Raadhuisstraat 53
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 175, huis en erf in 1832

eigenaren

eigenaar in 1832 Pieter Roelofs Jongstra, slager te Balk
verkoop in 1842 aan: Hendrik Jans Dorenspleet koopman te Balk
   
   
   
verkoop in 1909 aan: Lieuwe Johannes Dooper, grossier te Balk
verkoop in 1921 aan: Sjoerd Tijsses Tijsma, koopman/schipper te Balk
   
   
   
   
Oeke  
 
2013 >>>
   
Raadhuisstraat 53
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

175 vernummerd rond 1846 naar 354, 355
355 vernummerd in 1872 naar 487, 488, 489, 490, 491, 492
487 vernummerd in 1912 naar 881 en 882
488, 489, 490 vernummerd in 1912 naar 882
491, 492vernummerd in 1912 naar 881
882 zie Raadhuisstraat 52
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 175 rond 1900
Foto genomen rond 1900. Het huis bij de rode pijl is Balk A 492 voordat het gesloopt werd voor de bouw van het huidige pand; Balk A 881

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
bron: Leeuwarder Courant van 15 maart 1842
Na het overlijden van Dieuwke Foekes Landman, de vrouw van slager Pieter Roelofs Jongstra, in december 1841 werden de eigendommen van Pieter Roelofs Jongstra verkocht. Die bestonden uit een pand met woonhuis en slagerij aan de Wijckelerzijde in Balk, het huidige (2016) Raadhuisstraat 54. De naastgelegen schuur, het huidige Raadhuisstraat 52 en 53. Een huis in Sloten en weiland te Ruigahuizen en Harich.
 
bewoners 1812 - 1910
huisnummers: zie Raadhuisstraat 52
 
bewoners 1910 - heden
huisnummers: 1910 - 1914 Balk 245; 1914 - 1920 Balk 279; 1920 - 1930 Balk 309; 1930 - 1953 Balk 304;1953 - heden Raadhuisstraat 53
     
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 20; huisnummer 245 / 279
1910 - 1913 Feike Dooijtze Hoekstra
1913 - 1915 Marijke Reekers (wed. P de Winter)
1915 - 1916 P de Winter
1916 - 1920 Janke de Vries, weduwe Lieuwe Dooper
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 274; huisnummer 309
1921 - 1921 Janke de Vries, weduwe Lieuwe Dooper ( * 6 juni 1870 te Staveren); hoofd
1921 - 1930 Sjoerd Tijsma, houthandelaar ( * 6 september 1871 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 258; huisnummer 304
1931 - 1939 Sjoerd Tijsma, houthandelaar ( * 6 september 1871 te Balk); hoofd
1933 - 1933 Berend van den Bosch, schipperknecht ( * 22 mei 1912 te Woudsend)
1935 - 1935 Aafje Boersma, dienstbode ( * 27 mei 1892 te Wier)
1935 - 1936 Gooitske Hoekstra, dienstbode ( * 6 december 1912 te Koudum)
1936 - 1936 Reinou Hoekstra, dienstbode ( * 11 november 1915 te Heidenschap)
1936 - 1937 Aaltje Hoekstra, dienstbode ( * 22 februari 1909 te Idskenhuizen)
1937 - 1938 Jilkje Anema, dienstbode ( * 2 september 1908 te Arum)
1936 - 1939 Akke van der Werf, dienstbode ( * 30 april 1920 te Oudega HON)
1938 - 1939 Rintje van der Goot, houthandelaar ( * 17 mei 1913 te Kolderwolde)
1939 - 1939 Antje Falkena, dienstbode ( * 6 oktober 1903 te Koudum)
 
   
     
 
 
Raadhuisstraat
 
Deze foto is genomen in 1913 ter gelegenheid van de honderdjarige bevrijding van de Franse overheersing.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 29 juli 2017