Westein 31 - 41
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 208, huis en erf in 1832

eigenaren

eigenaar in 1832 Pier Reintjes Haringsma koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1847 aan: Janneke Tijsses Tijsma, weduwe Pier Reintjes Haringsma
bij boedelscheiding in 1868 aan: Hendrik Hepkes Luinenburg, weduwnaar van Janneke Tijsses Tijsma
verkoop in 1878 aan: gemeente Gaasterland
verkoop in 1970 aan: woningstichting Zuidwest Friesland
 
2007 >>>
   
Westein
kadastrale gegevens
 

kadastrale kaart

kadastrale kaart 1832

kadastrale kaart

kadastrale kaart 1913

204 vernummerd rond 1845 naar 349, 350 minuutplan 1832 / netteplan 1887
349 vernummerd in 1883 naar 613; is openbare weg bron: Tresoar
350 vernummerd in 1877 naar 531, 532
531, 532 vernummerd in 1883 naar 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612
205, 207, 208, 209 vernummerd in 1883 naar 613; is openbare weg
bewoners tot 1881
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 91; 1859 - 1881 Balk 119;
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 91
   
woningregister 1849 - 1859 blad 145; huisnummer Balk 91 / 119
1849 - 185? Rink Jongsma
  Manus Mous
  Kornelis Visser
  Bonte de Jager
1855 - 1859 Minze P. ten Woude, ( * 11 april 1811 te Steggerda); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 50; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 208, huisnummer Balk 119
1859 - 1869 Minze P. ten Woude, ( * 11 april 1811 te Steggerda); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 36; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 208; volgnummer 146 / 133
1869 - 1879 Hartman Sjoerds Sjoerd, ( * 20 maart 1839 te Hindeloopen)
woningregister 1869 - 1879 blad 36; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 208; volgnummer / 136
1878 - 1879 Eelkjen Martens de Blaauw, ( * 29 april 1842 te Balk)
   
woning gesloopt circa 1880 / zie voor bewoners na 1881 't Sael Westein 31 - 41
 
't Sael
 
laatste wijziging: 19 maart 2016