Stinsenwei 20
 
Stinsenwei 20
google streetview 2010
 
Stinsenwei 20
bron: archief gemeente Gaasterland
De buorren van Harich rond 1900 met uiterst rechts de heg van het kerkhof. Een paard met wagen staat voor het café van Anne Wierstra. De gelagkamer was links van de voordeur.
 
eigenaren
1832: het dorp Harich
 
kadastrale gegevens
 
Balk H 546 huis en erf in 1832
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 546 vernummerd in 1877 naar H 894
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 894 vernummerd in 1898 naar H 1080
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 1080 ongewijzigd tot 1929
 
Stinsenwei 20 Stinsenwei 20
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
H 546 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 4/298 , 4/383 , 26/170
H 894 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 4/298 , 4/383 , 26/170
H 1080 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: ---
bron: www.tresoar.nl
 
Stinsenwei 20
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Stinsenwei 20 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners
huisnummering: 1812 - 1859 Harich 43?; 1859 - 1890 Harich 69?, 1890 - 1910 Harich 64; 1910 - 1920 Harich 66; 1921 - 1930 Harich 69; 1931 - 1953 Harich 66 ; 1953 - heden Stinsenwei 20
   
volkstelling 1840
   
woningregister 1849 - 1859 blad ; huisnummer Harich
   
woningregister 1859 - 1869 blad 16; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 546, huisnummer Harich 43
1859 - 1869 Gijsbert Roskam, ? ( * 1809 te Nijemirdum); hoofd
  Lute Pekes Hoekstra ( * Wijckel)
woningregister 1869 - 1879 blad 187; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 546, volgnummer 917
1869 - 1879 Gijsbert Roskam, landarbeider ( * 1809 te Nijemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 622; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 894
1880 - 1884 Gerrit Gerlofs Sietsma, kastelein ( * 28 augustus 1845 te Harich); hoofd
1884 - 1889  
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 82; huisnummer Harich 64
1890 - 1899 Bokke Gerbens van der Wal, winkelier / herbergier ( * 3 december 1851 te Nijega HON); hoofd
1890 - 189? Jeltje Schram, werkmeid ( * 26 april 1867 te Balk); inwonend
1890 Zwaantje van der Goot, werkmeid ( *
1891 - Gerritje Wenning, werkmeid ( *
1891 - Zwaantje van der Goot, werkmeid ( *
1892 - Aaltje de Vos, werkmeid ( *
1894 - Pieter A Tromp, zwager ( * 21 februari 1850 te Langweer); inwonend
189? - 1895 Neeltje Bremer, werkmeid ( * 12 juni 1876 te Wijckel); inwonend
1899 - 1900 Anne Wierstra, winkelier / herbergier ( * 8 juli 1861 te Hemelum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 82; huisnummer Harich 64 / 66
1900 - 1907 Anne Wierstra, winkelier / herbergier ( * 8 juli 1861 te Hemelum); hoofd
1900 - 1908 Siementje Boersma, weduwe Anne Wierstra ( * 13 maart 1863 te Harich); hoofd vanaf 1907
19?? - 19?? Idiliana Meina, dienstbode ( * 8 mei 1887 te Oudega); inwonend
1908 - 1910 Jan Hendrik Schutter, kastelein ( * 14 februari 1880 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 95; huisnummer Harich 66
1911 - 1920 Jan Hendrik Schutter, caféhouder ( * 14 februari 1880 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930, huisnummer Harich 69
1921 - 1923 Jan Hendrik Schutter, caféhouder ( * 14 februari 1880 te Wijckel); hoofd
1923 - 1930 Jan Volbeda, caféhouder ( * 20 augustus 1891 te Oosterlittens); hoofd
bevolkingsregister1931 - 1939 blad 62; huisnummer Harich 66
1931 - 1939 Jan Volbeda, caféhouder ( * 20 augustus 1891 te Oosterlittens); hoofd
 
1939 - 19??  
     
 
 
 
herberg Gerrit Gerlofs Sijtsma
 
Gerrit Sijtsma Gerrit Sijtsma
bron: Leeuwarder Courant van 15 oktober 1878
Het betreft de woning Meerweg 16 te Balk aankocht in 1875 door Siemen Ages Wierstra, landbouwer te Harich en Otte Cornelis Bouwstra, winkelier te Harich
bron: Leeuwarder Courant van 17 december 1875  
 
Stinsenwei 20
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1048
Lijst van localilteiten waar op 1 mei 1881 en op 1 november 1881 sterke drank in het klein verkocht werd in de gemeente Gaasterland.
 
Stinsenwei 20
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1049
Register der vergunningen tot verkoop sterke drank in het klein in de gemeente Gaasterland 1882 - 19??
De Drankwet 1881
In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen, de wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. In deze wet werd openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen onder 16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald dat uitspanningen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal te verlenen vergunningen werd een maximum verbonden, afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Over de verkoop en de consumptie van bier en wijn werd in de wet niet gesproken.
bron: www.isgeschiedenis.nl
 
winkel en herberg Bokke van der Wal
 
Bokke van der Wal
bron: Leeuwarder Courant van 31 maart 1893
Bokke Gerbens van der Wal was schipper te Nijega. Na wat omzwervingen neemt hij in 1884 dit café annex winkel in Harich over van Gerrit Sijtsma. Vanaf 1899 - 1923 staat hij achter de tap in café De Zwaan aan de Meerweg in Balk.
 
 
winkel en herberg Anne Wierstra
 
  Anne Wierstra
Anne Wierstra
bron: Leeuwarder Courant van 10 januari 1900
 
bron: Leeuwarder Courant van 2 juni 1900 >>>
 
café Jan Hendrik Schutter
 
Stinsenwei 20
bron: archief gemeente Gaasterland
 
  Jan hendrik Schutter
Jan hendrik Schutter
bron: Nieuwsblad van Friesland van 1 augustus 1908
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 30 april 1910 >>>
 
Jan Hendrik Schutter  
Jan Hendrik Schutter
bron: Nieuwsblad van Friesland van 20 feb 1923
Jan Hendrik Schutter staat vanaf 1923 achter de tap in de uitspanning "Spannenburg" te Tjerkgaast
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 22 dec. 1922
 
café Jan Volbeda
 
Jan Volbeda
bron: Nieuwsblad van Friesland van 14 september 1923
 
Stinsenwei 20
feestgids beschikbaar gesteld door Sjouwe Leffertstra
Uit de feestgids voor het tweedaagsch muziek- en zangconcours te Balk op 6 en 7 juli 1926.
 
Stinsenwei 20  
cafe Volbeda
bron: Balkster Courant van 17 november 1928
 
 
 
<<< bron: Balkster Courant van 16 april 1927
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 28-04-2019