, huisschilder en winkelier ( * 16 februari 1888 te Idskenhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 305; huisnummer Balk 362
1931 - 1939 Geele Kuperus, huisschilder ( * 16 februari 1888 te Idskenhuizen); hoofd
 
1939 - 1967 familie Kuperus
     
verkopen
 
bron: Leeuwarder Courant van 16 december 1815
 
Dubbelstraat 10
bron: Leeuwarder Courant van 8 januari 1892
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 29 januari 1892 bron: Nieuwsblad van Friesland van 24 december 1918
  perceel 1 = van Swinderenstraat 26
  perceel 2 = Dubbelsstraat 10 / perceel 3 = Raadhuisstraat 4
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 12 februari 1839
Rond 1832 vestigde Laas Tjbbes Spannenburg zich op dit adres in Balk als goud- en zilversmid. Rond 1845 werd hij logementhouder in Het Wapen van Spannenburg tussen Tjerkgaast en Sint Nicolaasga.
 
prentbriefkaart 003-147 collectie Berend Bakker
De Dubbelstraat rond 1915.
 
bron: Balkster Courant van 2 oktober 1915
Kaashandelaar Johannes Kuperus begon in 1915 een fruitwinkel op dit adres in de Dubbelstraat. Na drie jaar sloot de winkel en verhuisde hij weer naar zijn kaaspakhuis aan de Gaaikemastraat in Balk
 
foto 96.422 beeldbank cultureelerfgoed
Het linker pand, met het NGV-hek tegen de muur in de steeg, is Dubbelstraat 10
 
foto 200-060 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
In april 1968 had de gemeente Gaasterland de laatste twee woningen aan de Dubbelstraat aangekocht. Nu kon worden begonnen met de sanering en dus sloop van deze kant van de straat. De foto zal genomen zijn in 1969 / 1970 toen de pakhuizen van de grossier de Vries & Van der Wal, inmiddels A&O tegen de vlakte gingen.
 
eigen foto uit 2007
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 3 februari 2018