Gaaikemastraat 35, 36, 37, 38
kadastrale gemeente Balk, sectie H, nummer 345, huis en erf in 1832
eigenaren
eigenaar in 1832 erven Zacharias Alderts Voetman
   
   
   
 
2006 >>>
 
kadastrale gegevens
 
 
Balk H 345
foto: collectie Berend Bakker
 
bewoners
huisnummers: 1849 - 1859 Balk 88a; 1869 - 1880 Balk 113; 1880 - 1890 Harich ??; 1890 - 1910 Harich 1910 - 191? Harich 190; 191? 1920 Balk 173; 1920 - 1930 Balk 202; 1930 - 1938 Balk 203; 1953 - ???? Gaaikemastraat 35
     
   
 
   
   
woningregister 1849 - 1859 blad 132; huisnummer Balk 88a / 113
1849 - 1859 Fokke de Boer, zonder beroep ( * 1783 te Balk)
  Betze Schram,
  Romke Kramer, smidsknecht ( * 1815 te Franeker)
  Jacob Fokkes Klijnsma, werkman ( * 5 juni 1810 te Echten)
  Jacob Jongstra, werkman ( * 1829 te Balk)
  Jurjen Jongstra, werkman ( * 1833 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 47; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 645; huisnummer 113
1859 - 1869 Ruurd J Bekema ( * 7 september 1806 te Woudsend)
   
woningregister 1869 - 1879 blad 38; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 645, volgnummer 163 / 150
1869 - 1879 Jan Douwes Reekers, bosarbeider ( * 12 april 1841 te Balk)
   
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 595; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 645
1880 - 1890 Jan Douwes Reekers, visser ( * 12 april 1841 te Balk); hoofd
  Hendrik Hielkes Bijma, neef, visser ( * 16 augustus 1856 te Balk)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 124; huisnummer Harich 106
1890 - 1900 Johannes Koornstra, werkman ( * 8 april 1853 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 125; huisnummer Harich 106 / 160
1900 - 190? Johannes Koornstra, werkman
190? - 190? Tetje Herder, (wed. J Koornstra)
190? - 190? Jouke Haringsma, vrachtrijder
190? - 1910 Jacob de Graaf, arbeider
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 11; huisnummer Harich 160
1910 - 191? Jacob de Graaf
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 13; huisnummer Balk 173
191? - 1914 Jacob de Graaf
1914 - 1920 Ane de Vos
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 184; huisnummer Balk 202
1921 - 1923 Ane de Vos, los arbeider ( * 4 juni 1878 te Balk); hoofd
1923 - 1926 Rinske de Graaf, weduwe Ane de Vos, vroedvrouw ( * 24 juni 1874 te Oudemirdum)
1926 - 1927 Hendrik Jongstra, arbeider ( * 24 maart 1878 te Hemelum); hoofd
1928 - 1930 Hans Hoekstra, arbeider ( 7 juni 1880 te Jorwerd); hoofd
1930 - 1930 Pieter Leijenaar, veekoopman ( * 13 februari 1885 te Winsum); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 173; huisnummer Balk 203
1931 - 1939 Pieter Leijenaar, veekoopman ( * 13 februari 1885 te Winsum); hoofd
 
     
bewoners
huisnummers: 1910 - 191? Harich 189; 191? 1920 Balk 174; 1920 - 1930 Balk 203; 1930 - 1938 Balk 204; 1953 - ???? Gaaikemastraat 36
     
 
   
woningregister 1849 - 1859 blad 133; huisnummer Balk 88a / 112
1849 - 185? Jan Jongstra, werkman ( * 1800 te Mirns en Bakhuizen)
185? - 1859 Trijntje L Coldewijer ( * 2 maart 1814 te Oudemirdum)
woningregister 1859 - 1869 blad 47; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 646; huisnummer 112
1859 - 1869 Trijntje L Coldewijer, zonder beroep ( * 2 maart 1814 te Oudemirdum)
   
woningregister 1869 - 1879 blad 38; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 646, volgnummer 162 / 149
1869 - 1879 Minze Pieters ten Woude, bosarbeider ( * 11 april 1811 te Steggerda)
1869 - 1879 Trijntje Lammerts Coldeweijer, zonder beroep ( * 2 maart 1814 te Oudemirdum)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 595; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 646
1880 - 1883 Franke Meinderts Frankena, koopman ( * 24 maart 1835 te Koudum); hoofd
1880 - 1890 Eeuw Frankes Frankema, ( * 13 februari 1870 te Balk)
1880 - 1890 Meindert Frankes Frankena, ( * 20 april 1873 te Balk)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 122; huisnummer Harich 104 (105)
1890 - 1895 Hendrikus de Jong, werkman ( * 1 december 1849 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1895 - 1900 Lijsbert Frankena, weduwe Hendrikus de Jong,
bevolkingsregister 1900-1910 blad 124 nummer Harich 105 / 159
1900 - 190? Lijsbert Frankena, weduwe Hendrikus de Jong,
190? - 190? Hendrik de Wilde, arbeider
190? - 190? Jan Wierda, fabrieksarbeider
190? - 1910 Anne de Jong, koopman
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 11; huisnummer Harich 159
1910 - 191? Anne de Jong
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 13; huisnummer Balk 174
191? - 1920 Anne de Jong
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 185; huisnummer Balk 203
1921 - 1928 Anne de Jong, veekoopman ( * 13 december 1856 te Sl;oten); hoofd
1921 - 1930 Hendrikje ten Woude, weduwe Anne de Jong ( * 27 december 1854 te Westerbork); hoofd vanaf 1928
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 174; huisnummer Balk 204
1931 - 1931 Hendrikje ten Woude, weduwe Anne de Jong ( * 27 december 1854 te Westerbork); hoofd
1931 - 1932 Jacob Kuperus, landarbeider ( * 11 juni 1903 te Oudemirdum); hoofd
1932 - 1939 Kerst Boomsma, landarbeider ( * 20 november 1902 te Sondel): hoofd
 
     
     
bewoners
huisnummers: 1849 - 1859 Balk 88a; 1859 - 1879 Balk 111; 1880 - 1890 Harich ??; 1890 - 1910 Harich 104; 1910 - 191? Harich 158; 191? 1920 Balk 175; 1920 - 1930 Balk 204; 1930 - 1938 Balk 205; vervallen
     
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk ??
1840  
   
woningregister 1849 - 1859 blad 135; huisnummer Balk 88a / 111
1849 - 185? Jan Jansma, werkman ( * 1815 te Balk)
185? - 1869 Gerlof Posthuma, werkman ( * 1825 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 46; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 647; huisnummer 111
1859 - 1869 Gerlof J Postma, ( * 1825 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 38; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 647, volgnummer 161 / 148
1869 - 1879 Gerlof Jans Posthuma, stoelwinder ( * 14 april 1825 te Balk)
1877 - 1877 Sjieuwke Koopmans ( * 19 april 1855 te Sneek)
1878 - 1879 Jacobje Baaima, weduwe Tjemme Jarigs van Dam ( * 19 juli 1833 te Kolderwolde)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 596; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 647
1880 - 1890 Gerlof Jans, stoelenmaker ( * 14 april 1825 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890-1900 blad 123 nummer Harich 105 (104)
1890 - 1900 Hijlke de Vries, olieslagersknecht ( * 1 april 1839 te Warns); hoofd
bevolkingsregister 1900-1910 blad 123 nummer Harich 104 / 158
1900 - 1902 Hijlke de Vries, machinist
1902 - 190? Albertus Polder,
190? - 1910 Tetje Herder (wed. J. Koornstra)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 11; huisnummer Harich 158
1910 - 191? Tetje Herder (wed. J. Koornstra)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 13; huisnummer Balk 175
191? - 191? Tetje Herder
1913 - 1914 Sietse van der Wal
1914 - 1920 Jacob de Graaf
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 186; huisnummer Balk 204
1920 - 1926 Jacob de Graaf, bankwerker ( * 31 december 1851 te Balk); hoofd
1926 - 1926 Douwe Jongsma, arbeider ( * 25 juli 1896 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1926 - 1929 Roelofje Fokkens, weduwe Berend Otten, ( * 9 ju;i 1874 te Tjerkgaast); hoofd
1929 - 1930 Jan de Jager, reiziger ( * 21 augustus 1907 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 175 ; huisnummer Balk 205
1930 - 1931 Jan de Jager, rijwielhersteller ( * 21 augustus 1907 te Balk); hoofd, vertrokken naar Enkhuizen
 
     
     
bewoners
huisnummers: 1849 - 1859 Balk 88a; 1859 - 1879 Balk 110; 1880 - 1890 Harich ??; 1890 - 1910 Harich 103; 1910 - 191? Harich 157; 191? 1920 Balk 176; 1920 - 1930 Balk 205; 1930 - 1938 Balk 206; 1953 - ???? Gaaikemastraat 37
     
volkstelling 1840; huisnummer Balk ??
1840  
   
woningregister 1849 - 1859 blad 135; huisnummer Balk 88a / 110
1849 - 185? Manus Mous, werkman ( * 1803 te Harich)
185? - 1859 Jan Jongstra, ( * 1800 te Mirns)
woningregister 1859 - 1869 blad 46; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 648; huisnummer 110
1859 - 1869 Jan J Jongstra, ( * 1800 te Mirns)
   
woningregister 1869 - 1879 blad 38; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 648, volgnummer 160
1869 - 1879 Jan Jakobs Jongstra, bosarbeider ( * 1800 te Mirns)
   
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 595; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 648
1880 - 1890 Gerben Meinderts Frankena, slager ( * 11 januari 1837 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 121; huisnummer Harich 103
1890 - 1900 Gerben Frankena, veekoopman ( * 11 januari 1837 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 122; huisnummer Harich 103 / 157
1900 - 1910 Gerben Frankena,
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 11; huisnummer Harich 157
1910 - 191? Gerben Frankena,
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 13; huisnummer Balk 176
191? - 1916 Gerben Frankena,
1917 - 1919 Jelle Zoethout
1919 - 1920 Jacobus Mandemaker
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 187; huisnummer Balk 205
1920 - 1930 Jacobus Mandemaker, koopman in lompen ( * 11 juni 1865 te Heerenveen); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 176; huisnummer Balk 206
1931 - 1938 Jacobus Mandemaker, lompen koopman ( * 11 juni 1865 te Heerenveen); hoofd
1931 - 1939 Geertje Hoekstra, weduwe Jacobus Mandemaker ( * 3 juni 1871 te Balk); hoofd in 1938
1931 - 1939 Bauke Mandemaker, rijwielhersteller ( * 26 januari 1914 te Balk); hoofd vanaf 1938
 
1939 - heden familie Mandemaker
     
bewoners
huisnummers: 1910 - 191? Harich 186; 191? 1920 Balk 177; 1920 - 1930 Balk 206; 1930 - 1938 Balk 207; 1953 - ???? Gaaikemastraat 38
1910 - 191? slachtplaats register van huisnummering 1910-1920 blad 11; huisnummer Harich 156
191? - 1920 slachtplaats register van huisnummering 1910-1920 blad 13; huisnummer 177
1920 - 1930 werkplaats en stalling register van huisnummering 1921-1930 blad 19; huisnummer 206
1930 - 1938 werkplaats register van huisnummering 1930-1938 blad 16; huisnummer 207
     
 
 
Balk H 345
foto beschikbaar gesteld door Hendrik Leijenaar
Een deel van het blokje van vier woningen met op de foto Geertje Mandemaker en Meinskje Leijenaar-Wierstra
 

 

laatste wijziging: 10 april 2017