Pypsterstikke 15 (1953) BAG 2018: Pypsterstikke 5
kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 301, huis en erf in 1832  
reëelcohier Gaasterland 1715, Balk, geen vermelding  
eigenaren
eigenaar in 1832 OAT: Jelle Meinesz, ontvanger te Balk
verkoop in 1853 aan: Jelle Tjeerds Meinesz, houthandelaar te Balk
bij boedelscheiding in 1892 aan: Meye Freerks Smink landbouwer te Harich
verkoop in 1902 aan: N.V. Gasfabriek te Balk, acceptanten Anne Meinesz en Johann Herman von Santen te Balk
verkoop in 1903 aan: Meine Annes Meinesz te Harich
bij verklaring in 1913 aan: de firma Koelstra en Dölle te Balk
bij boedelscheiding in 1920 aan: Hendrik Koelstra, bankwerker/fabrikant te Balk
   
voorgevel
2006
kadastrale gegevens

kadastrale kaart

kadastrale kaart 1832

301 vernummerd in 1878 naar 564
564 vernummerd in 1903 naar 799, 800
799 ongewijzigd tot 1928
800 ongewijzigd tot 1928 zie Pypsterstikke 3
 
bron: Tresoar
 

kadastrale kaart

kadastrale kaart 1913

 
bewoners
huisnummering: ; 1910 - 1920 Balk 19; 1920 - 1930 Balk 17; 1930 - 1953 Balk 19 ; 1953 - 197? Pypsterstikke 15; 197?? tot heden Pypsterstikke 5
     
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad ; nummer
1900 - 1910 hoorde bij Harich
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 2; huisnummer 19
1910 - 1914 J.H. von Santen
1914 - 1914 Hendrik Stoffelsma
1914 - 1920 Hendrik Gijsberts Koelstra
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 14; huisnummer 17
1921 - 1930 Hendrik Gijsberts Koelstra, fabrikant ( * 24 augustus 1872 te 't Meer); hoofd
1921 - 1921 Evert Hempenius, onderwijzer bijzondere school ( * 9 november 1897 te Bolsward)
1928 - 1929 Adrianus Anthonie Kranenburg, schoonzoon, onderwijzer ( * 10 februari 1899 te Koudekerke)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 16; huisnummer 19
1931 - 1934 Hendrik Gijsberts Koelstra, machine fabrikant ( * 24 augustus 1872 te 't Meer); hoofd
1934 - 1937 Willem Kuipers, zonder beroep ( * 16 november 1875 te Wolsum); hoofd
1937 - 1938 Otte Willem de Jong, papierhandelaar ( * 3 september 1909 te Balk); hoofd
1938 - 1939 Anne Piersma, handelsreiziger ( * 14 november 1889 te Balk); hoofd
 
1939 - 19?? familie Piersma
  familie Boersma, autorijschool
  familie de Vries
     

 

gasfabriek
 
Balk A 301 arogeengasfabriek
prentbriefkaart 003-185 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 
Arogeengasfabriek
bron: Leeuwarder Courant van 20 augustus 1902
 
verbouw woning gasfabriek
Een jaar na de oplevering wordt er bij de gemeente Gaasterland een aanvraag ingediend voor een kleine verbouwing van de woning bij de gasfabriek. De tekening is gemaakt de gemeentearchitect Douwe van der Meer
tekeningen: voorgevel, begane grond, verdieping
 
Balk A 310 arogeengafabriek
prentbriefkaart 003-194 beschilbaar gesteld door Berend Bakker
Bij de handkar lantaarnopsteker Johannes Bakker, een oom van de vader van Berend Bakker.
 
lantaarnopsteker gevraagd
bron: Balkster Courant van 31 juli 1915
 
autorijschool Boersma
 
Pypsterstikke
foto 219-005 beschikbaar gesteld door de familie Dölle
 
 
 
 
 
 
 

 

laatste wijziging: 13 januari 2012