Raadhuisstraat 67 en 68 (1953) BAG 2018: Raadhuisstraat 68
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 181, huis en erf in 1832  
reëelcohier Gaasterland 1715, Balk, nummer 93, huis  

eigenaren

eigenaar in 1715: Anne Hendriks
eigenaar in 1729: Anne Hendriks erven
eigenaar in 1762: Eigbert Eigberts
eigenaar in 1766: Marten Andries
eigenaar in 1780: Freerk Durks
eigenaar in 1785: Murk Jans
eigenaar in 1801: Lubbert Jacobs
verkoop in 1810 aan: Wander Annes Tuinier, politiedienaar, winkelier te Balk
verkoop in 1823 aan: Luitjen Johannes Mulder, tapper, te Balk
eigenaar in 1832 OAT:  
verkoop in 1837 aan: Piere of Pieter Thibaudier, inlands kramer, te Balk
verkoop in 1858 aan:  
verkoop in 1907 aan: Marten Tjalkes de Boer koopman en schipper te Balk
verkoop in 1923 aan: Anne Klazes Rosenberg te Balk
verkoop in 1924 aan: Siebren Hendriks Woudstra, directeur te Balk
   
verkoop in ???? aan: Jan Haga en Geartsje Zwerver
   
Raadhuisstraat
2013
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

181 vernummerd in 1910 naar 854
854 vernummerd in 1925 naar 1028, 1029
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
Balk a 181 rond 1980
foto: collectie Tresoar, R. Terpstra
rond 1980

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 14 november 1837
perceel 1 is aan de Meerweg, perceel 2 is in de Pypsterstikke, perceel 3 is in de Raadhuisstraat
 
verkoop Thibaudier
bron: Leeuwarder Courant van 13 november 1857
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 106; 1859 - 1910 Balk 150; 1910 - 1914 Balk 226; 1914 - 1920 Balk 261; 1920 - 1930 Balk 290; 1930 - 1953 Balk 288;1953 - heden Raadhuisstraat 68
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Anne Hendriks / Albert Eewerts; blad 82, nummer 93
1717 - 1718 Anne Hendriks / Albert Eewerts; blad 84, nummer 93
1721 Anne Hendriks / Marcus Hendriks; blad 114, nummer 93
1722 Anne Hendriks / Willem Messingh; blad 114, nummer 93
1725 Anne Hendriks / ????? ; blad 114, nummer 93
1729 - 1742 Anne Hendriks erven / Pier Sybolts; blad 114, nummer 93
1745 - 1750 Anne Hendriks erven / Lykle Sikkes weduwe; blad 114, nummer 93
1758 Anne Hendriks erven / Rentze Minnes; blad 114, nummer 93
1762 Eigbert Eigberts / zelfs; blad 114, nummer 93
1764 - 1765 Eigbert Eigberts weduwe / zelfs; blad 114, nummer 93
1766 - 1774 Marten Andries / zelfs; blad 114, nummer 93
1775 Marten Andries / zelfs; blad 168, nummer 99, te voren 93
1777 - 1779 Marten Andries / zelfs; blad 168, nummer 99
1780 Freerk Durks / Sint Wessels; blad 168, nummer 99
1782 - 1784 Freerk Durks / Grietje Sjoukes; blad 168, nummer 99
1785 Murk Jans / zelfs; blad 168, nummer 99
1786 - 1800 Murk Jans / zelfs; blad 169, nummer 99
1801 - 1804 Lubbert Jacobs / zelfs; blad 169, nummer 99
  % = Lubbert Jacobs Hofstra = woont in 1812 op nummer 91
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Lubbert Jacobs; blad 54, volgnummer 77, 1e post
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 106
1812 Wander Annes, volgnummer 6
1812 Johannis Os, volgnummer 148
volkstelling 1840, huisnummer Balk 106
1840 Pieter Thibaudier, kastelein en koopman ( *
1840 Antje Jurjens Schöning, dienstmeid ( *
1840 Johannes Bartels Marijnen, ( * Boksel)
 
1849 - 1859 Johannes Wagenaar, veeschatter ( * 1818 te Makkum)
 
1849 - 1859 Tjepkje Wybrens van Os, weduwe Pieter Thibaudier, tappersche ( * 1812)
woningregister 1859 - 1869 blad 67; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 181, huisnummer Balk 150
1859 - 1869 Anne Berends Coldeweijer
woningregister 1859 - 1869 blad 68; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 181, huisnummer Balk 150
1859 - 1869 Yme R Ottema
1859 - 1869 Elske B van der Hol
1859 - 1869 Aldert Voetman
woningregister 1869 - 1879 blad 25; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 181, volgnummer 94 / 81
1869 - 1879 Siebren Gerrits vd Veer, bosarbeider
1869 - 1879 Harmen Frederiks vd Schuit,
woningregister 1869 - 1879 blad 25; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 181 volgnummer 95 / 82
1869 - 1879 Anne Berend Coldeweijer, koopman
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 27; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 181
1879 - 1890 Gerben Blaauw, winkelier
1879 - 1890 Koendert Hanzes Gouma, schipper
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 207; huisnummer Balk 150
1890 - 1900 Gerben Blaauw, winkel in kruiden
1894 - 1894 Rinse Monsma, onderwijzer
1895 - 1897 Kornelis de Jong, onderwijzer
1897 - 1898 Bieuwe vd Meulen, onderwijzer
1897 - 1898 Hero Bousema, melkcontroleur
1898 - 1900 Cornelis Jacobus Cannegieter, onderwijzer
1898 - 1900 Bouwe Klaas Zandstra, klerk zuivelfabriek
  Geradus Wenting, klerk zuivelfabriek
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 214; huisnummer Balk 150 / 226
1900 - 190? Gerben Blaauw, winkelier ( * 6 januari 1839 te Bolsward); hoofd
1900 - 190? Cornelis Jacobus Cannegieter, onderwijzer ( * 12 november 1844 te Balk)
190? - 190? Bouwe Zandstra, klerk zuivelfabriek ( * 31 december 1872 te Langweer)
190? - 190? Gerhardus Wenting, klerk zuivelfabriek ( * 18 januari 1873 te Haulerwijk)
1900 - 190? Sijbrand Nijman, brievenbesteller ( * 28 januari 1858 te Haulerwijk); hoofd
190? - 190? Wiebe Terpstra, ? ( * 26 mei 1880 te Irnsum)
190? - 190? Meindert Frankena, koopman/winkelier ( * 20 april 1873 te Balk)
190? - 1910 Marten de Boer, beurtschipper ( * 7 december 1873 te Warns)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 19; huisnummer Balk 226 / 261
1910 - 1919 Marten de Boer,
1919 - 1920 Adriaan Fahner,
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 259; huisnummer Balk 290
1920 - 1923 Adriaan Fahner, boekhouder ( * 15 maart 1892 te Blokzijl)
1923 - 1924 Haije Jacobus van der Werf, onderdirecteur zuivelfabriek ( * 30 septemebr 1891 te Bolsward)
1924 - 1930 Hendrik Woudstra, zonder beroep ( * 6 oktober 1861 te Nieuweschoot)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 245; huisnummer Balk 288
1931 - 1939 Hendrik Woudstra, zonder beroep ( * 6 oktober 1861 te Nieuweschoot)
1939 - 1939 Ieke Wierda, timmerman ( * 22 september 1897 te Nijega)
 
     
 
huisnummers: 1921 - 1930 Balk 291; 1930- 1953 Balk 289;1953 - sloop Raadhuisstraat 67
   
register van huisnummering 1921 - 1930 blad 25; huisnummer Balk 291
1921 - 1930 pakhuis  
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 22; huisnummer Balk 289
1931 - 1939 pakhuis (Anne Rosenberg)
     
Siebren Hendriks Woudstra
 
SH Woudstra
bron: Balkster Courant van 23 juli 1927
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 13 januari 2017