Lytse Side 14 en 15 (1953) BAG 2018: Lytse Side 13
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 95, huis en erf in 1832  
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 96, huis en erf in 1832  
reëelcohier Gaasterland 1715, Balk, nummer 153, huis en rogmolen  

eigenaren

eigenaar in 1832: erven Bart Sijtses Sijtsema te Balk
bij boedelscheiding in 1842 aan: Truike Barts Sytsema gehuwd met Arend Hendriks Nijmeyer te Balk
verkoop in 1867 aan: Hendrik Arends Nijmeyer te Balk
verkoop in 1886 aan: Meine Annes Meinesz te Harich
verkoop in 1906 aan: Anne Meinesz koopman te Balk, Simon Meinesz koopman te Wijckel
verkoop in 1912 aan: coöperatie De Volharding te Balk
verkoop in 1926 aan: Siebren Hendriks Woudstra, directeur te Balk en Gerrit Foekes van der Wal, koopman te Sloten
verkoop in 1931 aan: Paul de Vries,
verkoop in 1970 aan: Wijnstra
verkoop in 1994 aan: Pakhuis de Volharding bv.
verkoop in 1996 aan: Breek en Sloopwerken te Joure
verkoop in 1997 aan: Imca International bv te Haarlem
   
2006
kadastrale gegevens

kadastrale kaart 1832

95 vernummerd in 1884 naar 621
96 vernummerd in 1884 naar 619, 620, 621
619 vernummerd in 1888 naar 653, 656, 657
620 vernummerd in 1888 naar 654
621 vernummerd in 1888 naar 655
622 vernummerd in 1888 naar 656
623 vernummerd in 1888 naar 657, 658
653 vernummerd in 1889 naar 665
654 vernummerd in 1889 naar 751
655 vernummerd in 1901 naar 751 en 752
656 vernummerd in 1918 naar 967
657 vernummerd in 1889 naar 664
751,752,753 vernummerd in 1918 naar 967
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
naar de molen gezien, waterverftekening door Jan Bulthuis omstreeks 1785?

kadastrale kaart 1913

bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 179; 1859 - 18?? Balk 237;
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1804  
reëelkohieren 1715 - 1805
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 179
1812 weduwe Albert Alberts, volgnummer 5
volkstelling 1840; huisnummer Balk 179
1840 Saapke Johannes Kort, weduwe Bart Sijtzes Sijtzema, korenmolenaarsche ( *
   
woningregister 1849 - 1859 blad 333; huisnummer Balk 179 / 237
1849 - 1859 Arend Hendriks Nijmeijer, korenmolenaar
woningregister 1859 - 1869 blad 110; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 96; huisnummer Balk 237
1859 - 1867 Arend Hendriks Nijmeijer, korenmolenaar ( * 17 september 1818 te Kolderveen); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 62; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 96; volgnummer 297
1869 - 1879 Hendrik Arends Nijmeijer, korenmolenaar ( * 18 oktober 1845 te Balk); hoofd
woningregister 1880 - 1890 blad 2; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 96
1880 - 1888 Hendrik Arends Nijmeijer, olieslager (* 18 oktober 1845 te Balk)
   
   
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 337; huisnummer Balk 238a
1890 - 1891  
1891 - 1900  
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 332; huisnummer Balk 238 / 364
1900 - 1910  
   
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 29; huisnummer Balk 365 / 399
1910 - 1914  
1914 - 1920  
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 36; huisnummer Balk 423
1920 - 1927  
1923 - 1927  
1928 - 1930  
register van huisnummering 1930 - 1939 blad 31; huisnummer Balk 409
1930 - 1931  
   
   
   
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 179; 1859 - 1910 Balk 238; 1910 - 1910 Balk 364; 1910 - 1914 Balk 365; 1914 - 1920 Balk 397; 1920 -1930 Balk 423; 1930 - 1953 Balk 409; 1953 - ???? Lytse Side 14; ???? - heden Lytse Side 13
   
   
woningregister 1849 - 1859 blad 333; huisnummer Balk 179 / 238
1849 - 1859 Hendrikus Hornstra, schippersknecht
1849 - 1859 Seth Henneman, kleermaker
1859 - 1859 Frederik Sigert, molenaar (
   
woningregister 1859 - 1869 blad 111; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 95; huisnummer Balk 238
1859 - 1859 Henderikus J Hornstra
1859 - 1863 Seth Henneman, (geboren op 19 februari 1813 te Leeuwarden)
1859 - 1859 Frederik Sigert, (geboren circa 1831 te Berlijn)
1860 - 1869 Bauke Reins Bosma, werkman
woningregister 1869 - 1879 blad 62; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 95; volgnummer 296
  Hendrik Brants van der Goot, landarbeider
1870 - 1870 Nelligje Rienks
   
  Tjepkjen Wiebrens van Os ( * 27 februari 1812 te Balk); hoofd
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 336; huisnummer Balk 238
1890 - 1894 Fetze Idzes Boersma, veldwachter (* 19 augustus 1856 te Gaastmeer)
   
1894 - 1896 Sytse Adolf Swarts ( * 15 september 1866 te Leeuwarden)
1896 - Durk Wijma, gemeentesecretaris ( *
  Anne Meinesz, fabrikant ( * 16 februari 1867 te Heerenveen)
  Fokje van der Werf, dienstbode ( * 25 december 1881 te Woudsend)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 337; huisnummer Balk 238a
1890 - 1891 Tjipke Vermooten, timmerknecht
1891 - 1900 Henk de Jonge, machinist
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 332; huisnummer Balk 238 / 364
1900 - 1910 Anne Meinesz, fabrikant ( * 16 februari 1867 te Heerenveen)
  Fokje van der Werf, dienstbode ( * 25 december 1881 te Woudsend)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 29; huisnummer Balk 365 / 399
1910 - 1914 Anne Meinesz,
1914 - 1920 Jacob Douma,
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 367; huisnummer Balk 423
1921 - 1922 Jacob Douma, directeur coöperatieve veevoederfabriek ( * 13 december 1890 te Dokkum); hoofd
1921 - 1921 Wietske van Hes, dienstbode ( * 14 december 1899 te Nijemirdum)
1921 - 1921 Marie August Müller, dienstbode ( * 4 juni 1891 te Siinderen, Kreis Harfort, Duitsland)
1922 - 1922 Neeltje Bosma, dienstbode ( * 15 maart 1903 te Balk)
1923 - 1927 Siebren Woudstra, directeur coöperatieve veevoederfabriek ( * 4 juli 1890 te Terband); hoofd
1928 - 1930 Foeke van der Wal, fouragehandelaar ( * 17 maart 1899 te Sloten); hoofd
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 31; huisnummer Balk 409
1931 - 1931 Foeke van der Wal, bedrijfsleider fouragehandel ( * 17 maart 1899 te Sloten); hoofd
1931 - 1931 Durk Jan Jaarsma, bedrijfsleider fouragehandel ( * 16 februari 1886 te Joure); hoofd
1931 - 1931 Paulus de Vries, fouragehandelaar ( * 1 maart 1901 te Blankenham)
1931 - 1931 Jan de Jager, boekhouder ( * 12 mei 1895 te Goingarijp); hoofd
1932 - 1932 Arend Lootsma, veehouder ( * 31 okotber 1876 te Workum); hoofd
1932 - 1938 Willem Wijngaarden, manufacturier ( * 15 maart 1860 te Vinkega); hoofd
1938 - 1939 Heinrich Johann Knück, timmerman ( * 6 augustus 1913 te Hou bij Kleef); hoofd
 
   
   
bewoners
   
 
1880 - 1888  
   
   
woningregister 1880 - 1890 blad 1; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 95
1880 - 1881 Cornelis Adolf Mulder, molenaarsknecht (*
1881 - 1890 Dirk Ruurds Brandsma, (* 28 december 1853 te Oldeboorn)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 338; huisnummer 239
1890 - 1891 Dirk Ruurds Brandsma, korenmolenaar (*
1891 - 1900 Jan Groenewoud, olieslagersknecht (*
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 333; huisnummer 239 / 265
1900 - 1910 Jan Groenewoud. olieslagersknecht (*
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 29; huisnummer 366 / 400
1910 - 191? Jan Groenewoud, olieslagersknecht (*
191? - Geertje Boukes,
   
woningregister 1880 - 1890 blad 1; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 95
1880 - 1890 Dirk de Jonge, molenaarsknecht (* 25 september 1828 te Uithuizen)
  Herke Dirks de Jonge, (* 19 februari 1865 te Leeuwarden)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 339; huisnummer 240
1890 - 1895 Dirk de Jonge, olieslagersknecht (* 25 september 1828 te Uithuizen)
1895 - 1900 Meine Bosma, werkman (* 18 juli 1867 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 334; huisnummer 240 / 266
  Meine Bosma, arbeider (* 18 juli 1867 te Balk)
  Ane de Vos, olieslagersknecht (* 4 juni 1870 te Balk)
  Sijbrand Nijman, brievenbesteller (* 28 januari 1858 te Haulerwijk)
  Bokke de Jong, arbeider (* 27 augustus 1884 te Balk)
  Pieter Kuiper, fabrieksarbeider (* 4 mei 1883 te Balk)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 29; huisnummer 367 / 401
1910 - 191? Bokke de Jong
191? - Ane de Vos
   
   
bewoners
 
   
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 29; huisnummer 368 / 402
1910 - 1920 kantoor
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 36; huisnummer 424
1920 - 1930 kantoor
register van huisnummering 1930 - 1939 blad 31; huisnummer 410
1930 - 1939 kantoor
1953: Balk 410 = Lytse Side 16
   
   
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 24 juli 1888
Hendrik Arends Nijmeijer laat zijn inboedel verkopen. Hijzelf woont dan al in Amerika.
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 11 september 2017