Raadhuisstraat 43 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 104, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 116  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 170, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 43  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 43 hisgiscode: 1183
eigenaren
eigenaar in 1715: Brant Hendriks
eigenaar in 1733: Brant Hendriks erven
eigenaar in 1779: Brant Hendriks (van der Goot), bijzitter
eigenaar in 1832 OAT: Bauke Jans van der Goot, huisman te Balk
bij transactie in 1861 aan: Hinke Martens Wispelweij weduwe van Bauke Jans van der Goot
verkoop in 1862 aan: Jan de Rochefort, rijksontvanger te Balk
verkoop in 1875 aan: Johannes Postma, pastoor te Balk
verkoop in 1882 aan: Rooms Katholieke Parochie te Balk
   
   
Raadhuisstraat 44
2013
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

170 vernummerd in 1877 naar 550
550 vernummerd in 1885 naar 630
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
Rooms katholieke kerk

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop raadhuisstraat
bron: Leeuwarder Courant van 6 november 1874
 
verbouwingen
 
aanbesteding
bron: Leeuwarder Courant van 2 juni 1882
 
restauratie toren
bron: Balkster Courant van 23 augustus 2012
restauratie
bron: Leeuwarder Courant van 5 oktober 2012
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 116a; 1859 - 1869 Balk 164; 1869 - 1910 Balk ???; 1910 - 1914 Balk 259; 1914- 1920 Balk 293; 1920 - 1930 Balk 321; 1930 - 1953 Balk 314; 1953 - heden Raadhuisstraat 43
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 Brant Hendriks / zelfs; blad --, nummer 104, huysinghe
1716 Brant Hendriks / zelfs; blad 84, nummer 104, huysinghe en tabaksschuyr
1717 - 1718 Brant Hendriks / zelfs; blad 86, nummer 104, huysinghe en tabaksschuyr
1721 - 1730 Brant Hendriks / zelfs; blad 116, nummer 104
1733 - 1774 Brant Hendriks erven / zelfs; blad 116, nummer 104
1775 Brant Hendriks erven / zelfs; blad 169, nummer 110, te voren 104
1777 Brant Hendriks erven / zelfs; blad 169, nummer 110
1779 - 1785 bijzitter Brant Hendriks / zelfs; blad 169, nummer 110
1786 - 1804 bijzitter Brant Hendriks / zelfs; blad 170, nummer 110
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 116
1812 Brant Hendriks van der Goot, volgnummer 62
volkstelling 1840; huisnummer 116
1840 Bauke Jans van der Goot, boer ( * Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 231; huisnummer 116 / 164
1849 - 1859 Bauke van der Goot, zuivelboer ( * 1813 te Balk)
woningregister 1859 -1869 blad 77; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 170; huisnummer 164
1859 - 1861 Hinke Wispelweij
1861 - 1869 Jan de Rochefort, rijksontvanger
woningregister 1869 -1879 blad 20; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 170 / 171; volgnummer 67 / 54
1869 - 1879 Jan de Rochefort, rijksontvanger
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 151; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 550
1879 - 1881 Hendrik Reijenga, onderwijzer
1879 - 1890 Durk Lijkles Haarsma, schipper
bevolkingsregister 1890 - 1900
1890 -1900 niet genoemd in register
bevolkingsregister 1900 - 1910
1900 - 1910 niet genoemd in register
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 21; huisnummer 259 / 293
1910 - 1920 Rooms Katholieke kerk
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 28; huisnummer 321
1920 - 1930 Rooms Katholieke kerk
register van huisnummering 1930 - 1939 blad 24; huisnummer 314
1930 - 1939 Rooms Katholieke kerk
 
1939 - heden Rooms Katholieke kerk
   
     
Rooms Katholieke parochie
 
200 jaar parochie
bron: Balkster Courant van 27 oktober 1956
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
100 jaar Rooms Katholieke kerk
bron: Balkster Courant van 28 april 1983
100 jaar Rooms Katholieke kerk
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
inbraak
bron: Leeuwarder Courant van 29 november 2010
 
stelen haan
bron: Algemeen Dagblad 24 juli 2012
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 18-02-2019