Gaaikemastraat 18, 19, 20 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 83, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 87  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 218 huis en erf  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 219 huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Gaaikemastraat 18, 19 en 20  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Gaaikemastraat 9 en 10 hisgiscode: 1003 en 1004
eigenaren
eigenaar in 1715: Hinne Heerts
eigenaar in 1750: Jan Pieters
eigenaar in 1762: Cornelis Jans weduwe
eigenaar in 1779: Beerent Beerents
eigenaar in 1803: Sipke Jacobs
eigenaar in 1832 OAT: Ruurd Klazens Visser, visser te Balk
verkoop in 1853 aan: diaconie Hervormde Kerk
   
   
verkoop in 19?? aan: gemeente Gaasterland
gesloopt in 19??  
verkoop in 1990 aan: woningstichting Gaasterland
   
Gaaikemastraat 9 en 10
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

218 vernummerd in 1902 naar 781, 782
219 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
Balk A 218 in 1973
foto 036-002 beschikbaar gesteld door Jan van den Berg
foto gemaakt in 1973 vlak voor de sloop
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners
Balk A 218: huisnummers: 1812 - 1859 Balk 87; 1859 - 1910 Balk 100; 1910 - 1914 Balk 137; 1914 -1920 Balk 157; 1920 - 1930 Balk 185; 1930 - 1953 Balk 186; 1953 - 1970 Gaaikemastraat 18;
1990 - heden Gaaikemastraat 9 en 10
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 Hinne Heerts / Jelle Baukes; blad --, nummer 83
1716 Hinne Heerts / -----; blad 81, nummer 83
1717 - 1718 Hinne Heerts / -----; blad 83, nummer 83
1721 - 1722 Hinne Heerts / Jan Veldcamp; blad 112, nummer 83
1725 - 1730 Hinne Heerts erven / Jan Veldcamp; blad 112, nummer 83
1733 - 1742 Hinne Heerts erven / Jan Pieters; blad 112, nummer 83
1745 Hinne Heerts erven / Douwe; blad 112, nummer 83
1746 - 1747 Hinne Heerts erven / Antke Lous; blad 112, nummer 83
1748 Hinne Heerts erven, Jan Pieters / Antke Lous; blad 112, nummer 83
1750 Jan Pieters / Antke Lous; blad 112, nummer 83
1758 Jan Pieters / Albert Everts; blad 112, nummer 83
1762 - 1774 Cornelis Jans weduwe / Fokke Symens; blad 112, nummer 83
1775 Cornelis Jans weduwe / Fokke Symens; blad 165, nummer 84 te voren nummer 83
1776 - 1777 Cornelis Jans weduwe / Fokke Symens; blad 165, nummer 84
1779 - 1785 Beerent Beerents / zelfs; blad 165, nummer 84
1786 - 1802 Beerent Beerents / zelfs; blad 166, nummer 84
1803 Sipke Jacobs / Hermanus Deman; blad 166, nummer 84
1804 Sipke Jacobs / Gerlof Pieters; blad 166, nummer 84
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 87
1812 weduwe Sipke Jacobs, volgnummer 90
1812 Johannes Lammerts, volgnummer 127
   
volkstelling 1840; huisnummer 87
1840 Hendrik Anes Folmer, werkman ( * 1798 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 125; huisnummer 87 / 100
1849 - 185? Hendrik Anes Folmer, werkman ( * 1798 te Balk)
185? - 1859 Grietje Wielinga, zonder beroep( * 1792 te Sint Annaparochie)
185? - 1859 Hylkjen Arends Wildeboer, turfmeetster ( * 1796 te Balk)
1854 - 1859 Rein Jongsma, kleermaker ( * 1788 te Franeker)
woningregister 1859 - 1869 blad 42; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 218, huisnummer 100
1859 - 1869 Idskjen Martena
woningregister 1869 - 1879 blad 40; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 218, huisnrs. 174 / 161
1869 - 1879 Grietje Wielinga, ( * 28 oktober 1797 te Sint Annaparochie)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 41; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 218
1880 - 1890 Feikjen Pieters van der Vaart, weduwe Rienk Hendriks Ronner, zonder beroep ( * 11 juli 1821 te Haarlem)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 117; huisnummer 100
1890 - 1900 Feikjen Pieters van der Vaart, zonder beroep ( * 11 juli 1821 te Haarlem)
1890 - 1900 Elizabeth Ronner, dochter, zonder beroep ( * 2 maart 1852 te Balk)
1890 - 1900 Ebeltje Ronner, dochter, zonder beroep ( * 22 maart 1861 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 126; huisnummer 100 / 137
1900 - 1909 Feikje Pieters van der Vaart, zonder beroep ( * 11 juli 1821 te Haarlem)
1900 - 1907 Elizabeth Ronner, dochter, zonder beroep ( * 2 maart 1852 te Balk)
1900 - 1910 Ebeltje Ronner, dochter, zonder beroep ( * 22 maart 1861 te Balk)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 12; huisnummer 137 / 157
1910 - 1920 Ebeltje Ronner
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 171; nummer 185
1921 - 1930 Ebeltje Ronner, zonder beroep ( * 22 maart 1861 te Balk)
1921 - 1921 Aagjen van der Vaart, tante, zonder beroep ( * 28 april 1833 te Sloten )
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 161; huisnummer 186
1931 - 1937 Ebeltje Ronner, zonder beroep ( * 22 maart 1861 te Balk)
1937 - 1939 Maria van der Zee, weduwe van Thijs van der Woude ( * 19 maart 1856 te Scharnegoutum)
 
     
bewoners
Balk A 218: huisnummers: 1813 - 1859 Balk 87; 1859 - 1910 Balk 100; 1910 - 1914 Balk 138; 1914 - 1920 Balk 158; 1920 - 1930 Balk 186; 1930 - 1953 Balk 187; 1953 - 1970 Gaaikemastraat 19;
1990 - heden Gaaikemastraat 9 en 10
   
volkstelling 1840; huisnummer 87
1840 Harmen Ietjes de Vos, werkman ( *
woningregister 1849 - 1859 blad 126; huisnummer 87 / 100
1849 - 185? Jeltje de Boer
185? - 1853 Tjeerd Pietersma, werkman ( *
1853 - Janke Gerardus Samplonius ( * 1806 te Wijckel)
  Sjeutje Visser ( * 1790 te Woudsend)
  Willem Berends Smid, werkman ( * 1832 te Sondel )
woningregister 1859 - 1869 blad 42; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 218, huisnummer 100
1859 - 1869 Ymkjen Bontes Ottema
woningregister 1869 - 1879 blad 40; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 218, huisnrs. 174 / 161
1869 - 1879 Ymkjen Bontes Ottema, naaister ( * 20 mei 1817 te Heeg); hoofd
1869 - 1879 Geert Hartman Betz, ( * 19 oktober 1838 te Balk)
1869 - 1879 Willem Hanzes van der Veer, ( * 12 decmber 1848 te Balk)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 41; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 218
1880 - 1890 Ymkjen Bontes Ottema zonder beroep ( * 20 mei 1817 te Heeg); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 118; huisnummer 100a
1890 - 1891 Ymkjen Bontes Ottema, zonder beroep ( * 20 mei 1817 te Heeg); hoofd
1891 - 1892 Andries Martena, zoon, kleermaker ( * 1 juli 1844 te Balk)
1892 - 1900 Baukjen Janstra (Jongsma), weduwe Jan Hendriks Wignand, zonder beroep ( * 5 juni 1826 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 127; huisnummer 100 / 138
1900 - 190? Baukje Janstra (Jongstra), weduwe Jan Hendriks Wignand, zonder beroep, ( * 5 juni 1826 te Balk)
190? - 1910 Albert Jongstra, werkman ( * 17 juni 1862 te Balk)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 12; huisnummer 138 / 158
1910 - 1920 Albert Jongstra
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 172; huisnummer 186
1920 - 1930 Albert Jongstra, landarbeider ( * 17 juni 1862 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 162; huisnummer 187
1931 - 1934 Albert Jongstra, arbeider ( * 17 juni 1862 te Balk)
1934 - 1939 Maria Groenewold, weduwe Albert Jongstra ( * 21 december 1862 te Het Meer)
 
     
bewoners
Balk A 219: huisnummers: 1813 - 1859 Balk 87; 1859 - 1910 Balk 101; 1910 - 1914 Balk 139; 1914 - 1920 Balk 159; 1920 - 1930 Balk 187; 1930 - 1953 Balk 188; 1953 - 1970 Gaaikemastraat 20;
1990 - heden Gaaikemastraat 9 en 10
     
volkstelling 1840; huisnummer 87a
1840 Jacob Ottes de Beer, schipper en werkman ( *
 
1849 - 1859  
woningregister 1859 - 1869 blad 42; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 219, huisnummer 101
1859 - 1869 Rients Hendriks Ronner( * 23 januari 1819 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 40; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 219, huisnrs. 173 / 160
1869 - 1875 Jakob Obbes Hofstra, waagmeester ( * 12 maart 1808 te Balk)
1869 - 1878 Rients Hendriks Ronner, sjouwer ( * 23 januari 1819 te Balk)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 42; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 219
1880 - 1883 Baukjen de Jong, zonder beroep ( * 11 oktober 1809 te Gaasterland)
1883 - 1890 Jan Harmens Wignand, ( * 14 juni 1863 te Gaasterland)
1880 - 1890 Hinke van der Zee, ( * 19 juni 1813 te Haskerland)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 119; huisnummer 100b
1890 - 1892 Philippus Noordwal, kleermaker ( * 18 oktober 1857 te Leeuwarden)
1890 - 1892 Bonne Dikland, kleermakersknecht ( * 21 december 1870 te IJlst)
1892 - 1900 Hendrik Bremer, arbeider ( * 8 juni 1842 te Sloten)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 128; huisnummer 100a / 139
1900 - 1906 Hendrik Bremer, arbeider ( * 8 juni 1842 te Sloten)
1906 - 1910 Tijs Geerts de Jager, koopman ( * 9 februari 1873 te Balk)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 12; huisnummer 139 / 159
1910 - 1920 Tijs Geerts de Jager
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 173; huisnummer 187
1921 - 1930 Tijs Geerts de Jager, venter ( * 9 februari 1873 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 163; huisnummer 188
1931 - 1939 Tijs Geerts de Jager, koopman ( * 9 februari 1873 te Balk)
 
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 4-04-2019