Wikelerdyk 10

kadastrale gemeente Balk, sectie B nummer 13, weiland in 1832

 
eigenaren
eigenaar in 1832: Hendrik Brands van der Goot, koopman te Balk
   
   
   
   
   
  2010 google streetview >>>
   
Wikelerdyk 10
kadastrale gegevens
13 hernummerd in ???? naar nummer 1367
 
bron: Tresoar
 
verbouw
 
bewoners
huisnummering: 1890 - 1900 Wijckel 153a; 1910 - 191? Wijckel 213; 191? - 1920 Balk 370; 1920 - 1930 Balk 395; 1930 - 1953 Balk 380; 1953 - heden Wikelerdyk 10
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 177; huisnummer Wijckel 153a
1890 - 1890 Anthonie Cornelis Jan Verhoeff, rijksontvanger ( * 3 oktober 1857 te Alkmaar)
1890 - 1890 Engel Visser, ? ( * 25 juli 1851 te Workum)
1890 - 1890 Catharina Spoelstra, werkmeid ( * 13 december 1862 te Engwierum)
1890 - 1894 Gerardus Albertus de Stoppelaar, rijksontvanger ( * 11 december 1857 te Middelburg)
1890 - 1891 Hendrika Maria Ekelhof, dienstmeid ( * 3 februari 1864 te Denekamp)
1890 - 189? Willem van der ???? , klerk ( * 29 januari 1872 te Tubbergen)
1891 - 1892 Mietje Krol, ??? ( * 3 juli 1869 te Lieve Vrouwenparochie
1891 - 1894 Gerritje van der Meer, dienstmeid ( * 2 april 1873 te Slappeterp)
1894 - 1897 Willem den Broeder, rijksontvanger ( * 16 september 1845 te St. Annaland)
1897 - 1900 Durk Wijma, secretaris der gemeente ( * 18 december 1841 te Oudwoude)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad ; huisnummer Wijckel ??
  Durk Wijma
   
register van huisnummering 1910 - 1920 blad ?; huisnummer Wijckel 213
  Durk Wijma
   
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 26; huisnummer 370
191? - 1913 Durk Wijma,
1914 - 1920 Willem de Roest, hoofdonderwijzer ( * 15 januari 1889 te Hemelum)
bevolkingsregister 1920 - 1930 blad 345; huisnummer 395
1920 - 1930 Willem de Roest, hoofdonderwijzer ( * 15 januari 1889 te Hemelum)
1930 - 1930 Meindert Dijkstra, hoofdonderwijzer ( * 10 november 1897 te Noordbroek)
bevolkingsregister 1930 - 1939 blad 316; huisnummer 380
1930 - 1939 Meindert Dijkstra, hoofdonderwijzer ( * 10 november 1897 te Noordbroek)
 
  familie Dijkstra
  familie Hiemstra
  familie Krijnen
   
goud- en zilversmederij Drijfhout
 
Drijfhout
bron: Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van H. Drijfhout & Zoon's Edelmetaalbedrijven N.V. te Amsterdam in 1952
Rond 1883 laat Willem Hanzes Drijfhout aan de rand van Balk, toen nog bij Wijckel horend, een kleine fabriek (nu Wikelerdyk 12) bouwen met aan de rechterzijde een nieuwe directeurswoning.
 
te huur
bron: Leeuwarder Courant van 10 december 1888
 
 
 
Wikelerdyk
foto 161-005 beschikbaar gesteld en gemaakt door Piet van der Wal
De situatie rond 1955 met rechts de voormalige directeurswoning van de firma Drijfhout, in 1955 gebruikt als onderwijzerswoning. Nu Wikelerdyk 10. In het midden woont de familie van der Wal, nu Wikelerdyk 12 en links de "School met den Bijbel" nu Wikelerwyk 14.
 

 

laatste wijziging: 20 december 2013