Raadhuisstraat 57

kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 176, huis en erf in 1832

 

eigenaren

eigenaar in 1832 OAT: Rooms Katholieke Parochie te Balk
verkoop in 1927 aan: Bauke Pieters Boersma, timmerman te Balk
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

2013 >>>

   
Raadhuisstraat 57
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

 

 

176 vernummerd in 1877 naar 546, 547
546 ongewijzigd tot 1928
547 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 111; 1859 - 1890 Balk 157; 1890 - 1910 Balk 157; 1910 - 1914 Balk 239; 1914 - 1920 Balk 275; 1920 - 1930 Balk 305; 1930 - 1953 Balk 300; 1953 - heden Raadhuisstraat 57
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1792 - 1798 Berents Lammerts erven/ zelfs; blad 169, nummer 104
1799 - 1801 Lammert Beerents / zelfs; blad 169, nummer 104
1802 - 1804 Grietje Beerents / zelfs; blad 169, nummer 104
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 111
1812 weduwe Fonger Jentjes, volgnummer 107
  = Baukjen Hendriks Damhuis in 1837 overleden te Balk op nummer 111
  = huwelijk in 1780 met Fonger Jentjes te Balk = Fonger Jentjes 1806 overleden te Balk
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 111
1840 Tetje Abes Geldersma
1840 Grietje Jans de Jong
1840 Frederik Hendriks Os
1840 Hendrik Hendriks Os
1840 Hinke Hendriks Spoelstra
1840 Trijntje Hendriks Spoelstra
woningregister 1849 - 1859 blad 212, huisnummer Balk 111 / 157
1849 - 185? Wierde Stalma, zwartverver ( * 1804 te Balk); hoofd
185? - 185? Rienk Ronner, zadelmaker ( * 1820 te Balk); hoofd
185? - 185? Andries Homma, werkman ( * 1825 te Balk); hoofd
185? - 1859 Pieter Bekema, kramer ( * 1809 te Woudsend); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 71; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 176, huisnummer Balk 157
1859 - 1869 Pieter J Bekema
  Helena Graskamp, ( * 1784 te Kampen)
  Geeske J van der Meer ( * 1 augustus 1835 te Leeuwarden)
1859 - 1869 Wiebren Petrus Thibaudier ( * 9 april 1841 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 23; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 176, volgnummer 84 /71
1869 - 1877 Pieter Jentjes Bekema, winkelier
1869 - 1879 Wiebren Pieters Thibaudier, kramer ( * 9 april 1841 te Balk); hoofd
1879 - 1879 Jouke H de Jong
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 149; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 546
1880 - 1890 Wiebren Pieters Thibaudier, koopman ( * 9 april 1841 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 220; huisnummer Balk 157
1890 -1900 Wiebren Pieters Thibaudier, koopman ( * 9 april 1841 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 227; huisnummer Balk 157 / 239
1900 - 1910 Wiebren Pieters Thibaudier, winkelier in manufacturen ( * 9 april 1841 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 -1920 blad 19; huisnummer Balk 239 / 275
1910 - 1920 Wiebren Thibaudier
bevolkingsregister 1921 -1930 blad 271; huisnummer Balk 305
1921 - 1930 Wiebren Thibaudier, manufacturier ( * 9 april 1841 te Balk); hoofd
1921 - 1930 Johannes Thibaudier, zoon, manufacturier ( * 29 maart 1878 te Balk)
bevolkingsregister 1931 -1939 blad 255; huisnummer Balk 300
1931 - 1931 Wiebren Thibaudier, zonder beroep ( * 9 april 1841 te Balk); hoofd
1931 - 1931 Johannes Thibaudier, zonder beroep ( * 29 maart 1878 te Balk); 18 mei 1931 naar Apeldoorn, Sint Joseph stichting
 
   
   
     
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 111; 1859 - 1890 Balk 157; 1890 - 1910 Balk 157a; 1910 - 1914 Balk 240; 1914 - 1920 Balk 274; 1920 - 1930 Balk 304; 1930 - 1953 Balk 299; vervallen
     
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 111
1840 Marten Jans Homma
woningregister 1849 - 1859 blad 213, huisnummer Balk 111 / 157
1849 - 185? Idskje Andries Martena, weduwe Marten J. Homma, werkvrouw ( * 1800 te Balk); hoofd
185? - 1859 Hendrik Folmer, werkman ( * 1798 te Balk); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 72; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 176, huisnummer Balk 157
1859 - 1869 Hendrik A Folmer
woningregister 1869 - 1879 blad 23; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 176, volgnummer 83 /70
1869 - 1879 Aaltje Folmer
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 150; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 547
1880 - 1890 Aaltje Annes Folmer, zonder beroep ( * 2 februari 1801 te ?
  Jentje Folmer ( * 14 juni 1826 te Balk)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 221; huisnummer Balk 157a
1890 - 1891 Jentje Folmer, zonder beroep ( * 14 juni 1826 te Balk); hoofd
1891 - 1892 Johannes de Winter, koopman ( * 13 augustus 1854 te Balk); hoofd
1892 - 1900 Johannes Schotanus, ? ( * 10 maart 1856 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 228; huisnummer Balk 157a / 240
1900 - 190? Johannes Schotanus, arbeider ( * 10 maart 1856 te Balk); hoofd
190? - 1910 Kleis de Lange, arbeider ( * 5 september 1872 te Balk); hoofd
  Rinsche Hoekstra, ( * 1 april 1832 te Gauw)
register van huisnummering 1910 -1920 blad 19; huisnummer Balk 240 / 274
1910 - 1917 Rinsche Hoekstra, weduwe H Wignand, zonder beroep ( * 1 april 1832 te Gauw)
1917 - 1920 Elisabeth Sikkes, weduwe Johannes Thibaudier, zonder beroep
bevolkingsregister 1921 -1930 blad 270; huisnummer Balk 304
1921 - 1921 Elisabeth Sikkes, weduwe Johannes Thibaudier, zonder beroep ( * 15 nov 1854 te Mirns en Bakh.); hoofd
1924 - 1924 Elisabeth Sikkes, weduwe Johannes Thibaudier, zonder beroep ( * 15 nov 1854 te Mirns en Bakh.); hoofd
1924 - 1930 Catharina Lexmond, weduwe Jan Jongstra, zonder beroep ( * 27 november 1849 te Lemmer); hoofd
1924 - 1930 Durkje Jongstra, dochter, werkster ( * 30 oktober 1886 te Wijckel)
register van huisnummering 1931 -1939 blad 254; huisnummer Balk 299
1931 - 1939 Catharina Lexmond, weduwe Jan Jongstra, zonder beroep ( * 27 november 1849 te Lemmer); hoofd
1931 - 1939 Durkje Jongstra, dochter, werkster ( * 30 oktober 1886 te Wijckel); hoofd vanaf 1939?
 
   
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 29 juli 2017