Meerweg 1 en 2 (1953) BAG 2018: Meerweg 4
kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 286, huis en erf in 1832  
kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 287, huis en erf in 1832  
reëelcohier Gaasterland 1715, Balk, nummer 26, huis  
eigenaren
eiegnaar in 1715: grietenij secretaris Phocaeus Colde
eigenaar in 1721: de old secretaris Colde erven
eigenaar in 1742: grietenij secretaris Dodonaes Pierius Heemstra van Kolde
eigenaar in 1779: weduwe secretaris van Kolde
eigenaar in 1800: Phocaeus Hermanus van Kolde
eigenaar in 1832 OAT: erven Olphert Frederik van Kolde te Wijckel
verkoop in 1844 aan: Frederik Zacharias Renemann te Wijckel
verkoop in 1867 aan: Cornelis Jan van Broekhuizen, geneesheer te Balk
verkoop in 1875 aan: Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Balk en Wijckel te Balk
verkoop in 1925 aan: Vereniging tot stichting en instandhouding van een lokaal voor Christelijke Belangen te Balk
verkoop in 1974 aan: Nederlands Hervormde Kerkvoogdij te Balk
verkoop in 1999 aan: Ruben Betsema
   
Meerweg 1
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

286 vernummerd in 1855 naar nummer 408
287 vernummerd in 1855 naar nummer 408
408 vernummerd in 1916 naar nummers 929, 930, 931
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 286 rond 1980
foto 012-030052 Tresoar; R. Terpstra
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
verkoop
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 12 oktober 1866
 
1. = Meerweg 1 en 2 ------------- 2. = van Swinderenstraat 1 3. = Dubbelstraat
 
bron: Leeuwarder Courant van 26 september 1998
 
bewoners
huisnummers: 1859 - 1910 Balk 32; 1911 - 1920 Balk 38; 1921- 1930 Balk 36; 1931 - 1953 Balk 38; 1953 - ???? Meerweg 1 (achter)
     
woningregister 1859 - 1869 blad 10; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 408, huisnummer Balk 32
1868 - 1869 Bewaarschool
1868 - 1869 Naai - en Breidschool
1868 - 1869 Bijzondere school voor lager onderwijs
woningregister 1869 - 1879 blad 57; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 408, volgnummer 273 / 260
1869 - 1879 Bewaarschool
1869 - 1879 Naai - en Breidschool
1869 - 1879 Bijzondere school voor lager onderwijs
 
1890 - 1900 Bijzondere lagere School niet genoemd in bevolkingsregister 1879 - 1890
1890 - 1900 Bijzondere lagere School niet genoemd in bevolkingsregister 1890 - 1900
1900 - 1910 Bijzondere lagere School niet genoemd in bevolkingsregister 1900 - 1910
register van huisnummering 1911 - 1920 blad 3; huisnummer Balk 38
1911 - 1920 Bijzondere lagere School
register van huisnummering 1921 - 1930 blad 4; huisnummer Balk 36
1921 - 1926 Christelijke Lagere School
1926 - 1930 Gebouw van Christelijke Belangen
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 4; huisnummer Balk 38
1931 - 1939 Gebouw van Christelijke Belangen
     
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 26; 1859 - 1910 Balk 32; 1910 -1920 Balk 37; 1920- 1930 Balk 35; 1930 - 1953 Balk 37; 1953 - heden Meerweg 2 (voor en gehele pand)
   
reëelkohieren 1715 - 1805
1715 - 1718 secretaris Colde / zelfs; blad 73, nummer 26, huisinge
1721 - 1739 de old secretaris Colde erven / zelfs; blad 102, nummer 26, huisinge
1742 - 1774 secretaris Colde / zelfs; blad 102, nummer 26, huisinge
1775 - 1777 secretaris Colde / zelfs; blad 155, nummer 26, en tuin en stallinge van nummer 18
1779 - 1785 weduwe secretaris Kolde / zelfs; blad 155, nummer 26, en tuin en stallinge van nummer 18
1786 - 1799 weduwe secretaris Kolde / zelfs; blad 156, nummer 26, en tuin en stallinge van nummer 18
1800 - 1804 PH van Kolde, O.F. van Kolde, H. Reneman / PH van Kolde; blad 156, nummer 26
   
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Obbe Harmens; blad 46 / volgnummer 19
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 26
1812 Olphert Frederik de Kolde
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 26
1840 geen bewoners geteld
woningregister 1849 - 1859 blad 32; huisnummer Balk 26 / 32
1849 - 1859 Johanna ten Bruggenkate, zonder beroep ( * 31 januari 1799 te Almelo)
  Klaaske Kuiper, dienstmeid ( * 3 december 1834 te Leeuwarden)
  Geeske van den Bosch, dienstbode ( * 1830 te Wijckel)
  Cornelis ten Bruggenkate, zonder beroep ( * 20 april 1801 te Almelo)
woningregister 1849 - 1859 blad 33; huisnummer Balk 26a / 32
1849 - 1853 Evert Slot, werkman ( * 1792 te Leeuwarden)
woningregister 1859 - 1869 blad 10; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 408, huisnummer Balk 32
1859 - 1861 Johanna ten Bruggenkate, zonder beroep ( * 31 januari 1799 te Almelo)
1859 - 1863 Arnout Daniël Reneman, dokter in de geneeskunde ( * 19 juli 1827 te Almelo)
1868 - 1869 Jan Es, onderwijzer Bijzondere Lagere School ( * 24 november 1828 te Alkmaar)
woningregister 1869 - 1879 blad 57; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 408, volgnummer 273 / 260
1869 - 1872 Jan Es, onderwijzer Bijzondere Lagere School ( * 24 november 1828 te Alkmaar)
1872 - 1879 Johannes Baptist Coevoet, onderwijzer Bijzondere Lagere School ( * 30 juli 1848 te Utrecht)
1872 - 1879 Tietje Maria Coevoet
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 94
1879 - 1890 Johannes Baptist Coevoet , onderwijzer Bijzondere Lagere school( * 30 juli 1848 te Utrecht)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 29; huisnummer Balk 32
1890 -1900 Johannes Baptist Coevoet, onderwijzer Bijzondere Lagere school ( * 30 juli 1848 te Utrecht)
1890 - 189? Henderika Meinsma, onderwijzeres ( * 27 oktober 1870 te Harlingen)
1891 - 1897 Taeke Theekens, schoonvader ( * 5 april 1817 te Balk)
1891 - 1896 Harmke Visser, schoonmoeder ( * 3 april 1817 te Balk)
1899 - 1899 Tietje Maria Coevoet, zuster ( * 23 maart 1845 te Utrecht)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 32; huisnummer Balk 32 / 37
1900 - 1910 Johannes Baptist Coevoet, onderwijzer Bijzondere Lagere school ( * 30 juli 1848 te Utrecht); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920 blad 3; huisnummer Balk 37
1911 - 1914 Johannes Baptist Coevoet, onderwijzer Bijzondere Lagere school ( * 30 juli 1848 te Utrecht); hoofd
1914 -1916 Lieuwe Brameijer
1916 - 1918 Harmen Poppes
1918 - 1920 Anne Piersma
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 33, huisnummer Balk 35
1921 - 1922 Anne Piersma, veehandelaar ( * 14 maart 1889 te Balk); hoofd
1922 - 1927 Gerben van Dijk, huisschilder ( * 22 maart 1856 te Balk); hoofd
1922 - 1923 Jan van der Wijk, bankwerker ( * 15 maart 1896 te 't Meer)
1922 - 1923 Thomas Postma, machinist ( * 2 mei 1901 te Nijkerk)
1923 - 1924 Jackle Hofstra, machinist ( * 3 april 1905 te Arum)
1923 - 1924 Johannes Scholte, betonwerker ( * 20 mei 1899 te Luinjeberd)
1923 - 1924 Lammert Vis, betonwerker ( * 30 juli 1901 te Gersloot)
1924 - 1924 Jan Boersma, monteur ( * 8 maart 1904 te Joure)
1924 - 1924 Roelof Dommink, bankwerker ( * 2 april 1899 te Uffelte)
1924 - 1927 Hendrik de Vries, rijwielhersteller ( * 27 februari 1905 te Terwispel)
1924 - 1925 Minne Smidstra, werkman ( * 16 mei 1902 te Wommels)
1925 - 1926 Liekele Mulder, veekoopman ( * 28 november 1903 te Wijckel)
1927 - 1930 Gosse Plantinga, veehouder ( * 2 december 1891 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 32, huisnummer Balk 37
1931 - 1939 Gosse Plantinga, veehouder ( * 2 december 1891 te Harich); hoofd
 
1940 -1959 familie Marten Lyklema
1959 - 1963? familie Meile Salverda
1963 - 1969? familie Klaas Schotanus
???? - ???? familie van der Zee
  familie Ruben Betsema
     
Christelijke Lagere School
 
Meer over de Christelijke Lagere School is te vinden onder deze link
 
Belgen
foto 182-001 foto beschikbaar gesteld door Ruben Betsema
 
Belgen
foto 182-002 foto beschikbaar gesteld door Ruben Betsema
In de Eerste Wereldoorlog lag hier een regiment Belgische soldaten.
Op het bord middenvoor staat "Interneringsdepôt Gaasterland Balk"
 
bijzonder lagere school
 
Een relaas van oud onderwijzer B. de Boer over het wel en wee op de lagere school aan de Harichsterzijde en de verhuizing naar de Wijckelerdijk. Hij kwam op 9 mei 1921 als 18-jarige jongeman naar Balk om daar les te geven. Het artikel is gepubliceerd in de Balkster Courant ter gelegenheid van de verbouwing van De Bolster in 1973.
 
Lokaal voor Christelijke Belangen
 
lokaal voor Christelijke Belangen
bron: Balkster Courant van 17 januari 1925
 
de grote zaal
foto uit het archief van de gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Ben Hur
 
winterlezing
bron: Balkster Courant van 1 januari 1931
 
<<< bron: Balkster Courant van 24 september 1927
 
dorpshuis
bron: brief ter beschikking gesteld door Dick de Jong
Middels bovenstaande brief werd het verenigingsbestuur van het lokaal uitgenodigd namens plaatselijk belang "Balk Vooruit" om mee te denken over het stichten van een dorphuis in Balk.
 
Stichting 1940-1945
bron: brieven ter beschikking gesteld door Dick de Jong
De opbrengsten van het vertonen van de film "De Invasie" in 1947 en de film "Zij, die wij vereren" op 26 april 1948 gingen naar de Stichting 1940-1945. De zaal werd hiervoor belangeloos ter beschikking gesteld.
 
Joh Miedema
bron: brief ter beschikking gesteld door Dick de Jong
Bioscoop- en theaterbedrijf Joh. Miedema uit Sneek verzorgde regelmatig filmvoorstellingen in de grote zaal.
 
Niet alles was toegestaan in het lokaal. Het bestuur liet in januari 1954 de organisatoren van "De Instuif" weten dat kaartspelen in het lokaal taboe is.
bron: brief januari 1954 beschikbaar gesteld door Dick de Jong
 
voorgevel
foto 029-096 beschikbaar gesteld door Wieke Ruiter uit Amersfoort
Straatbeeld uit 1956.
 
Gereformeerde Kerk
reciteerwedstrijd
bron: Balkster Courant van 22 januari 1949
bron: Balkster Courant van 22 januari 1949
 
vogelbeschermingswacht
borduuircursus
bron: Balkster Courant van 12 februari 1949
bron: Balkster Courant van 3 maart 1949
 
Oranje feesten
kijk en proefavond
bron: Balkster Courant van 8 septemer 1956
 
Krtiekoar
bron: Balkster Courant van 20 oktober 1956
bron: Balkster Courant van 15 september 1956
 
Sissi
Sissi
Sissi
bron: Balkster Courant van 27 oktober 1957
 
Regelmatig werden er recepties en feestavonden in het lokaal georganiseerd. Op 23 februari 1957 nam huisarts van den Bijllaardt afscheid van zijn praktijk en patienten in Balk en omliggende dorpen .
 
Lokkal van Chr. Belangen
 
Opnieuw wordt het verenigingsbestuur van het lokaal benaderd door plaatselijk belang "Balk Vooruit" voor overleg over het stichten van een dorpshuis. Het zal nog tot 1965 duren voordat dorpshuis "De Treemter" wordt geopend.
bron: brief van 8 november 1958 ter beschikking gesteld door Dick de Jong
 
Chr Lokaalvereniging
bron: archief De Bolster
nota van 2 mei 1969 voor gebruik van het lokaal door de Christelijke Lagere School
 
straatbeeld Meerweg
De Meerweg in 1977
 
Later onder de naam van "De Triangel" is de zaal in gebruik als sportzaal, veilingzaal, verenigingszaal van de Hervormde gemeente. De zondagsschool kwam hier bijeen. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw hield het GAK hier wekelijks zitting voor de werkelozen uit Gaasterland.
 
Triangel
 
Geloogd Antiek en Curiosa Ruben Betsema
 
uithangbord
 
Eén van de specialiteiten van Ruben Betsema is de verkoop van teakhouten meubelen.
bron: Balkster Courant van 30 maart 2006
 
Wonen in Stijl
In het jaar 2010 / 2011 is de voorgevel gerenoveerd. Hierbij is ook de huisstijl gewijzigd.
 
Ruben Betsema
 
Ruben Betsema Ruben Betsema
bron: Balkster Courant van 12 mei 2011
 
4 kids en co
 
Kinderwinkel 4 kids en co heeft tijdelijk onderdak gevonden op de bovenverdieping van Meerweg 2.
Vanaf 3 mei 2015 is de winkel gevestigd op van Swinderenstraat 9 achter boekhandel de Jong
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 3 februari 2018