Raadhuisstraat 43
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 171, huis en erf in 1832
eigenaren
eigenaar in 1832 OAT: Bauke Jans van der Goot te Balk
bij transactie in 1861 aan: Hinke Martens Wispelweij weduwe van Bauke Jans van der Goot
bij boedelscheiding in 1861 aan: Jan Baukes van der Goot landbouwer te Ruigahuizen, Katarina Baukes van der Goot echtgenoot van Jacob Harmens Poppes te Wijckel,
verkoop in 1862 aan: Jan de Rochefort, rijksontvanger te Balk
verkoop in 1875 aan: Johannes Postma, pastoor te Balk
verkoop in 1882 aan: Rooms Katholieke Parochie te Balk
   
 
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

171 vernummerd in 1877 naar 549, 550
549 vernummerd in 1885 naar 630, 633
550 vernummerd in 1885 naar 630
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Rooms Katholieke kerk

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
verkoop raadhuisstraat
bron: Leeuwarder Courant van 6 november 1874
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 116; 1859 - 1869 Balk 163;
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1792 - 1804 bijzitter Brant Hendriks / zelfs; blad 170, nummer 110
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 116
1812 Brant Hendriks van der Goot, volgnummer 62
 
  Marten Nannes van der Goot, koopman ( * 2 juni 1807 te Oudemirdum); hoofd
1829 Johanna Martens van der Goot geboren op Balk 116
1830 Cornelia Martens van der Goot geboren op Balk 116
1831 Johanna Martens van der Goot overleden op Balk 116
1832 Oeds Martens van der Goot geboren op Balk 116
volkstelling 1840; huisnummer Balk 116
1840 Gerlof Bokkes de Vries, koopman ( * Sondel)
woningregister 1849 - 1859 blad 233; huisnummer Balk 116 / 163
1849 - 1859 Yme Ottema, werkman ( * 1796 te Balk)
1849 - 1859 Aldert Voetman, ketelboeter ( * 1802 te Balk)
woningregister 1859 -1869 blad 77; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 170; huisnummer 163
1859 - 1869 geen bewoners
woningregister 1869 -1879 blad 20; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 170 / 171; volgnummer 67 / 54
1869 - 1879 geen bewoners
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 29 juli 2017