Gaaikemastraat 46 en 46a
kadastrale gemeente Balk, sectie H, nummer 359, huis en erf in 1832
eigenaren
eigenaar in 1832 Marten Brands van der Goot, grossier te Balk
   
   
:  
verkoop in 1919 aan:  
   
  2012 >>>
   
 

kadastrale gegevens

 
359 vernummerd in ???? naar 932
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
verkopen
 
bron: Leeuwarder Courant van 4 oktober 1919
Onder perceel 3 de woningen aan de weg van Balk naar Kippenburg. Op dat moment bewoond door Idskjen Brinksma (weduwe Ids Valk) en Jacobus Eppinga.
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 89; 1859 - 1869 Balk 114, 1900 - 1910 Harich 108; 1910 -191? Harich 149; 191? - 1920 Balk 179; 1920 - 1930 Balk 212; 1930 - 19?? Balk 219; 1953 - ???? Gaaikemastraat 46
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / gebruiker
1715 - 1716 Claes Piiters / zelfs; blad 81, nummer 84
1721 Claas Pieters / zelfs; blad 113, nummer 84, huisinghe en de Roghmolen
1722 Jan Pieters / zelfs; blad 113, nummer 84, huisinghe en de Roghmolen
1725 - 1730 Tjeerd Tjeerds / zelfs; blad 113, nummer 84, huisinghe en de molen
1733 - 1742 Durk Sierks / zelfs; blad 113, nummer 84, huisinghe en de molen
1745 - 1748 Durk Sierks weduwe / zelfs; blad 113, nummer 84, huisinghe en molenstede
1750 Durk Sierks weduwe / Pieter Markus; blad 113, nummer 84, huisinghe en molenstede
1758 - 1762 Jan Waanders / zelfs; blad 113, nummer 84, huisinghe en molenstede
1764 - 1774 Jan Waanders / zelfs; blad 113, nummer 84, huisinghe en molenstede, geen huur waardigh
  & met een afwijkend handschrift vanaf 1760 bij dit adres geschereven: hier begint de Wijckelerzijde
  % stond de molen toch nog op de Harichsterzijde zoals de Schotanuskaart aangeeft en begint de Wijckelerzijde na dit nummer ??? is verwarrend
1775 Jan Waanders / zelfs; blad 166; nummer 86, te voren 84, huysinghe & molenstede
1777 Jan Waanders / zelfs; blad 166; nummer 86, huysinghe & molenstede
1779 - 1784 Jan Waanders / zelfs; blad 166; nummer 86, huysinghe, de molenstede met de floreren worden verantwoord op nummer 170
1785 - 1788 Jan Waanders erven / zelfs; blad 167; nummer 86, huysinghe, de molenstede met de floreen worden verantwoord op nummer 170
1789 - 1790 Hendrik Maayer / zelfs; blad 167; nummer 86, huysinghe,
1789 - 1800 Jan Gerrits / zelfs; blad 167; nummer 87 de molenstede met de floreen worden verantwoord op nummer 170
1801 Jan Crol / zelfs; blad 167; nummer 87 de molenstede met de floreen worden verantwoord op nummer 170
1804 ??
speciekohieren 1748 - 1806
1805 ??
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 89
1812 Obe Harmens, volgnummer 75
1812 Pieter Sijbrens, volgnummer 186
 
1822 Obbe Harmens Bosman, overleden op nummer 89 te Balk
1838 Pieter Sybrens de Jong, overleden op nummer 89 te Balk
volkstelling 1840; huisnummer Balk 89
1840 Anne Pieters de Jong, kleermaker
1840 Roelof Siemons de Boer, werkman
woningsregister 1849 - 1859 blad 137; huisnummer Balk 89 / 114
1849 - 1859 Hiltje Bakker, weduwe Geert Ykes Ykema, zonder beroep ( * 1785 te Harich); hoofd
1849 - 1859 Sjoerd Ykema, werkman ( * 1822 te Ruigahuizen)
woningsregister 1849 - 1859 blad 138; huisnummer Balk 114
1849 - 1852 Jetske Jurjens ten Brink, weduwe Teunis Arends de Vries, zonder beroep ( * 1782 te Wijckel); hoofd
1852 - 1853 Johannes van der Meer, ( * 25 juli 1816 te Oostermeer?)
  Douwe Lam, werkman ( * 12 april 1826 te Harich)
  Wieberen Zeldenthuis, kuipersgezel ( * 1795 te Lemmer)
  Stoffel Hendriks de Vries, werkman ( * * 1791 te Wijckel)
  Gettjen Wayer, dienstbode ( * 10 maart 1820 te Oudega HON)
woningregister 1859 - 1869 blad 47; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 359; huisnummer Balk 114
1859 - 1869 Hiltje S Bakker ( * juni 1786 te Harich)
  Johannes J Huisman, ( * 1834 te Balk)
  Jan F Kortekamp ( * 1842 te Wijckel)
woningregister 1859 - 1869 blad 48; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 359; huisnummer Balk 114
1859 - 1869 Stoffel H de Vries ( * 1791 te Wijckel)
1861 - 1869 Harmen Wignand ( * 26 januari 1833 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 37; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 359, volgnummer 158 / 145
1869 - 1879 Harmen Wignand, bosarbeider ( * 26 januari 1835 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 38; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 359, volgnummer 159 / 146
1869 - 1879 Jan Willems Kortekamp, bosarbeider ( * 19 oktober 1842 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 589; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 359
1880 - 1890 Harmen Wignand, bosarbeider ( * 26 januari 1835 te Balk); hoofd
1882 - 1884 Douwe R Hylkema, ? ( * 15 april 1855 te Balk)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 589; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 359
1880 - 1890 Jan Willems Kortekamp, bosarbeider ( * 19 oktober 1842 te Wijckel); hoofd
1882 - 1884 Reitze H Hylkema, 13 februari 1819 te Oudeschoot)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 126; huisnummer Harich 108
1890 - 1900 Jacobus Eppinga, werkman ( * 21 september 1837 te Harlingen); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 127; huisnummer Harich 108 / 149
1900 - 1910 Jacobus Eppinga
huisnummerregister 1910 - 1920 blad ?; huisnummer Harich 149
1910 - 191? Jacobus Eppinga
huisnummerregister 1910 - 1920 blad 13; huisnummer Balk 179
191? - 1920 Jacobus Eppinga
bevolkingsregister 1921 -1930 blad ?; huisnummer Balk 212
1921 - 1922 Jacobus Eppinga, arbeider ( * 28 september 1837 te Harlingen); hoofd
1923 - 1929 Bauke Mandemaker, fabrieksarbeider ( * 19 juni 1872 te Arum); hoofd
1929 - 1930 onbewoond
huisnummerregister 1931 - 1939 blad ?; huisnummer Balk 219
1931 - 1939 bouwterrein
     
bewoners
huisnummering: 1890 - 1910 Harich 107; 1910 - 191? Harich 150; 191? - 1920 Balk 178; 1920 - 1930 Balk 211; 1930 - 19?? Balk 219; 1953 - ???? Gaaikemastraat 46a
     
 
1890 - 189? Elisabeth Wayer, ( * ? jan 1817 te ?); hoofd
189? - 1900 Age Wierda, ( 5 mei 1855 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 126; huisnummer Harich 107 / 150
1900 - 1906 Age Wierda, melkrijder
  Sake Postma, ( *25 maart 1876 te Harich)
  Janneke Postma (* 28 augustus 1879 te Wijckel)
1902 - 190? Liesbert de Vries
190? - 1910 Ids Valk, arbeider
huisnummerregister 1910 - 1920 blad ?; huisnummer Harich 150
1910 - 191? Ids Valk  
huisnummerregister 1910 - 1920 blad ?; huisnummer Balk 178
191? - 191? Ids Valk
191? - 1919 Idskjen Brinksma (weduwe Ids Valk)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ?, huisnummer Balk 211
1921 - 1925 Foeke Louwsma, kaasmaker ( * 24 augustus 1896 te Harich); hoofd
1924 - 1927 Johan Reuhman, schoonvader, arbeider( * 17 december 1861 te Koudum)
1928 - 1930 Pieter Leijenaar, veehandelaar ( * 13 februari 1885 te Winsum); hoofd
huisnummerregister 1931 - 1939 blad ?; huisnummer Balk 219
1931 - 1939 bouwterrein
     
 
 
prentbriefkaart 080-219 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
Een prachtige prent van rond 1900. Geheel rechts op de achtergrond de in 1897 gebouwde zuivelfabriek. Even daarvoor de voormalige molenaarswoning aan de grindweg van Balk naar Kippenburg.Waarschijnlijk gesloopt rond 1930. Geheel links op de foto 't Sael aan het Westeinde. Dit blok van 12 rug aan rug woningen is gesloopt rond 1970.
 
prentbriefkaart 500-007 collectie Johan Groenewoud
De Gaaikemastraat rond 1955 met aan de linkerzijde het bouwterrein waar de zuivelfabriek een paar jaar later twee woningen heeft gebouwd. Rechts 't Sael aan het Westeinde.
 
prentbriefkaart 500-008 collectie Johan Groenewoud
De Gaaikemastraat rond 1965.
 
bron: google streetview
De Gaaikemastraat in 2017. Het lage dak uiterst links achter de aanbouw met plat dak van de linkerwoning Gaaikemastraat 46a was de diepvrieskluis van de zuivelfabriek.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 17 juli 2017