Westein 31 - 41

kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 209, huis en erf in 1832

eigenaren

eigenaar in 1832 Pier Reintjes Haringsma koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1847 aan: Janneke Tijsses Tijsma, weduwe Pier Reintjes Haringsma
bij boedelscheiding in 1868 aan: Hendrik Hepkes Luinenburg, weduwnaar van Janneke Tijsses Tijsma
verkoop in 1878 aan: gemeente Gaasterland
verkoop in 1970 aan: woningstichting Zuidwest Friesland
 
2007 >>>
   
Westein
kadastrale gegevens
 

kadastrale kaart

kadastrale kaart 1832

kadastrale kaart

kadastrale kaart 1913

204 vernummerd rond 1845 naar 349, 350 minuutplan 1832 / netteplan 1887
349 vernummerd in 1883 naar 613; is openbare weg bron: Tresoar
350 vernummerd in 1877 naar 531, 532
531, 532 vernummerd in 1883 naar 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612
205, 207, 208, 209 vernummerd in 1883 naar 613; is openbare weg
bewoners tot 1881
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 91; 1859 - 1881 Balk 118;
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 91
   
woningregister 1849 - 1859 blad 151; huisnummer Balk 91 / 118
1849 - 185? Johan Yzenhof
  Tjeerd Pietersma
  Tijs Gerrits Jansma
185? - 1859 Jan P. Feenstra, ( * 25 maart 1800 te Sondel); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 50; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 209, huisnummer Balk 118
1859 - 1860 Jan P. Feenstra, ( * 25 maart 1800 te Sondel); hoofd
1859 - 1869 Trijntje S.de Jong, weduwe Jan P. Feenstra ( * 12 februari 1802 te Joure); hoofd vanaf 1860
1859 - 1869 Jacob H. Kuiper, ( * 1maart 1841 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 36; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 209; volgnummer 147 / 134
1869 - 1870 Jan Sikkes Tekstra, ( * 15 mei 1843 te Dronrijp)
   
woning gesloopt circa 1880 / zie voor bewoners na 1881 't Sael Westein 31 - 41
 
't Sael
 
laatste wijziging: 19 maart 2016