Westein 10 - 13 (nummer 194 - 201 in 1912)
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 193, huis en erf in 1832
 

eigenaren

eigenaar in 1832 OAT: Rooms Katholieke Parochie te Balk
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
2007 >>>
   
Balk A 193 in 2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

193 vernummerd in 1846 naar 358
358 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
 
 
Balk A 193 rond 1965
Het pand met de hoge puntgevel iets rechts van het midden is Balk A 193 rond 1965. Vlak daarna is het afgebroken.
 
foto uit een 8 mm film gemaakt door Henk Kanninga
de film is te zien op de website van het friesfilmmuseum
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verbouwingen
 
Het gebouw in te delen volgens tekening, waarvoor moet worden weggebroken 2 beschuttings en schoorsteenmantels, de houten vloer uit 2 kamers enz. Verder vernieuwen van de zolders, leveren en plaatsen van 6 dubbele lichtkozijns, verplaatsen deur en lichtkozijns, herstellen van de schuttings op de zolders, leveren en plaatsen van 8 schoorsteenpotten op de schoorsteens, vernieuwen goten, vervloeren van straten en spoelgoten, leveren en plaatsen van een regenwatersbak, maken van en put met pomp, herstellen privaten enz.
Het bestuur van de Roomsch Katholieke Gemeente:
Voorzitter: J(urjen). Teernstra, secretaris: J. Dolle, penningmeester: G. Hettinga.
tekeningen: plattegrond, doorsnede
bron: bouwvergunning verstrekt door de Gemeente Gaasterland op 10 april 1912
 
 
 
bron: cultureelerfgoed foto 96.459
 
 
 
 
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 97; 1859 - 1890 Balk 138
     
   
   
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 97
1812 weduwe Jan Homma, volgnummer 85
1812 weduwe Otte Jelles, volgnummer 106
1812 Jelle Ottes, volgnummer 106
1812 Douwe Tjepkes, volgnummer 210
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 97
1840 Pieter Jans Reekers
1840 Gerrit Berends Wenning
woningregister 1849 - 1859 blad 171; huisnummer Balk 97 / 138
1849 - 18?? Grietje Bosma, werkvrouw ( * 1798 te Balk)
1849 - 18?? Obbe Meinderts de Vries, werkman ( * 6 april 1826 te Rotsterhaule)
19?? - 1859 Jacob Jotjes Bosman, werkman ( * 6 januari 1821 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 172; huisnummer Balk 97 / 138
1849 - 18?? Eibert Schram, werkman ( * 1796 te Balk)
18?? - 1859 Pieter Reekers, timmerknecht ( * 1792 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 173; huisnummer Balk 97 / 138
1849 - 1859 Trijntje de Vries, ( * 1787 te Oudemirdum)
woningregister 1849 - 1859 blad 174; huisnummer Balk 97 / 138
1849 - 1859 Meindert Frankena, ( * 1904 te Koudum)
woningregister 1849 - 1859 blad 175; huisnummer Balk 97 / 138
1849 - 18?? Pieter Reekers, tuinknecht? ( * 1792 te Balk)
18?? - 18?? Pieter Bekema, kramer ( * 1809 te Balk)
18?? - 1859 Andries Homma, werkman ( * 1825 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 176; huisnummer Balk 97 / 138
1849 - 1859 Johannes Reekers, werkman ( * 1802 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 177; huisnummer Balk 97 / 138
1849 - 1859 Gerrit Wenning, kuipersknecht ( * 1794 Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 178; huisnummer Balk 97 / 138
  Antje de Vries, weduwe ?? de Boer, werkvrouw ( * 1802 te Harich)
  Grietje Wielinga, ( * 1791 te Sint Anna Parochie)
  Tjebbe Jans Kuperus, werkman ( * 1817 te Idskenhuizen)
  Durk Sloot, werkman ( * 1814 te Ol;deberkoop)
  Jacob de Beer (Boer), werkman ( * 1795 te Balk)
  Trijntje Haringsma, dienstbode ( * 1834 te Balk)
  Geeske Pelsma, smidsknecht ( * 1815 te Stavoren)
woningregister 1849 - 1859 blad 179; huisnummer Balk 97
  Ymkje Ottema ( * 1817 te Heeg)
   
   
woningregister 1859 - 1869 blad 59; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; huisnummer Balk 138
1859 - 1869 Tjerkjen Meinderts de Vries, weduwe Jacob Jotjes Bosman ( * 30 mei 1823 te Sint Nicolaasga)
1860 - 1865 Hyltje Kerstes Hylkema, ( * 11 november 1824 te Folsgare)
woningregister 1859 - 1869 blad 59; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; huisnummer Balk 138
1859 - 1869 Hidde K Bruinenberg, ( * 6 juli 1814 te Kuinre)
  Jacob Gerrits Ligthart ( * 1815 te Tjalhuizen)
  Trijntje N de Vries, ( * 1787 te Oudemirdum)
woningregister 1859 - 1869 blad 60; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; huisnummer Balk 138
  Eeuw D van der Zee, weduwe Frankena ( * 21 december 1806 te Bakhuizen)
  Gerben Meinderts Frankena, ( * 11 januari 1837 te Bakhuizen)
  Andries H Homma, ( * 26 mei 1825 te Balk)
  Obbe M de Vries, ( * 6 april 1826 te Rotsterhaule)
  Johannes J Reekers ( * 26 juli 1802 te Balk)
  Bart Sytses Arends ( * 30 mei 1836 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 61; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; huisnummer Balk 138
  Cecilia J Marijnen ( * 21 oktober 1798 te Woudsend)
  Jacob Obbes de Beer ( * 6 december 1795 te Balk
  Geeske Pelsma ( * 26 mei 1815 te Stavoren)
   
woningregister 1869 - 1879 blad 30; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; volgnummer 116 / 103
  Bart Sietzes Arends, bosarbeider ( * 30 mei 1836 te Balk); hoofd
   
woningregister 1869 - 1879 blad 30; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; volgnummer 115 / 102
1869 - 1876 Albert Ytjens de Vos, bosarbeider ( * 9 april 1832 te Balk); hoofd
1869 - 1879 Jacobje Gerrits Jansma, weduwe Albert Ytjens de Vos ( * 19 september 1833); hoofd vanaf 1876
woningregister 1869 - 1879 blad 31; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; volgnummer 117 / 104
1869 - 1879 Johannes Jans Reekers, timmerknecht ( * 27 juli 1812 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 31; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; volgnummer 118 / 105
1869 - 1879 Gerben Meinderts Frankena, bosarbeider ( * 11 janauri 1837 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 31; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; volgnummer 119 / 106
1869 - 1877 Eeuw Doedes van de Zee, zonder beroep ( * 21 december 1806 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
  Meindert Jacobs Bosma, ( * 21 oktrober 1849 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 31; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; volgnummer 120 / 107
1869 - 1879 Setske Willems de Jong, weduwe Douwe Boertje?, zonder beroep ( * 15 december 1833 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 31; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; volgnummer 121 / 108
1869 - 1879 Grietje Hendrikus Hornstra, zonder beroep ( * 27 januari 1835 te Balk); hoofd
1869 - 1879 Cornelis J Hofstra, ? ( * 30 november 1848 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 32; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; volgnummer 122 / 109
1869 - 1879 Tjerkjen Meinderts de Vries, weduwe Hyltje Kerstes Hylkema ( * 30 mei 1823 te Sint Nicolaasga)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 79; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358
1879 - 1890 Tjerkjen Meinderts de Vries, weduwe Hyltje Kerstes Hylkema ( * 30 mei 1823 te Sint Nicolaasga)
 
 
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 138; 1910 - 1914 Balk 194; 1914 -1920 Balk 229
   
woningregister 1869 - 1879 blad 32; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; volgnummer 122 / 109
1869 - 1879 Tjerkjen Meinderts de Vries, weduwe Hyltje Kerstes Hylkema ( * 30 mei 1823 te Sint Nicolaasga)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 79; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358
1879 - 1890 Tjerkjen Meinderts de Vries, weduwe Hyltje Kerstes Hylkema ( * 30 mei 1823 te Sint Nicolaasga)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 175; huisnummer 138
1890 - 1900 Tjerkjen Meinderts de Vries, weduwe Hyltje Kerstes Hylkema ( * 30 mei 1823 te Sint Nicolaasga)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 183; huisnummer Balk 138 / 194
1900 - 1901 Tjerkjen Meinderts de Vries, weduwe Hyltje Kerstes Hylkema ( * 30 mei 1823 te Sint Nicolaasga)
1901 - 190? Johannes Schotanus, arbeider ( * 10 maart 1856 te Balk)
190? - 1910 Albertus Polder, werkman ( * 1 januari 1854 te Gaast)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 17; huisnummer Balk 194 / 229
1910 - 1912 Albertus Polder,
1912 - 1914 Anne Reekers,
1914 - 1920 Lijsbert Frankena (wed. U. de Jong)
 
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 138a; 1910 - 1914 Balk 195; 1914 - 1920 Balk 232
     
   
woningregister 1869 -1879 blad 30; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; volgnummer 121 / 108
1869 - 18?? Grietje Hendrikus Hornstra, ( * 27 januari 1835 te Balk)
18?? - 1879 Cornelis Jacobs Hofstra, verwer ( * 30 november 1848 te Balk)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 31; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358
1879 - 1890 Cornelis Jacobs Hofstra, verwer ( * 30 november 1848 te Balk)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 176; huisnummer Balk 138a
1890 - 1891 Cornelis Hofstra, verversknecht
1891 - 1892 Sjoerd Sjoerds, werkman
1892 - 1900 Johannes de Winter, koopman
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 184; huisnummer Balk 138a / 195
1900 - 190? Johannes de Winter, koopman
190? - 190? Johannes Huitema, arbeider
190? - 1910 Petrus de Vreeze, arbeider
register van huisnummering 1910-1920 blad 17 huisnummer Balk 195 / 232
1910 - 1920 Petrus de Vreeze
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 138b; 1910 -1914 Balk 196; 1914 - 1920 Balk 233
     
woningregister 1869 - 1879 blad 31; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; volgnummer 120 / 107
   
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 80; kad.nr. 358
1879 - 1890 Setske Willems de Jong?
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 177; huisnummer Balk 138b
1890 - 189? Zetske de Jong
189? - 189? Ytjen de Vos,
189? - 189? Gerrit Samplonius, schippersknecht
189? - 189? Johannes de Jong, schippersknecht
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 185; huisnummer Balk 138b / 196
1900 - 190? Johannes de Jong, arbeider
190? - 190? Halbe Brinksma, arbeider
190? - 1909 Harmke van der Hoff,
190? - 1910 Susanna Koning
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 17; huisnummer Balk 196 / 233
1910 - 1912 Susanna Koning (wed. Jacob Damstra)
1912 - 1920 Johannes de Jong
 
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 138c; 1910 - 1914 Balk 197; 1914 - 1920 Balk 228
     
woningregister 1869 - 1879 blad 31; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; volgnummer 119 / 106
   
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 80; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358
1879 - 1890 Meindert Bosman, koperslagersknecht
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 178; huisnummer Balk 138c
1890 - 1900 Meindert Bosman koperslagersknecht
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 186; huisnummer Balk 138c / 197
1900 - 190? Meindert Bosman, koperslagersknecht
190? - 1910 Johannes de Jong, schippersknecht
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 17; huisnummer Balk 197 / 228
1910 - 1912 Johannes de Jong
1912 - 1920 Folkert Homma
 
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 138d; 1910 -1914 Balk 198; 1914 - 1920 Balk 230
     
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 77; kad.nr. A 358
1879 - 1890 Tjepjen Wybrens van Os,
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 179; nummer 138d
1890 - 1893 Tjepkjen van Os
1890 - 1900 Zetske de Jong
1890 - 1896 Gatske Bouma, commencaal
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 187; nummer 138d / 198
1900 - 190? Zetske de Jong,
190? - 190? Andries Sikkes, arbeider
190? - 1910 Folkert Homma, arbeider
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 17 nummer 198 / 230
1910 - 1912 Folkert Homma
1912 - 1914 Jaitje Dijkstra
1914 - 1920 Anne Reekers
 
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 138e; 1910 - 1914 Balk 199; 1914 - 1920 Balk 231
     
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 78; kad.nr. A 358
1879 - 1890 Mijntje de Jong
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 180; nummer 138e
1890 - 1900 Mijntje de Jong,
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 188; nummer 138e / 199
1900 - 190? Mijntje de Jong
190? - 190? Lolkje Reekers,
190? - 190? Wiebe Haagsma, schoenmaker
190? - 1910 Eibert Schram, arbeider
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 17 nummer 199 / 231
1910 - 191? Eibert Schram
191? - 1920 keuken Jaitje Dijkstra
 
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 138f; 1910 - 1914 Balk 200; 1914 - 1920 Balk 234
     
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 78; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358
1879 - 1890 Obe de Vries, werkman
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 181; huisnummer Balk 138f
1890 - 1900 Obe de Vries, werkman
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 189; huisnummer Balk 138f / 200
1900 - 1906 Obe de Vries
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 17; huisnummer Balk 200 / 234
1910 - 1920 keuken Bart Arends
 
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 138g; 1910 - 1914 Balk 201; 1914 - 1920 Balk 235
     
     
woningregister 1869 - 1879 blad 30; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; volgnummer 116 / 103
   
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 79; kad.nr. A 358
1879 - 1890 Bart Sietzes Arends, arbeider
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 182; nummer 138g
1890 - 1900 Bart Arends
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 190; nummer 138g / 201
1900 - 1910 Bart Arends
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 17 nummer 201 / 235
1910 - 1920 Bart Arends
1920 - 1920 Gatske Huitema (wed. Bonte)
 
     
  achterste twee woningen samengevoegd; rond 1950 - 1960 bewoond door de familie Herman Brouwer Westeinde 13 , hij werkte bij drukkerij Hoekstra    
       
bewoners na 1920
huisnummers: 1920 - 1930 Balk 259; 1930 - 1953 Balk 260; 1953 - sloop Westein
     
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 229; huisnummer Balk 259
1921 - 1930 Folkert Homma
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad ?; huisnummer Balk 260 = Westein 13
1931 - 1939 Folkert Homma, zonder beroep ( * 12 oktober 1869 te Balk)
   
     
     
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ? huisnummer Balk 260
1921 - 1930 Lijsbert Frankena, weduwe Hendrikus de Jong
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 219; huisnummer Balk 261 = Westein 12
1931 - 1939 Lijsbert Frankena, weduwe Hendrikus de Jong
     
     
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ?; huisnummer Balk 261
1920 - 1928 Anne Reekers
1928 - 1928 Martha ? (wed. A. Reekers)
1928 - 1930 Ane de Vos
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 220; huisnummer Balk 262 = Westein 11
1931 - 1939 Ane de Vos, groentekoopman ( * 5 maart 1903 te Balk); hoofd
     
     
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ? huisnummer 262
1921 - 1923 Ane Sikkes
1923 - 1928 Willem ? Bonte
  vervallen  
     
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ? huisnummer 263
1920 - 1921 Johannes de Jong
1921 - 1924 Anne Mous
1924 - 1929 Pieter Monkelbaan
1929 - 1930 Petrus de Vreeze
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 221; huisnummer Balk 263 = Westein 10
1931 - 1934 Petrus de Vreeze ( * 3 oktober 1867 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1934 - 1939 Chriscina Hassing, weduwe Petrus de Vreeze ( * 28 juni 1880 te Munnikeburen)
1937 - 1937 Feikje Doevendans, ( * 14 december 1915 te Sneek)
     
     
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ?; huisnummer Balk 264
1921 - 1926 Gatske Huitema (wed. P. Bonte)
1926 - 1930 Johannes Kramer
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 222, huisnummer Balk 264 = Westein 10
1931 - 1939 Hendrik Kramer, zonder beroep ( * 3 oktober 1857 te Balk); hoofd
     
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 27 augustus 2017