Lytse Side 11 (1953) BAG 2018: Lytse Side 10
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 98a, schuur in 1832  
reëelcohier Gaasterland 1715, Balk, geen vermelding  

eigenaren

eigenaar in 1832 OAT: Tomas Jans Renkema en medeeigenaren te Balk
  Harmen Baukes Poppes, koopman te Balk
verkoop in 1891 aan: Meine Annes Meinesz te Harich (A 667)
verkoop in 1902 aan: Hendrik Koelstra bankwerker te Balk en Jan Dölle bankwerker te Balk (A 667)
overname in 1905 door: firma Koelstra en Dölle te Balk (A 813)
bij boedelscheiding in 1920 aan: Hendrik Gijsberts Koelstra, fabrikant te Balk (A 964)
verkoop in 1934 aan: Hans Hoogeveen en Harmen Hoogeveen
verkoop in 1970 aan:  
   
  B & S watersport
   
   
Balk A 098
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

98 vernummerd in 1851 naar 383
98a vernummerd in 1851 naar 383
383 vernummerd in 1860 naar 429, 430
429 vernummerd in 1874 naar 513 (Lytse Side 9)
430 vernummerd in 1889 naar 667 (Lytse Side 10)
513 vernummerd in 1889 naar 668
667 vernummerd in 1903 naar 813 (Lytse Side 10)
668 vernummerd in 1903 naar 813, 814
813 vernummerd in 1918 naar 964
814 vernummerd in 1905 naar 830, 831
964 komt uit 813, 887, 958, 750
830 zie Lytse Side 9
831 zie Lytse Side 8
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
voorgevel
voorgevel voor de uitbreiding van 1920

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verbouwingen
 
bouwvergunning
 
Omschrijving van het werk volgens bestek en tekeningen gemaakt door Thijs Johannes van Hout, bouwkundige te Balk:
"Het werk zal bestaan in: Het afbreken en schoonmaken van de voorgevel der bestaande smederij en het uitbreiden hiervan tot vooraan de straat."
tekeningen: voorgevel, zijgevel
bron: bouwvergunning verleend door de gemeente Gaasterland op 28 augustus 1920
De gedeeltelijk afgebroken smederij is rond 1860 gebouwd.
 
verkopen
 
verkoop
Het graanpakhuis genoemd onder nummer 3 is de locatie Lytse Side 9. Op de locatie Lytse Side 10 stond destijds een houten schuur
bron: Leeuwarder Courant van 3 november 1854
 
Koelstra Balk Hoogeveen
bron: Leeuwarder Courant van 27 februari 1934 bron: Leeuwarder Courant van 10 oktober 1970
zie ook Lytse Side 12
 
bewoners
huisnummering: ???? - (1839) Balk 178; (1859) - (1869) Balk 236;
       
       
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 29; huisnummer Balk 363 / 398
1910 - 1920 machinefabriek
register van huisnummering 1921 - 1930 blad 36; huisnummer Balk 421
1921 - 1930 machinefabriek
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 31; huisnummer Balk 407
1931 - 1939 machinefabriek, gebroeders Hoogeveen
1953: Balk 407 = Lytse Side 11
1979-1983 Sake Sakelijk
1983- ???? Dujo Tapijtcenter
???? - 2015? B & S Watersport
2015 - heden partyzaal "De Smidte"
 
firma Koelstra en Dölle
Hendrik Koelstra begint met de verkoop van naaimachines en rijwielen. Waarschijnlijk zo rond 1913 wordt de verkoop van rijwielen verplaatst naar een pand aan de Harichsterzijde waar tot dan de kruidenierswinkel van Glazs was gevestigd. Door het succes van de de verkoop van windmolens is in 1919 de rijwieltak afgestoten.
 
Koelstra naaimachines Koelstra en Dölle rijwielen
bron: Leeuwarder Courant van 6 maart 1899 bron: Leeuwarder Courant van 29 maart 1900
 
Koelstra en Dölle
bron: Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's Courant 13 mei 1903
 
Koelstra en Dölle rijwielhersteller
bron: Leeuwarder Courant van 17 mei 1905
 
Koelstra en Dölle
bron: Leeuwarder Courant van 10 juli 1905
 
Herkules windmotoren
bron: Leeuwarder Courant van 20 juli 1905
 
Herkules windmotor
bron: Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's Courant 21 mei 1910
 
Herkules windmotor
Een Herkules windmotor achter de boerderij van Piet Platje aan de Wijckeler Iwert. Hains Jelles Bosma (1843 - 1926), overgrootvader van de inzender, was hier boer en staat rechts op de foto. De andere twee mannen zijn J. Dölle en hoogstwaarschijnlijk een vd Berg. De foto is genomen zo rond 1900.
foto 044-001 beschikbaar gesteld door Doede Deinum uit Sondel
 
Stokvis
bron: Leeuwarder Courant van 6 maart 1911
 
Mc Cormick vuurwerker
bron: Leeuwarder Courant van 26 september 1913
 
plaatwerkers
bron: Leeuwarder Courant van 9 maart 1915
 
Mc Cormick
bron: Leeuwarder Courant van 20 maart 1911 bron: Leeuwarder Courant van 26 juni 1916
 
personeel
bron: Tresoar, Fries Fotoarchief
Werknemers van de firma Koelstra aan de Lytse Side te Balk. Links staand op een kist is Piet Mous (monteur), Kaprio, een Belgisch vluchteling (plaatwerker). De man bij de moterfiets is Gabriël, een belgisch vluchteling (monteur). De man met steeksleutel Ype ?? en daarachter ??. De man met bolhoed is Adriaan Fahner de boekhouder van de firma. Daarnaast met grote snor is Hielke Tromp (plaatwerker). Daarachter Jan Jongstra (monteur). Rechts achter het hek Jan Steensma, (plaatwerker) . Knielend op de voorgrond Stoffel Wagenaar (leerling draaier)
 
Balkster machinefabriek
collectie Johan Groenewoud
 
Hoogeveen
 
 
 
fouragehandel Smink
 
 
 
Sake Sakelijk
 
Sake Sakelijk
In 1979 startte Sake Sakelijk zijn zaak in gemakkelijke draagbare kleding-artikelen in deze loods aan de Lytse Side. Ook in andere plaatsen in de provincie Friesland had hij een aantal filialen. Drie jaar later verhuisde hij naar het F.D. Hoekstraplein waar in november 1982 twee verkooppunten werden geopend. Onder de naam 'Roxanne' een kleding boetiek en aan de andere zijde van het plein een sport- en schoenenzaak beiden onder leiding van Bernard van der Laag.
Anno 2008 heeft de kledingzaak onder de naam Sake Stores naast de vestiging in Balk nog winkels in Zwaagwesteinde, Burgum, Bolsward, Dokkum, Harlingen, Kollum, Nes (Ameland), Oosterwolde en Surhuisterveen.
Sake Stores
 
Dujo Tapijtcenter
 
Sudwesthoeknijs Dujo
bron: Sudwesthoeknijs 11 januari 1985
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 11 september 2017