Wikelerdyk 2 / Bogermanstraat 32

kadastrale gemeente Balk, sectie B nummer 1, boomgaard in 1832

eigenaren
eigenaar in 1832: Marten Brands van der Goot, grossier te Balk
   
verkoop in ???? aan: Johannes Tjietjes Albada, veehouder
verkoop in ???? aan: Michaël de Winter,
verkoop in 1915 aan: Johannes Wagenmakers,
verkoop in 1916 aan: Pieter en Minze Wagenaar,
verkoop in 1985 aan: Adri Siemonsma, winkelier te Balk
   
Wikelerdyk 2
kadastrale gegevens
1 hernummerd in ???? naar nummer ?
bron: Tresoar
 
verkopen
 
Wikelerdyk 2 Wikelerdyk 2
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 3 december 1915
perceel 1 = Wikelerdyk 2
 
perceel a = ?
perceel b = Raadhuisstraat 14
perceel c = Wikelerdyk 2
perceel d = Wikelerdyk 4
perceel e = ?
bron: Leeuwarder Courant van 28 september 1906  
 
Wikelerdyk 2
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 8 februari 1916
 
verbouw
 
bewoners
huisnummering: 1890 - 1900 Wijckel 155; 1910 - 191? Wijckel 216; 191? - 1920 Balk 366; 1920 - 1930 Balk 391; 1930 - 1953 Balk 376; 1953 - 1986 Wikelerdyk 2; 1986 - heden Bogermanstraat 32
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 182; huisnummer Wijckel 155
1890 - 1900 Johannes Tjietjes Albada, veehouder ( * 22 februari 1862 te Harich)
1890 - 1890 Popke van Dam, ( * 23 september 1870 te Koudum)
1890 - Fimke Bruinsma, ( 28 april 1873 te Harich)
1890 - 189? Cornelia Roskam, ( * 26 september te Wijckel)
1891 - 189? Johanneske Otter, ( * 19 maart 1871 te Nijemirdum)
1892 - 1892 Iebeltje Bouwstra, (* 7 januari 1887 te Hemelum)
189? - 1896 Akke Schots, ( * 29 juli 1876 te Sondel)
1896 - 1897 Eize Smit, ( * 6 januari 1878 te Wijckel)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad ; huisnummer Wijckel ??
   
register van huisnummering 1910 - 1920 blad ?; huisnummer Wijckel 216
1910 - 191? Michaël de Winter,
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 26; huisnummer 366
191? - 1916 Michaël de Winter,
1916 - 1920 Minze Wagenaar, veehouder ( * 17 mei 1870 te Harich)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 341; huisnummer 391
1921 - 1930 Minze Wagenaar, veehouder ( * 17 mei 1870 te Harich)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 312; huisnummer 376
1931 - 1939 Minze Wagenaar, veehouder ( * 17 mei 1870 te Harich)
1935 - 1939 Bauke Buwalda, schoonzoon ( * 9 decmber 1905 te Burgwerd)
 
1939 - 1985 familie Wagenaar
1986 - heden supermarkt familie Siemonsma
familie Wagenaar
 
Wagenaar
foto 200-071 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Wagenaar
foto 200-072 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Wagenaar
foto 200-073 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
C 1000 - Siemonsma
 
C1000  Siemonsma
bron: Leeuwarder Courant van 3 juli 1985
 
eerste steen C1000
foto 095-013 beschikbaar gesteld door de familie Siemonsma
eerste steen C1000
bron: Balkster Courant 11 september 1986
 
eerste steen
 
Carry Tefsen
bron: Balkster Courant van 27 november 1986
 
opening C1000
bron: Balkster Courant van 4 december 1986
opening C1000
 
C1000 C1000 C1000
foto 095-016 foto 095-015 foto 095-018
opening C1000
foto 095-012 beschikbaar gesteld door de familie Siemonsma
 
C1000 openingsaanbieding
bron: Balkster Courant van 4 december 1986
 
Golff, de concurrende supermarkt in Balk, feliciteert de familie Siemonsma op bijzondere wijze.
In de Balkster Courant van 24 december 1986 bedankt de familie Siemonsma voor de grote belangstelling en de vele attenties tijdens de opening van de nieuwe supermarkt.
 
C1000 Siemonsma
bron: Leeuwarder Courant van 13 januari 1990
 
C1000  Siemonsma
foto archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De C1000 supermarkt aan de Bogermastraat met rechts 't Haske in februari 1992.
 
C 1000
bron: Balkster Courant van 27 oktober 2011
 
C 1000
bron: Balkster Courant van 27 oktober 2011
 
C1000 Siemonsma
foto's genomen op 28 juli 2012: Johan Groenewoud
  C1000  
   
C1000 Siemonsma C1000 Siemonsma
   
   
C1000  Siemonsma C1000  Siemonsma
Balkster Courant 17 november 2011 Balkster Courant 17 november 2011
   
   
   
 
C1000 Siemonsma
bron: Balkster Courant van 23 augustus 2012
 
C 1000
bron: Balkster Courant van 14 maart 2013
 
Plus - Siemonsma
 
Wat er aan vooraf ging.
 
Van C1000 naar jumbo geel of Alebrt Hein blauw
bron: Leeuwarder Courant van 28 april 2012
 
C1000 Siemonsma
bron: Leeuwarder Courant van 4 februari 2015
 
van C1000 naar Plus
 
C1000 Siemonsma
bron: Balkster Courant van 12 februari 2015
Met de omschakeling van de C1000 in Balk naar Plus zijn er nog 92 winkels in Nederland onder de C1000 vlag.
 
C1000 alles in de tent 50% Plus wagen
de C1000 groenteafdeling opruiming van C1000 artikelen de PLUS karavaan
 
Plus Siemonsma
 
de opening op 18 maart 2015
 
opening Plus
klik op de afbeelding voor de openingsfolder
 

 

laatste wijziging: 3 januari 2015