Lytse Side 12 en 13 (1953) BAG 2018: Lytse Side 12
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 97, weiland in 1832  
kadastrale gemeente Balk, sectie B, nummer 52, weiland in 1832  
reëelcohier Gaasterland 1715, Balk, geen vermelding  

eigenaren

eigenaar in 1832 OAT: erven Bart Sijtses Sijtsema, molenaar te Balk (A 97)
eigenaar in 1832 OAT: Hans Halbes Dijfhout, zilversmid te Balk (B 52)
   
bij boedelscheiding in 1908 aan: mr. Cornelis Jan Tromp, kandidaat notaris, advocaat te Balk (A 739, 740)
verkoop in 1916 aan: Hendrik Gijsberts Koelstra bankwerker te Balk en Jan Dölle bankwerker te Balk (A 887)
bij boedelscheiding in 1920 aan: Hendrik Gijsberts Koelstra, fabrikant te Balk (A 964)
verkoop in 1934 aan: Hans Hoogeveen en Harmen Hoogeveen
verkoop in 1970 aan:  
   
   
   
voorgevel pension
2006
 
appartementen voorgevel cafetaria
de appartementen in 2006 , Lytse Side 12 A-D het cafetaria in 2006
 
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

97 vernummerd in 1884 naar 619

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

619 vernummerd in 1888 naar 653, 656, 657
653 vernummerd in 1889 naar 665
656 = Volharding
657 komt uit 619, 623, B1243
657 vernummerd in 1889 naar 664 = Volharding
664 vernummerd in naar 751, 753 = Volharding
967 komt uit 750, 751, 752, 753, 606 = Volharding
967 vernummerd in 1922 naar 990, 991 =Volharding
665 vernummerd in 1901 naar 750, 751
750 vernummerd in 1918 naar 964, 967
751 = Volharding
967 = Volharding
649 vernummerd in 1888 naar 666, 672 > 649 komt uit B 762
652 vernummerd in 1888 naar 666, 672 > 652 komt uit B 1243
659 vernummerd in 1889 naar 662
662 vernummerd in 1899 naar 738, 739
666 vernummerd in 1899 naar 739, 740
738 komt uit 662
739 komt uit 662, 666
740 komt uit 666
738 vernummerd in 1913 naar 886
739 vernummerd in 1913 naar 886, 887
740 vernummerd in 1913 naar 887
886 is weiland
887 vernummerd in 1918 naar 964, 965, 966
964 komt uit 813, 887, 958, 750 = Lytse Side 10, 11 en 12
965 vernummerd in 1923 naar 994,995 = Volharding
966 vernummerd in 1922 naar 987, 988, 989 = Volharding
 
bewoners
 
       
       
register van huisnummering 1921 - 1930 blad ; huisnummer Balk 422
1921 - 1930 kantoor
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 31; huisnummer Balk 408
1931 - 1934 kantoor
1934 - 1936 Hans Hoogeveen, van Balk 21
1936 - Abraham van Dijk
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 31; huisnummer Balk 408a
1933 - 1936 Douwe Andela
   
1953: Balk 408 = Lytse Side 12 ; Balk 408a = Lytse Side 13
       
       
       
verbouwingen
 
voorgevel
 
Voorgevel van de uitbreiding in 1916. De grote dubbele deur in het midden is nu de toegang tot de snackbar.
tekening plattegrond
 
Omschrijving van de werkzaamheden volgens bestek en tekeningen gemaakt door Thijs van Hout uitvoerder:
"Het uit te voeren werk zal bestaan in: Het bijbouwen van een werkplaats voor plaatbewerking, magazijn met privaat, gang, brandkluis, kantoor en privékantoor tegen en bij de bestaande fabriek."
bron: bouwvergunning verleend door de gemeente Gaasterland op 19 juli 1916.
 
Waar nu (2017) de snackbar is was in 1916 de werkplaats voor plaatbewerking.
Op de plek van het huidige pension stond in 1916 het magazijn, het kantoor en het privékantoor.
 
In 1920 wordt een open loods gebouwd door Hendrik Koelstra in het verlengde van de werkplaats voor plaatbewerking volgens tekening en bestek gemaakt door Thijs Johannes van Hout timmerman te Balk. Deze open loods is na 1970 omgebouwd tot 4 appartementen die nu nog steeds verhuurd worden aan toeristen.
tekeningen: voorgevel, plattegrond
bron: bouwvergunning verleend door de gemeente Gaasterland op 20 mei 1920
 
De gebroeders Harmen en Hans Hoogeveen nemen in 1934 de zaak over van Hendrik Koelstra en laten een deel van het kantoor verbouwen tot woonhuis.
 
titel
tekeningen: begane grond, voorgevel en zijgevel
bron: bouwvergunning verleend door de gemeente Gaasterland op 15 oktober 1934
 
verkopen
 
verkoop Hoogeveen verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 27 februari 1934 bron: Leeuwarder Courant van 10 oktober 1970
zie ook Lytse Side 10
 
firma Koelstra en Dölle
 
Hendrik Koelstra begint met de verkoop van naaimachines en rijwielen. Waarschijnlijk zo rond 1913 wordt de verkoop van rijwielen verplaatst naar een pand aan de Harichsterzijde waar tot dan de kruidenierswinkel van Glazs was gevestigd. Door het succes van de verkoop van windmolens is in 1919 de rijwieltak afgestoten.
 
Koelstra Koelstra
bron: Leeuwarder Courant van 6 maart 1899 bron: Leeuwarder Courant van 29 maart 1900
 
Koelstra en Dölle
bron: Leeuwarder Courant van 17 mei 1905
 
Koelstra en Dolle
bron: Leeuwarder Courant van 10 juli 1905
 
Koelstra en Dölle
bron: Leeuwarder Courant van 20 juli 1905
 
De windmolen is voor D.M. van der Woude aanleiding om hierover te schrijven in zijn rubriek "Ut é Lapekoer" in de Leeuwarder Courant van 29 juni 1972 deel 1, deel 2
Veel van de honderden windmoteren die er in Friesland hebben gestaan zijn niet overgebleven. Jan Bergstra uit Sneek heeft in 1993 het demonstratie model dat jaren dienst heeft gedaan bij de firma Koelstra gerestaureerd. Voor het volledige verhaal over de restauratie van het model zie het artikel in de Leeuwarder Courant van 13 juli 1993
In 1997 hebben Willem Hengst uit 't Heidenskip en Jan Bergstra uit Sneek een inventarisatie gemaakt van de toen aanwezige windmotoren. Meer hierover in de Leeuwarder Courant van 10 februari 1997
 
Koelstra en Dölle
bron: Leeuwarder Courant van 6 maart 1911
 
Koelstra en Dölle Koelstra en Dölle
bron: Leeuwarder Courant van 26 september 1913
 
Koelstra en Dölle
bron: Leeuwarder Courant van 9 maart 1915
 
Koelstra en Dölle
bron: Leeuwarder Courant van 20 maart 1911 bron: Leeuwarder Courant van 26 juni 1916
 
brug in aanbouw
foto 003-167 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
Een stalen draaibrug in aanbouw op het terrein naast het kantoor aan de Lytse Side. Op de achtergrond de huizen van de Meerweg en aan deze kant van de Luts het zandweggetje dat naar de Volharding toe gaat. Datering van de foto is onbekend. De twee personen zijn waarschijnlijk J. Dölle en H. Mous.
 
verkoop machines Hendrik Koelstra
bron: Leeuwarder Courant van 5 maart 1934
 
Gebr. Hoogeveen
 
Hoogeveen
bron: Leeuwarder Courant 20 april 1934
 
In de crisisjaren ging het slecht met het bedrijf van Hendrik Koelstra. De gebroeders Hans en Harmen Hoogeveen waren al werkzaam in het bedrijf in Balk. Hans vanaf 1914 en Harmen van 1918. In 1934 nemen ze het bedrijf over. In 1957 trekt Harmen Hoogeveen zich terug uit de zaak. Na het overlijden van Hans Hoogeveen in 1960 ging zijn zoon Uilke verder onder de naam Hoba (HoogeveenBalk). In 1970 is het bedrijf verkocht en is met een deel van de werknemers verhuisd naar Wijk bij Duurstede.
 
gebroeders Hoogeveen
bron: programma tentoonstelling Lahanito van 29 september - 1 oktober 1937 te Koudum
 
logo
beschikbaar gesteld door Berthe Haringsma
 
rekening Hoogeveen
beschikbaar gesteld door Berthe Haringsma
 
cafetaria "De Balk"
 
snackbar De Balk
bron: Balkster Courant van 26 januari 1989
 
Big Snack
bron: Balkster Courant van 28 april 2011
 
Big Snack Big Snack
bron: Balkster Courant van 11 oktober 2012 bron: Balkster Courant van 20 december 2012
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 11 september 2017