Pypsterstikke (13) 3
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 301, huis en erf in 1832
eigenaren
eigenaar in 1832: Jelle Meinesz, ontvanger te Balk
verkoop in 1853 aan: Jelle Tjeerds Meinesz, houthandelaar te Balk
bij boedelscheiding in 1892 aan: Meye Freerks Smink landbouwer te Harich
verkoop in 1902 aan: N.V. Gasfabriek te Balk, acceptanten Anne Meinesz en Johann Herman von Santen te Balk
verkoop in 1903 aan: Meine Annes Meinesz te Harich
verkoop in 1910 aan: Wieger Franzes Smits, omnibusondernemer te Balk
verkoop in 1915 aan: Anne Piers Piersma, koopman te Balk en Durk Piers Piersma, koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1919 aan: Anne Piers Piersma, koopman te Balk
verkoop in 1921 aan: Ane Huisman veehouder te Harich
   
 
2006 >>>
Pypsterstikke
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

301 vernummerd in 1878 naar 564
564 vernummerd in 1903 naar 799, 800
799 ongewijzigd tot 1928 zie Pypsterstikke 5
800 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832
netteplan 1887
bron: Tresoar
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
bewoners
huisnummers: 1849 - 1859 Balk 13a; 1859 - 1879 Balk 21; 1910 Balk 15 ; 1910 - 1920 Balk 20; 1920 - 1930 Balk 18; 1930 - 1953 Balk 20; 1953 - 197? Pypsterstikke 13; 197?? tot heden Pypsterstikke 3
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1804 geen vermelding
speciekohieren 1748 - 1806
1805 geen vermelding
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk
1812 geen vermelding
volkstelling 1840; huisnummer Balk
   
woningregister 1849 - 1859 blad 15; huisnummer Balk 13a / 21
1849 - 185? Anne Eizes Rozenberg, werkman ( * circa 1813 te Lippenhuizen); hoofd
185? - 1852 Jacob Koopmans, zetboer ( * 1827 te Kolderwolde); hoofd
1852 - 1853 Auke Hylkes Hielkema ( * 4 november 1794 te Langweer); hoofd
1852 - 1853 Marten Hylkes Hielkema, ( * 30 september 1797 te Langweer)
1852 - 1853 Grietje Jans Monkelbaan, boerenmeid ( *
1853 - 1856 Willem Luitzen Korvinus, timmerknecht ( * 6 september 1814 te Gorredijk); hoofd
1856 - 1859 Gerrit de Koe, werkman ( * 6 maart 1825 te Lemmer); hoofd
bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 10; huisnummer 21 / volgnummer 277
1859 - 1863 Gerrit de Koe, arbeider ( * 6 maart 1825 te Lemmer)
1863 - 1869 Luitjen Sybrens Dooper, wagenaar ( * 22 mei 1839 te Balk)
1877 - 1879 Anne Gersjes, arbeider? ( * 12 november 1852 te Wijckel)
1859 - 1869   bladzijde ontbreekt in woningregister 1859-1869
woningregister 1869 - 1879 blad 60; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 301
1869 - 1879 Luitjen Sybrens Dooper, veehouder ( * 22 mei 1839 te Balk)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 158; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 564
1880 - 1890 Luitjen Sybrens Dooper, landbouwer ( * 22 mei 1839 te Balk)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 14; huisnummer Balk 15
1890 - 1900 Evert Luitjens Dooper, voerman ( * 8 maart 1863 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 16; huisnummer Balk 15 / 20
1900 - 190? Evert Luitjens Dooper, voerman ( * 8 maart 1863 te Balk); hoofd
1900 - 1901 Trijntje Effing, dienstbode ( * 19 december 1886 te Tjerkgaast)
190? - 1910 Jikke Gijzen , touwslagersche ( * 13 mei 1841 te Woudsend); hoofd
1905 - 1906 Johannes Betzema, klerk der belastingen ( * 12 juli 1885 te Balk)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 2; huisnummer Balk 20
1910 - 1914 Wieger Franzes Smits
1914 - 1915 Jan de Vries
1915 - 1919 Durk Piersma
1919 - 1920 Wigle Piersma
1920 - 1920 Durk Piersma
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 15; huisnummer Balk 18
1921 - 1921 Durk Piersma, veehandelaar ( * 7 oktober 1886 te Balk); hoofd
1921 - 1930 Ane Huisman, veehouder ( * 26 januari 1894 te Balk); hoofd
1923 - 1924 Pieter Smits, boerenknecht ( * 28 oktober 1904 te Oldeouwer)
1924 - 1924 Jacob Kuperus, boerenknecht ( * 11 juni 1903 te Oudemirdum)
1925 - 1927 Jeremias Gras, boerenknecht ( * 30 januari 1907 te Heeg)
1927 - 1928 Anneke Hoekstra, boerenknecht ( * 11 mei 1908 te Harich)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 17; huisnummer Balk 20
1931 - 1939 Ane Huisman, veehouder ( * 26 januari 1894 te Balk); hoofd
1931 - 1931 Douwe Beuckens, boerenknecht ( * 2 april 1915 te Hommerts)
1931 - 1931 Anne van der Wal, boerenknecht ( * 30 april 1916 te Elahuizen)
1932 - 1935 Hendrik Sikkes, boerenknecht ( * 10 juni 1914 te Harich)
1935 - 1936 Emke Keulen, boerenknecht ( * 8 juni 1915 te Mirns en Bakhuizen)
1936 - 1936 Piebe Bosma, boerenknecht ( * 12 februari 1917 te Hemelum)
1939 - 1939 Marten van Dijk, boerenknecht ( * 14 maart 1921 te Harich)
 
1949 - 1957 familie Kornelis Groenhof
  familie Reijenga
1965 - sloop familie Kerst Visser
  familie Dölle
  familie Mulder
     
verkopen
 
verkoop Pypsterstikke verkoop
bron: Het Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's van 28 januari 1903 bron: Leeuwarder Courant van 30 januari 1903
 
omnibusdienst Evert Luitjens Dooper
 
Evert Luitjens Dooper Evert Luitjens Dooper
bron: Leeuwarder Courant van 3 oktober 1892 bron: Leeuwarder Courant van 31 maart 1893
 
Evert Luitjens Dooper
bron: Leeuwarder Courant van 29 januari 1895
 
 
 
Pypsterstikke
foto 003-184 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
De boerderij rond 1950
 
Pypsterstikke
foto 219-007 beschikbaar gesteld door de familie Dölle
 

 

laatste wijziging: 4 september 2013