Sudergoawei en Suderséwei = N 359
 
bron: www.wegenwiki.nl
De N 359 begint bij de afslag Balk in de A 6 bij Lemmer tot de rotonde met de Hendrik Algerawei onder Leeuwarden.
namen volgens google maps te beginnen bij Lemmer: Rondweg / Plattedijk / Suderséwei / Sudergoawei / Bolswarderweg / Westergoawei.
Met de aanleg van de N 359 tussen Lemmer en Koudum eind zestiger en begin zeventiger jaren is de entrée van Balk vanuit de richting van Kippenburg compleet veranderd. Huizen en schuren moesten wijken. Bruggen werden gesloopt en nieuwe werden gebouwd. De bedding van de Luts bij Balk is verplaatst. Op deze pagina zal de aanleg van de weg en de gevolgen hiervan voor het landschap in Gaasterland worden beschreven.
 
bron: www.hisgis.nl
Het kadastrale minuutplan uit 1832 gecombineerd met de topografische militaire kaart uit 1864. De Gaasterlandse bossen strekten uit tot aan de randen van de toenmalige bebouwde kom van Balk.
 
bron: www.hisgis.nl
Het kadastrale minuutplan uit 1832 gecombineerd met de topografische kaart uit 1932. Nog steeds veel bos rondom Balk.
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 23 maart 1963
 
Het ambitieuze wegenplan van de provincie Friesland is vaak bijgesteld vanwege geldgebrek.
 
bron: Leeuwarder Courant van 23 januari 1968
 
bron: Leeuwarder Courant van 20 juni 1969
 
 
De gevaarlijke kruisingen in deze weg bij Harich en Balk zijn in 1990 vervangen door minirotondes. Sondel volgde pas in 2002. Bij 't Flinkeboskje in 2016. In 2017 is de kruising ter hoogte van Kippenburg vervangen door een minirotonde.
 
rondweg Lemmer
 
bron: Friesche Koerier van 23 juli 1958; deel 1 / deel 2
Een zware bulldozer zorgt er voor dat het in de sleuf gestorte zand netjes wordt geëgaliseerd.
De brede elevator schept het zand uit de bakken en voert het via een transportband naar de vrachtwagens, die op het ogenblik af en aanrijden om het materiaal voor de woning/wegenbouw aan te voeren.
 
bron: Leeuwarder Courant van 14 maart 1959
 
bron: Friesche Koerier van 15 december 1959
 
bron: Leeuwarder Courant van 9 augustus 1962; deel 1 / deel 2
De westelijke rondweg van Lemmer gezien vanaf de rijksstraatweg naar Sneek. Links op de foto de begraafplaats met daarachter de woningen van de nieuwe wijk met de oude Zuiderzeestraatnamen. wanneer de hoop zware stenen geslecht is tot een vlak bed is de fundering van deze weg klaar.
klik hier voor situatie in februari 2011 volgens google streetview
 
bron: Friesche Koerier van 29 september 1962
 
bron: Leeuwarder Courant van 6 april 1964
foto: LC / archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bron: Friesche Koerier van 27 mei 1964
 
Lemmer - Balk
 
bron: Leeuwarder Courant van 10 oktober 1962
 
bron: Friesche Koerier van 26 juni 1965
 
bron: Friesche Koerier van 28 december 1966
 
bron: www.riedo.nl /archief gemeente Gaasterlân-Sleat
1966, luchtfoto van de nieuwe weg van Lemmer (boven) naar Balk (onder) bij de afslag naar Wijckel (links) en Sondel (rechts)
De provinciale weg richting Balk/Koudum moet nog verder worden uitgegraven.  Op 6 april 1967 is de weg Sondel - Lemmer officieel in gebruik genomen. De rondweg om Lemmer was al eerder opgeleverd.
 
bron: Friesche Koerier van 2 november 1966
 
bron: Friesche Koerier van 2 november 1966
 
foto 044-028 beschikbaar gesteld door Doede Deinum
Het traject Lemmer-Sondel in aanleg. De foto is genomen vanuit Sondel in de richting van Lemmer. Links zien de de boerderij van Pieter Leffertstra nu (2017) Iwert 19.
 
bron: Leeuwarder Courant van 23 maart 1967
 
bron: Friesche Koerier van 1 april 1967
Dit is de afslag naar Sondel. Rechts zien we Jacobus Boomsmastraat 45 en op de achtergrond nummer 43.
klik hier voor situatie in juli 2016 volgens google streetview
 
bron: Leeuwarder Courant van 6 april 1967
Ter hoogte van de brug over De Ie richting Lemmer.
klik hier voor situatie in juli 2016 volgens google streetview
 
bron: Friesche Koerier van 7 april 1967
klik hier voor situatie in juli 2016 volgens google streetview
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto 094-001 beschikbaar gesteld door Piet Rienstra en gemaakt door Piet Bode
Start van de werkzaamheden voor het verleggen van de Luts.
 
bron: Friesche Koerier van 12 oktober 1967
 
bron: Balkster Courant van 15 juni 1968
 
bron: Leeuwarder Courant van 20 september 1968
 
bron: Leeuwarder Courant van 16 november 1968
 
bron: Leeuwarder Courant van 16 november 1968
 
bron: Balkster Courant van 21 december 1968
 
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat, foto gemaakt door secrtaris Klaas de Groot
 
bron: Leeuwarder Courant van 4 september 1982
 
 
 
Deze woningen, schuren en bruggen moesten wijken om de aanleg van dit tracé mogelijk te maken.
     
 
Vinkebuorren 8 te Wijckel Westein 50 te Balk  
 
Balk - Koudum
 
bron: Leeuwarder Courant van 21 januari 1970
 
bron: Balkster Courant van 15 augustus 1970
 
foto beschikbaar gesteld door Pieter Jansma uit Rijs
De foto is genomen in het voorjaar van 1970 vanaf de witte brug in de Leise Leane in Rijs. We zien op de achtergrond van rechts naar links de uitgraving voor de nieuwe provinciale weg van Balk naar Koudum. Op de voorgrond de uitgraving en het nieuwe zandbed voor de verlenging van de Leise Leane richting de N 359. Achter de struik rechts de nieuwe aansluiting van de Wyldemerkwei op de Leise Leane. Onder deze link de huidige situatie volgens google streetview.
 
bron: Leeuwarder Courant van 2 november 1970
 
bron: Leeuwarder Courant van 23 juli 1971 bron: Leeuwarder Courant van 12 augustus 1971
 
bron: Nieuwsblad van het Noorden van 24 november 1971
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 28 februari 1972
 
 
 
Deze woningen, schuren en bruggen moesten wijken om de aanleg van dit tracé mogelijk te maken.
     
Het zwarte hok te Harich brug Coenderssingel bij Ruigahuizen Houtdyk 6 te Harich
 
   
  Esperance Wildemerkwei te Harich  
     
 
 

 

laatste wijziging: 10 december 2017