Westein 16, 17, 18 (1953) BAG 2018: Westein 3 - 29
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 196, huis en erf in 1832 Harmen Gabesstrjitte 1, 3, 3A
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 196a, huis en erf in 1832  
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 197, huis en erf in 1832  
reëelcohier Gaasterland 1715, Balk, ?????  

eigenaren

   
  deze pagina is verplaatst naar deze link
   
voorgevels
2012

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 10 februari 2018