Meerweg 18 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 7, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 8  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 307, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Meerweg 18  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Meerweg 15 hisgiscode: 1095
eigenaren
eigenaar in 1715: erven Hette Taekes
eigenaar in 1718: Mayke Lolles
eigenaar in 1739: Heert Hinnes
eigenaar in 1792: Hinne Heerts
eigenaar in 1832 OAT: Thomas Jans Rinkema, koopman te Balk
verkoop in 1837 aan:  
   
verkoop in 1923 aan: Thijs van Hout timmerman te Balk
verkoop in 1924 aan: Age Sipkes Hofstra, goudsmid te Balk
verkoop in 1926 aan: Roelof Wildschut, veehouder te Wijckel
verkoop in 1926 aan: Instelling van Weldadigheid in Gaasterland
   
   
   
 
2006 >>>
   
Meerweg 15
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

307 vernummerd in 1860 naar nummer 432
432 vernummerd in 1903 naar nummers 806, 807
807 vernummerd in 1917 naar nummers 956, 957 (is perceel aan de Luts)
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
voorgevel in 1965
 
De voorgevel van het pand in 1965
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 14 november 1837
perceel 1 is aan de Pypsterstikke, perceel 2 is aan de Meerweg, perceel 3 is in de Raadhuisstraat
 
 
 
Meerweg
bron: foto 96.433 van de beeldbank cultereel erfgoed
De Meerweg in 1965 met rechts nummer 18. Nu is dit Meerweg 15.
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 8; 1859 - 1910 Balk 11; 1911 - 1920 Balk 13; 1921 - 1930 Balk 12; 1931 - 1953 Balk 13 ; 1953 - 1976 Meerweg 18; 1977 - heden Meerweg 15
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Hette Taekes erven / Jan Feldkamp; blad 70, nummer 7,
1717  
1718 Mayke Lolles / zelfs; blad 71, nummer 7,
1721 - 1730 Mayke Lolles / zelfs; blad 100, nummer 7, eigenaar een arm olde vrouw
1733 Mayke Lolles erven / zelfs; blad 100, nummer 7
1739 - 1762 Heert Hinnes / zelfs; blad 100, nummer 7, huisinghe onder nummer 6 alhier
1764 - 1774 Heert Hinnes weduwe / zelfs; blad 100, nummer 7, huisinghe onder nummer 6 alhier
1775 Heert Hinnes weduwe / zelfs; blad 153, nummer 8, te voren nummer 7, huisinghe onder nummer 6 alhier
1777 - 1785 Heert Hinnes weduwe / zelfs; blad 153, nummer 8, huisinghe onder nummer 6 alhier
1786 Heert Hinnes weduwe / zelfs; blad 154, nummer 8, huisinghe onder nummer 6 alhier
1787 - 1791 Heert Hinnes weduwe / Hinne Heerts; blad 154, nummer 8, huisinghe onder nummer 6 alhier
1792 - 1804 Hinne Heerts / zelfs; blad 154, nummer 8
2speciekohieren 1748 - 1806
1805 Hinne Heerts (2de post); blad 43, volgnummer 3
huisnummer Balk 8
1812 Luitjen Hartmans, volgnummer 77
1812 Caspar Pothof
 
1833 Pieter Halbes Drijfhout, wagenmakersknecht ( * 14 augustus 1808 te Balk)
volkstelling 1840; huisnummer Balk 8
1840 Eelke Jarichs Schram, schipperknecht ( * Balk)
1840 Jelke Klazes Hornstra, schatter van het slagten ( * Nijehorne)
woningregister 1849 - 1859 blad 11; huisnummer Balk 8 / 11
1849 - 1850 Klaas Gerbens Boersma, werkman ( * 1808 te Wijckel)
1850 - 1859 Rein Piers Haringsma, koopman ( * 18 april 1811 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 5; huisnummer Balk 11
1859 - 1869 Rein Piers Haringsma, winkelier ( * 18 april 1811 te Harich); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 60; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 432, volgnummer 295 / 282
1869 - 1879 Rein Piers Haringsma, veehouder ( * 18 april 1811 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 101; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 432
1879 - 1889 Johannes Thijsses van Hout, timmerknecht ( * 28 oktober 1839 te Dokkum); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 10; huisnummer Balk 11
1890 - 1900 Johannes Thijsses van Hout, winkelier in kruiden??? ( * 28 oktober 1839 te Dokkum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 12; huisnummer Balk 11 / 13
1900 - 1908 Johannes Thijsses van Hout, timmerman ( * 28 oktober 1839 te Dokkum); hoofd
1908 - 1910 Thijs Johannes van Hout, timmerman ( * 29 december 1875 te Harich); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920 blad 1; huisnummer Balk 13
1911 - 1920 Thijs Johannes van Hout, timmerman ( * 29 december 1875 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 9; huisnummer Balk 12
1921 - 1924 Thijs Johannes van Hout, timmerman ( * 29 december 1875 te Harich); hoofd
1922 - 1924 Siebe Hoekstra, schoonvader ( * 1 januari 1841 te IJlst)
1924 - 1925 Johannes Berger, onderwijzer ( * 13 januari 1900 te Kampen); hoofd
1925 - 1930 Jacob Simons Helder, gemeenteveldwachter ( * 6 mei 1890 te Minnertsga); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 10 huisnummer Balk 13
1931 - 1939 Jacob Helder, gemeenteveldwachter ( * 6 mei 1890 te Minnertsga); hoofd
1932 - 1939 Berber Tuinhof, schoonmoeder ( * 7 maart 1863 te Minnertsga)
 
1939 - ????  
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 15-02-2019