Westein 9 (1953) BAG 2018: Westein 1 en 1A
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 192, huis en erf in 1832 Harmen Gabesstrjitte 1, 3, 3A
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 192a, huis 1832  
reëelcohier Gaasterland 1715, Balk, ?????  

eigenaren

   
eigenaar in 1832 OAT: Rink Rinses Rinzema, weduwe van Jacob Pieters Kramer, winkelierster te Balk
verkoop in 1843 aan: Age Michiels Tromp, koopman te Balk
   
   
bij boedelscheiding in 1906 aan: Jan Brandsma, koopman te Balk
  zie Westeinde A 190
   
Balk A 192 in 2007
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

192 vernummerd in 1854 naar 405
192a vernummerd in 1854 naar 405
405 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
 
 
voorgevel
rond 1960
 
 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners*
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 98
   
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 98
1812 Rimmer Reins
volkstelling 1840; huisnummer Balk 98
1840 Johannes Hendriks de Jong, werkman
volkstelling 1840; huisnummer Balk 98a
1840 Jan Jakobs Jongstra, werkman
volkstelling 1840; huisnummer Balk 98b
1840 Baukjen Harings de Jong, zonder beroep
woningregister 1849 - 1859
1849 - 1859 zie Westeinde A 190
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 27 augustus 2017