Raadhuisstraat 45, 46
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 173, huis en erf in 1832
eigenaren
eigenaar in 1832 Bauke Jans van der Goot te Balk
   
   
verkoop in 1906 aan: Lucas Bouwman, timmerman te Balk
bij legaat in 1920 aan: Harmen Gabes Grouwstra, veehouder te Balk
verkoop in 1921 aan: Durk Piers Piersma, koopman te Balk
verkoop in 1923 aan: Rooms Katholieke parochie te Balk
   
   
 
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

173 vernummerd in 1885 naar 628, 629
628 vernummerd in 1889 naar 660, 661
629 vernummerd in 1889 naar 661
660 ongewijzigd tot 1928
661 vernummerd in 1916 naar 959
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
digitale kaart 1832
bron; www.hisgis.nl
 
Raadhuisstraat
De doorgang naar de boerderij achter de kerk tussen de woningen aan de Wijckelerzijde rond 1900.
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 114; 1859 - 1869 Balk 161;
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1792 - 1804 Jacob Jans / zelfs; blad 170, nummer 108
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 114
1812 Jacob Jans, volgnummer 97
  Jacob Jans (Ploegstra) in 1786 getrouwd met Froukje Hisses
volkstelling 1840; huisnummer Balk 114
1840 Sjoerd Tijsses Tijsma, werkman ( * 1797 te Koudum)
woningregister 1849 - 1859 blad 228; huisnummer Balk 114 / 161
1849 - 1859 Sjoerd Tijsses Tijsma, schipper ( * 1797 te Koudum)
woningregister 1859 -1869 blad 75; kadastrale gemeente Balk secte A nummer 173, huisnummer Balk 161
1859 - 1869 Sjoerd Tijsses Tijsma
  gesloopt
     
Raadhuisstraat 45, 46
kadastrale gemeente Balk, sectie B, nummer 6, huis en erf in 1832
eigenaren
eigenaar in 1832 Bauke Jans van der Goot te Balk
  Jacob Harmens Poppes
bij boedelscheiding in 1870 aan: Katharina Baukes van der Goot te Wijckel
   
verkoop in 1887 aan: Hylke Brants van der Goot te Harich
verkoop in 1906 aan: Lucas Bouwman, timmerman te Balk
bij legaat in 1920 aan: Harmen Grouwstra, veehouder te Balk
verkoop in 1921 aan: Durk Piers Piersma, koopman te Balk
verkoop in 1923 aan: Rooms Katholieke parochie te Balk
   
 
bewoners
huisnummers: 1859 - 1869 Wijckel 112; 1910 - 1910 Wijckel 220; 1910 - 1914 Balk 248; 1914 - 1920 Balk 289; 1920 - 1930 Balk 319; 1930 - 1953 Balk 312; 1953 - 198? Raadhuisstraat 45; 198? - heden Raadhuisstraat 45 en 46
     
woningregister 1859 - 1869 blad 45; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 6, huisnummer Wijckel 112
1859 - 1869 Jacob Harmens Poppes, veehouder ( * 29 december 1831 te Balk); hoofd
1859 - 1869 Hiltje Schaap, dienstmeid ( * 3 februari 1848 te Lippenhuizen)
woningregister 1869 -1879 blad 74; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 934
1869 - 1870 Jacob Harmens Poppes, veehouder ( * 29 december 1831 te Balk); hoofd
1869 - 1879 Katharina Baukes van der Goot, boerin ( * 14 september 1838 te Balk)
  Hiltje Schaap, dienstmeid ( * 3 februari 1848 te Lippenhuizen)
  Pieter Poppes van der Feer, landbouwer ( * 1 september 1824 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 225; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 934
1879 - 1888 Pieter Poppes van der Feer, landbouwer ( * 1 september 1824 te Balk); hoofd
1888 - 1890  
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad ; nummer
1890 - 1900  
   
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad ; nummer
1900 - 1910  
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 20; Wijckel 220
1910 - 191? Harmen Gabes Grouwstra,
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 20; huisnummer 248 / 289
191? - 1920 Harmen Gabes Grouwstra,
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 284; huisnummer 319
1921 - 1921 Harmen Gabes Grouwstra, landbouwer ( * 13 juli 1876 te Harich)
1921 - 1924 Durk Piersma, veehandelaar I( * 7 oktober 1886 te Balk); hoofd
1924 - 1929 Wieger Franzes Smits, veehouder ( * 14 juli 1867 te Koudum); hoofd
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 28; huisnummer 319
1929 - 1930 Rooms Katholieke Lagere School
register van huisnummering 1930 - 1938 blad 24; huisnummer 312
1931 - 1939 Rooms Katholieke Lagere School
 
1939 - 198? Rooms Katholieke Lagere School
198? - heden gesplitst in 2 woningen
     
Rooms Katholieke Lagere School
 
boerderij
Uiterst rechts de boerderij (Balk B 6) achter de Rooms Katholieke kerk waar in 1929 de Katholieke Lagere school is gebouwd.
prentbriefkaart 500 - 113 eigen collectie
 
opening school
bron: het Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's van 6 december 1929
De nieuwe Rooms katholieke Lagere School in 1929
 
opening school
bron: het Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's van 13 december 1929
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
Rooms katholieke Lagere School
foto 003-044 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
De school rond 1935?
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 29 juli 2017