Westein 1, 2, 3
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 186, huis en erf in 1832

eigenaren

eigenaar in 1832 Diakonie Hervormde Gemeente te Balk
verkoop in 1963 aan: gemeente Gaasterland
sloop rond 1969  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
2012 >>>
   
Beatrixboom
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

186 ongewijzigd tot 1963
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 186 rond 1910
rond 1910

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 101; 1859 - 1890 Balk 142
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1804  
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 101
1812 Hendrik Jans, volgnummer 94
1812 Broer Joostes, volgnummer 113
1812 weduwe van Douwe Hendriks, volgnummer 113
1812 Dooitze Schram, volgnummer 186
volkstelling 1840; huisnummer Balk 101
1840 Martjen Lykles Bosma, winkeliersche
1840 Rein Lykles Bosma, werkman
1840 Siebe Jans Bandstra, schoenmaker
woningregister 1849 - 1859 blad 186; huisnummer 101 / 141
1849 - 1859 Wietze ten Brink, werkman ( * 1799 te Balk);
  Geeske Holstein, zonder beroep ( * 1786 te Balk);
  Katharina Damstra, zonder beroep ( * 6 december 1839 te Balk)
  Aaltje Elselo, zonder beroep ( * 29 januari 1843 te Balk);
  Hendrik Lyklema, zonder beroep ( * 1837 te Balk);
  Hylkje Overmeer, zonder beroep ( * 1778 te Workum);
woningregister 1849 - 1859 blad 187; huisnummer 101 / 142
1849 - 1859 Sibbele Rinkema, koopman ( * 1811 te Balk);
  ? Duisterhout, timmerknecht ( * 1794 te Balk);
  Willemke Steenbeek, weduwe Pelsma ( * 1804 te Schokland)
woningregister 1849 - 1859 blad 188; huisnummer 101 / 142
1849 - 1859 Rein Bosma, werkman ( * 1790 te Balk); hoofd
woningregister 1849 - 1859 blad 189; huisnummer 101 / 142
1849 - 1859 Sietse Arends, ( * 16 maart 1789 te Balk); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 63; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 186; huisnummer 142
1859 - 1866 Willemke Willems Steenbeek, (wed. Pelsma)
1864 - 1866 Jurjen Brekeveld
1859 - 1869 Pieter Baukes Poppes, timmerknecht ( * 6 februari 1842 te Balk)
1859 - 1866 Rein L Bosma
1859 - 1862 Sijtze A Arends,
1862 - 1869 Jan H Kuiper
woningregister 1869 - 1879 blad 28; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 186; huisnummer 107 / 94
1869 - 1879 Idskje Andries Martena
1869 - 1879 Pietje Jacob Jelsma
1869 - 1879 Pieter Meines Bosma
1869 - 1879 Boukje Jans Jongstra
1869 - 1879 Tjitske Jans Wignand
1869 - 1879 Trijntje Sibbeles de Jong
1869 - 1879 Sibbele Koops Rinkema
1869 - 1879 Willemke Willems Steenbeek
1869 - 1879 Haring Klazes Pelsma
 
   
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 101; 1859 - 1890 Balk 142; 1890 - 1910 Balk 145; 1910 - 1914 Balk 212; 1914 - 1920 Balk 246; 1920 - 1953 Balk 275; 1953 - sloop Westein 1
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 191; huisnummer Balk 145
1890 - 1890 Haring Pelsma, werkman
1890 - 1900 Hendrik de Jager, koopman
1896 - 189? Hinne Huitema, goudsmidsknecht
1897 - 1897 Taeke Postma, koperslagersknecht
1897 - 1899 Gerbrandus Pieksma, machinist
1897 - 1900 Hendrik Sijbrandij, botermaker
1899 - 1900 Ype Groenhout, centrifugist
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 199; huisnummer Balk 145 / 212
1900 - 190? Hendrik de Jager, koopman
190? - 190? Douwe Schaap, koopman
190? - 1910 Hendrik de Jager, koopman
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 18; huisnummer Balk 212 / 246
1910 - 1920 Hendrik de Jager
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ??; huisnummer Balk 275
1921 - 1921 Hendrik de Jong,
1921 - 1930 Johannes de Jong,
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad ??; huisnummer Balk 275
1931 - 1939 Johannes de Jong,
 
1963 dhr. J. Visser Balk 275 = Westein 1
     
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 101; 1859) - 1890 Balk 142; 1890 - 1910 Balk 145a; 1910 - 1914 Balk 211; 1914 - 1920 Balk 245; 1920 - 1953 Balk 274; 1953 - sloop Westein 2
     
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 32; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 186
1879 - 1886 Trijntje Sibbeles de Jong
1879 - 1883 Anne Klazes Rozenberg,
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 192; huisnummer Balk 145a
1890 - 1900 Hendrik de Wilde, arbeider
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 200; huisnummer Balk 145a / 211
1900 - 190? Hendrik de Wilde, arbeider
190? - 1910 Tjitte Tromp, arbeider
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 18; huisnummer Balk 211 / 245
1910 - 1920 Tjitte Tromp,
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ??; huisnummer Balk 274
1921 - 1930 Tjitte Tromp,
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad ??; huisnummer Balk 274
1931 - 1933 Tjitte Tromp,
1934 - 1934 Geeske Kuiper
1934 - 1939 Bauke Mandemaker
 
1963 wed. B Fokkema Balk 274 = Westein 2
     
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 101; 1859 - 1890 Balk 142; 1890 - 1910 Balk 145b; 1910 - 1914 Balk 210; 1914 - 1920 Balk 244; 1920 - 1953 Balk 273; 1953 - sloop Westein 3
     
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 32; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 186
1879 - 1890 Andries Martens Homma
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 193; huisnummer Balk 145b
1890 - 1900 Andries Homma, arbeider
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 201; huisnummer Balk 145b / 210
1900 - 190? Andries Homma, arbeider
190? - 190? Johanna Kleinsmid,
190? - 1910 Luitzen de Vries, arbeider
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 18; huisnummer Balk 210 / 244
1910 - 1919 Luitzen de Vries
1919 - 1920 Hendrik Haantjes
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ??; huisnummer Balk 273
1921 - 1926 Hendrik Haantjes
1926 - 1927 Dubbeldeman (wed Hendrik Haantjes)
1927 - 1930 Pieter Weerman
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad ??; huisnummer Balk 273
1931 - 1933 Pieter Weerman
1933 - 1939 Durk Gouma
 
1963 dhr. H. Sjoerds Balk 273 = Westein 3
     
 
 
Westein rond 1910
De "Teernstrabrug" met het begin van het Westein rond 1910.
 
Westein in 1964
De "Teernstrabrug" met links de Raadhuisstraat en rechts het begin van het Westein. Achter het verkeersbord de diaconiewoningen van de Ned. hervormde kerk de Balk.
 
planten Beatrixboom
bron: Balkster Courant van 5 mei 1988
klik op bovenstaande foto voor het complete artikel
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 27 augustus 2017