Wikelerdyk 4, Herman Gorterstraat 1

kadastrale gemeente Balk, sectie B nummer 2, huis en erf in 1832

kadastrale gemeente Balk, sectie B nummer 3, tuin in 1832
eigenaren
eigenaar in 1832: Marten Brands van der Goot, grossier te Balk
   
   
   
   
   
 
kadastrale gegevens
2 hernummerd in ???? naar nummer ?
3 hernummerd in ???? naar nummer ?
 
hisgis
bron: www.hisgis.nl
 
minuutplan 1832; netteplan 1887
bron: Tresoar
 
verbouw
 
Wikelerdyk 4
Na zijn aankoop van de woning bewoond door Wieger Otter laat Tjibbe Joukes Sloterdijk, bakker in Balk, deze afbreken. Bouwkundige Tiede Tijsses Tijsma uit Balk ontwerpt en bouwt? een nieuwe woning in 1909.
tekeningen: plattegrond, voorgevel, achtergevel, doorsnede
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bewoners
huisnummering: 1890 - 1900 Wijckel 154; 1910 - 191? Wijckel 217; 191? - 1920 Balk 367; 1920 - 1930 Balk 392; 1930 - 1953 Balk 377; 1953 - ???? Wikelerdyk 4, ???? - sloop Herman Gorterstraat 1
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 181; huisnummer Wijckel 154
1890 - 1900 Wieger Otter, ( * 15 februari 1822 te Wijckel)
1891 - 1892 Rinske Udinga, dienstmeid ( * 18 maart 1870 te Lemmer)
1893 - 1896 Rinske Udinga, dienstmeid ( * 18 maart 1870 te Lemmer)
1895 - 1900 Hiltje Piersma, werkmeid ( * 22 juni 1858 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad ; huisnummer Wijckel ??
   
register van huisnummering 1910 - 1920 blad ?; huisnummer Wijckel 217
1910 - 192? Tjibbe Joukes Sloterdijk, zonder beroep ( * 18 november 1850 te Balk)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 26; huisnummer 367
191? - 1920 Tjibbe Joukes Sloterdijk, zonder beroep ( * 18 november 1850 te Balk)
bevolkingsregister 1920 - 1930 blad 342; huisnummer 392
1920 - 1930 Tjibbe Joukes Sloterdijk, zonder beroep ( * 18 november 1850 te Balk)
1921 - 1923 Sjoukje van der Meulen, onderwijzeres o.l. school ( * 28 augustus 1900 te Warga)
1924 - 1928 Jan van der Weg, ambtenaar ter secretarie ( * 11 oktober 1900 te Follega)
bevolkingsregister 1930 - 1939 blad 313; huisnummer 377
1930 - 1931 Tjibbe Joukes Sloterdijk, zonder beroep ( * 18 november 1850 te Balk)
1930 - 1939 Antje Otter, weduwe Tjibbe Joukes Sloterdijk zonder beroep ( * 10 september 1854 te Wijckel)
 
  familie Sloterdijk
  familie van der Werf
gesloopt in ?  
 
 
foto 144-109 gemaakt door Pier de Jong
Deze foto is genomen vanaf de toren van de Hervormde Kerk, het huidige Breahûs, aan de van Swinderenstraat. We zien links in het midden op de achtergrond de tuin behorende bij de woning van Tjibbe Sloterdijk. Het sportterrein is nog niet aangelegd dus deze foto is voor 1948 genomen. In de zestiger jaren zal dorpshuis De Treemter gebouwd worden op het pas gemaaide weiland midden op de foto.
 
Wikelerdyk Wikelerdyk
foto 200-286 archief gemeente Gaasterân-Sleat foto 200-285 archief gemeente Gaasterân-Sleat
 
Wikelerdyk
foto 200-287 archief gemeente Gaasterân-Sleat
 

 

laatste wijziging: 21 december 2013