Westein 21 - 26 (1953) BAG 2018: Westein 3 - 29
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 200, huis en erf in 1832 Harmen Gabesstrjitte 1, 3, 3A
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 200a, schuur in 1832  
reëelcohier Gaasterland 1715, Balk, ?????  

eigenaren

   
verkoop in ???? aan: Boerke Coenraads Smidt, te Balk
verkoop in 1818 aan: Wobbe Ferdinands de Vries, werkman te Balk
eigenaar in 1832 OAT: Wobbe Ferdinands de Vries te Balk
verkoop in 1870 aan: Johannes Klazes van Hout, timmerman te Balk
   
   
  Westeinde 21-22
  Westeinde 23-24
  Westeinde 25-26
   
Balk A 200 in 2007
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

200 vernummerd rond 1845 naar 356, 357
200a vernummerd in 1872 naar 496,497
356 vernummerd in 1873 naar 501,502
357 vernummerd in 1872 naar 495 - 499
497 vernummerd in 1877 naar 533, 534
496 vernummerd in 1880 naar 577 - 584
495 vernummerd in 1880 naar 581 - 584
577-580 vernummerd in 1914 naar 916
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
 
straatbeeld
foto 200-283 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De foto zal gemaakt zijn rond 1965. In het midden de werkplaats van Mandemaker.
Links de voormalige timmerwerkplaats van Hendricus Haarsma, in het midden de voormalige werkplaats van Rein van der Werf en rechts woning van Jacobus de Vries en Hendrik Visser.
 
foto 200-284 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Net als de voorgevels zal de foto gemaakt zijn rond 1965. In het midden de woning van Mandemaker.
 
bewoners A 200
 
     
   
woningregister 1849 - 1859 blad 161; huisnummer 93 / 127
1849 - 1859 Symentje Gorter, spinster ( * 1787 te Woudsend);
1849 - 1859 Jetske Rientzes Seldenthuis, spinster ( * 2 mei 1787 te Sybrandaburen)
  Wobbe Ferdinands de Vries, ( * 22 januari 1836 te Balk)
bevolkingsregister 1859 - 1869 blad 55; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 200, huisnummer 127
1859 - 1869 Jetske Rientzes Seldenthuis, ( * 2 mei 1787 te Sybrandaburen)
  Wobbe Ferdinands de Vries, ( * 22 januari 1836 te Balk)
bevolkingsregister 1859 - 1869 blad 55; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 200a, volgnummer 134 / 121
1869 - 1879 Gerlof Hendriks Kramer
bevolkingsregister 1859 - 1869 blad 55; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 200a, volgnummer 135 / 122
1869 - 1879 schuur
 
   
     
bewoners A 357
 
     
   
woningregister 1849 - 1859 blad 162; huisnummer 93 / 128
  Jetske Rientzes Seldenthuis, ( * 2 mei 1787 te Sybrandaburen)
  Wobbe Ferdinands de Vries, ( * 22 januari 1836 te Balk)
  Akke Kingma
  Betze Schram
bevolkingsregister 1859 - 1869 blad 55; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 357, huisnummer 128
1859 - 1865 Betze D Schram, ( * 15 september 1783 te
  Akke Kingma
bevolkingsregister 1859 - 1869 blad 55; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 357, huisnummer 128
1859 - 1869 Gerlof Hendriks Kramer
bevolkingsregister 1869 - 1879 blad 33; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 357, volgnummer 133 / 120
1869 Wobbe Ferdinands de Vries, bosarbeider
1876 - 1879 Frans van der Steeg ( * 10 februari 1850 te Kollum)
bevolkingsregister 1869 - 1879 blad 33; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 357, volgnummer 134 / 121
  Jetske Rientzes Seldenthuis
1869 - 1879 Geert Hartmans Bets ( * 19 oktober 1838 te Balk)
 
   
   
 
     
 
laatste wijziging: 26 maart 2017