Raadhuisstraat 14, 15, 16 (1953) BAG 2018: geen nummer
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 147, huis en erf in 1832  
reëelcohier Gaasterland 1715, Balk, nummer 121, huis  

eigenaren

eigenaar in 1715: secretaris Hijlkema
eigenaar in 1758: Harmen Tydes
eigenaar in 1804: Jan Binnes
eigenaar in 1832 OAT: Marten Brands van der Goot, grossier te Balk
   
   
verkoop in 1907 aan: Johannes Thijsses van Hout, timmerman te Balk
verkoop in 1919 aan: Thijs Johannes van Hout, timmerman te Balk
  gesloopt rond 1960
   
   
   
   
   
voorgevel
2012
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

147 vernummerd in 1907 naar A 837
147 vernummerd in 1907 naar B 1657, 1658
837 komt uit A 147 en B 5
837 vernummerd 1913 naar 906
906 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
voorgevel
de oprit naar de schuur van timmerman Thijs van Hout rond 1954
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 137; 1859 - 1910 Balk 192; 1911 - 1914 Balk 302, 1914 - 1920 Balk 333, 1921 - 1930 Balk 355; 1931 - 1953 Balk 344, 1953- sloop Raadhuisstraat 14
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 secretaris Hijlkema / Claas Jans; blad 87, nummer 121
1717 - 1718 secretaris Hijlkema / Claas Jans; blad 89, nummer 121
1721 - 1739 secretaris Hijlkema / Claas Jans; blad 119, nummer 121
1742 - 1745 secretaris Hijlkema / Hette Reeners; blad 119, nummer 121
1746 secretaris Hijlkema / Hendrik Pieters; blad 119, nummer 121
1747 - 1750 van Hylkema / Hendrik Pieters; blad 119, nummer 121
1758 Harmen Tydes / Douwe Annes; blad 119, nummer 123
1762 - 1765 Harmen Tydes / Hendrik Hendriks; blad 119, nummer 123
1766 - 1767 Harmen Tydes / Pieter Aukes; blad 119, nummer 123
1768 Harmen Tydes / Hendrik Smagter; blad 119, nummer 123
1769 Harmen Tydes / Douwe Jans; blad 119, nummer 123
1770 Harmen Tydes / Beerent Reijns; blad 119, nummer 123
1771 Harmen Tydes / Hendrik Croon; blad 119, nummer 123
1772 - 1773 Harmen Tydes / Roelof Pieters; blad 119, nummer 123
1774 Harmen Tydes / Jentje Ruijrds; blad 119, nummer 123, huysinghe & land te Wijckel
1775 Harmen Tydes / Jentje Ruijrds; blad 172, nummer 130, te voren 123, huysinghe & land te Wijckel
1777 Harmen Tydes / Jentje Ruijrds; blad 172, nummer 130 huysinghe & land te Wijckel
1779 - 1780 Harmen Tydes / Anne Geerts ; blad 172, nummer 130 huysinghe & land te Wijckel
1783 - 1785 Jan Binnes / Bauke Dirks; blad 172, nummer 130
1786 - 1788 Jan Binnes / Bauke Dirks; blad 173, nummer 130
1789 - 1797 Jan Binnes / Jurjen Rijkholts; blad 173, nummer 130
1798 - 1799 Jan Binnes / Kaspar Bets; blad 173, nummer 130
1800 - 1802 Jan Binnes / Kaspar Harings; blad 173, nummer 130
1803 Jan Binnes / Otte Jans; blad 173, nummer 130
1804 Jan Binnes / Hendrik Brants van der Goot; blad 173, nummer 130
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Hendrik Brants van der Goot; blad 57, volgnummer 103
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 137
1812 Jan Brants van der Goot, volgnummer 118
volkstelling 1840; huisnummer Balk 137
1840 Marten Brands van der Goot, grossier en landbouwer ( * 1788 te Balk); hoofd
1840 Meintje Kerstes van der Swaag, dienstmeid ( * Joure)
woningregister 1849 - 1859 blad 270; huisnummer Balk 137 / 192
1849 - 1859 Marten Brands van der Goot, zuivelboer ( * 1788 te Balk); hoofd
1849 - 185? Hendrikje Jansma, dienstbode ( * 1825 te Balk)
1850 - 1854 Trijntje Johannes de Boer, dienstbode ( * 1821 te De Knijpe)
1852 - 1854 Johanna Laagland ( * 31 juli 1829 te Woudsend)
1854 - 1859 Kornelisjen Alberts Kuik, dienstmeid ( * 20 april 1826 te Steggersloot)
185? - 1857 Reinskjen van der Kamp, boerenmeid ( * 1817 te Doniaga)
woningregister 1859 - 1869 blad 90; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 147; huisnummer Balk 192
1859 - 1869 Cornelia Poppes, ( * 9 juli 1790 te Balk)
  Eelkjen Gijsberts Roskam ( * 27 november 1837 te Nijemirdum 7, Kippenburg)
1863 - 186? Grietje Freerks van Zwol, ( * 20 december 1828 te Joure)
1866 - 1869 Haintje Ferd Jongsma ( * 11 december 1848 te Nijega)
woningregister 1869 - 1879 blad 15; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 147, volgnummer 33 / 20
1869 - 1879 Petrus Martens van der Goot, veehouder ( * 2 oktober 1820 te Wijckel)
1869 - 1879 Lijsbert Wayer, boeremeid ( * 11 januari 1817 te Kolderwolde)
1869 - 187? Antje Pieters Weerman, boeremeid ( * 6 september 1849 te Sondel)
1869 - 1870 Berend Jans Thijsseling, boereknecht ( * 1 januari 1851 te Sloten)
1870 - 187? Wiepkje Louwsma, ? ( * 10 juni 1852 te Ruigahuizen)
1872 - 187? Geeske Lambertus Hornstra, ? ( * 28 augustus 1852 te Leeuwarden)
1878 - 1879 Hiltje Jans Bakker, ? ( * 2 februari 1851 te Sondel)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 13; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 147
1879 - 1883 Petrus Martens van der Goot, landbouwer ( * 2 oktober 1820 op nummer 62 te Wijckel)
1879 - 1890 Lijsbert Wayer, dienstbode ( * 11 januari 1817 te Kolderwolde)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 282; huisnummer Balk 192
1890 - 1900 Otte Kornelis Bouwstra, landbouwer ( * 12 november 1844 te Hemelum)
1890 - 189? Barendina de Winter, werkmeid ( * 24 maart 1868 te Harich)
1894 - 189? Age Wierstra, neef ( * 27 februari 1874 te Harich)
1895 - 189? Foppe Kok, schoonzoon ( 8 2 februari 1872 te Wijckel)
1897 - 1899 Tjepkjen Harsma, werkmeid ( * 29 maart 1874 te Tjerkgaast)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 368; huisnummer Balk 192 / 302
1908 - 1908 Thijs Johannes van Hout, timmerman ( * 29 december 1875 te Harich)
1908 - 1910 Johannes Thijsses van Hout, timmerman ( * 28 oktober 1839 te Dokkum)
register van huisnummering 1911 - 1920 blad 23; huisnummer Balk 302 / 333
1911 - 1920 Johannes Thijsses van Hout
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 316; huisnummer Balk 355
1921 - 1927 Johannes Thijsses van Hout, zonder beroep ( * 28 oktober 1839 te Dokkum)
1927 - 1930 Zwaantje Hielkema, weduwe van Johannes Thijsses van Hout ( * 15 februari 1850 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 291; huisnummer Balk 344
1931 - 1933 Zwaantje Hielkema, weduwe van Johannes Thijsses van Hout ( * 15 februari 1850 te Balk); hoofd
1932 - 1933 Antje Valk, dienstbode ( * 15 oktober 1902 te Hindeloopen)
1933 - 1934 Lijkle Buwalda, koopman ( * 8 mei 1874 te Burgwerd); hoofd
1934 - 1935 Luitjen Mulder, zonder beroep ( * 31 oktober 1868 te Oudemirdum); hoofd
1935 - 1938 Hantje van der Krieke, zonder beroep ( * 27 augustus 1887 te Oldeboorn); hoofd
1937 - 1937 Pieter Hoitinga, winkelbediende ( * 1 augustus 1916 te Bozum); hoofd
1938 - 1939 Onne de Vries, tuinman ( * 29 maart 1913 te Balk); hoofd
 
1939 - 1950 familie Onne de Vries; voor (naar Oudemirdum)
???? - ???? familie de Groot ?
  sloop  
     
bewoners
huisnummers: 1900 - 1910 Balk 192a; 1911 - 1914 Balk 302a, 1914 - 1920 Balk 333a, 1921 - 1930 Balk 356; 1931 - 1953 Balk 343, 1953 - sloop Raadhuisstraat 15
   
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 277; huisnummer 192a / 302a
1900 - 190? Otte Kornelis Bouwstra, veehouder ( * 12 november 1844 te Hemelum)
190? - 190? Hendrik de Winter, koopman ( * 26 januari 1873 te Ruigahuien)
190? - 1910 Klaas van Hout, ambtenaar ter secretarie ( * 15 oktober 1877 te Balk)
register van huisnummering 1911 - 1920 blad 23; huisnummer 302a / 333a
1910 - 1913 Klaas van Hout,
1913 - 1919 Jan de Vries
191? - 1919 Petrus Frans Uyttendaele, deel 7 TV blad 42; met vrouw en twee kinderen; commissaris van politie
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 317; huisnummer Balk 356
1921 - 1921 Julius Dijkstra, adjunct directeur coöperatieve zuivelfabriek ( * 1 januari 1891 te Workum)
1921 - 1926 kantoor
1926 - 1930 Ida van Houten, weduwe Siebe Freerk van Hout, zonder beroep ( * 17 maart 1855 te Opeinde); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 290; huisnummer Balk 343
1931 - 1932 Ida van Houten, weduwe Siebe Freerk van Hout, zonder beroep ( * 17 maart 1855 te Opeinde); hoofd
1933 - 1934 Lijkle van der Leij, aardappelkoopman ( * 19 mei 1901 te Arum); hoofd
1937 - 1939 Pieter Kuiper, betonwerker ( * 1 december 1912 te Balk); hoofd
 
1939 - 19?? familie Kuiper
  sloop  
bewoners
huisnummers: 1921 -1930 Balk 354; 1931 - 1953 Balk 342, 1953 - sloop Raadhuisstraat 16
register van huisnummering 1921 - 1930 blad 30; huisnummer Balk 354
1921 - 1930 timmerwerkplaats
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 26; huisnummer Balk 342
1931 - 1939 timmerwerkplaats
 
circa 1960 sloop  
timmerman, bouwkundige en houthandel van Hout
 
  houthandel
Johannes Tijsses van Hout
bron: Balkster Courant 8 februari 1908
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 14 januari 1922 >>>
 
 
aanbesteding landbouwschool aanbesteding Landbouwschool
bron: Leeuwarder Courant van 22 november 1929
<<< bron: Leeuwarder Courant van 4 november 1929
 
panorama
prentbriefkaart 500-129 eigen collectie
Van de voormalige dorpsboerderij / timmerwerkplaats aan de Raadhuisstraat zijn geen foto's. Op dit panorama is de schuur van de boerderij duidelijk te zien vlak boven de Doopsgezinde kerk aan de rechterzijde.
 
Tj van Hout
logo van bouwbedrijf van Hout in 1939
klik op bovenstaande afbeelding voor de complete enveloppe
 
  timmerwerkplaats
S van Hout
logo van bouwbedrijf van Hout rond 1950
klik op bovenstaande afbeelding voor de complete enveloppe
 
 
 
 
 
foto 029-008 uit het album van Wieke Ruiter >>>
Rechts de steeg met de ingang van de dokterspraktijk van doker van den Bijllaardt in 1956. Aan de linkerzijde zijn de staldeuren te zien van de timmerwerkplaats van de firma Thijs en later zijn zoon Siebe van Hout.
 
 
Onne de Vries
 
Onne de Vries
bron: Balkster Courant van 11 maart 1950
 
 
 
Raadhuisstraat
foto 200-088 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De doorbraak naar de Bogermanstraat rond 1960.
 
Raadhuisstraat
De ingang van de Bogermanstraat in 2012
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 29 juli 2017