Wikelerdyk 4, Herman Gorterstraat 1 BAG 2019: geen nummer

kadastrale gemeente Balk, sectie B nummer 2, huis en erf in 1832

kadastrale gemeente Balk, sectie B nummer 3, tuin in 1832
eigenaren
eigenaar in 1832: Marten Brands van der Goot, grossier te Balk
   
   
   
 
kadastrale gegevens
2 hernummerd in ???? naar nummer ?
3 hernummerd in ???? naar nummer ?
 
hisgis
bron: www.hisgis.nl
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
verbouw
 
Wikelerdyk 4
Na zijn aankoop van de woning bewoond door Wieger Otter laat Tjibbe Joukes Sloterdijk, bakker in Balk, deze afbreken. Bouwkundige Tiede Tijsses Tijsma uit Balk ontwerpt en bouwt? een nieuwe woning in 1909.
tekeningen: plattegrond, voorgevel, achtergevel, doorsnede
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bewoners
huisnummering: Wijckel 62; 1890 - 1900 Wijckel 154; 1910 - 191? Wijckel 217; 191? - 1920 Balk 367; 1920 - 1930 Balk 392; 1930 - 1953 Balk 377; 1953 - ???? Wikelerdyk 4, ???? - sloop Herman Gorterstraat 1
     
volkstelling 1840, huisnummer Wijckel 62
1840 Sietze Johannes Samplonius, werkman ( * Oudehaske); hoofd
1840 Johannes Sjerks Samplonius, stalknecht ( * Tjerkgaast); inwonend
woningregister 1849 - 1859 blad 1065; huisnummer Wijckel 62
1849 - 1853 Kornelis Kuperus, werkman ( * 1806 te Idskenhuizen); hoofd
1853 - 1859 Ymke Polderboer, ( * 1822 te Harich); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 44; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 2; huisnummer Wijckel 111
1859 - 1869 Tijs Jans van der Meer, werkman ( * 10 maart 1834 te Oosterzee); hoofd, naar Balk 14
woningregister 1869 - 1879 blad 74; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 2; volgnummer 340
1869 -1879 Wieger Namles Otter, arbeider ( * 15 februari 1822 te Wijckel); hoofd
bevolkingsreregister 1880 - 1890 blad 175; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 2
1880 - 1890 Wieger Namles Otter, arbeider ( * 15 februari 1822 te Wijckel); hoofd
1884 - 1886 Antje Volbeda, dienstbode ( * 20 oktober 1861 te Sint Nicolaasga); inwonend
1886 - 1888 Yltje H Vlietstra, dienstbode ( * 12 april 1860 te Witmarsum); inwonend
1887 - 18?? Martzen Piersma, dienstbode ( * 15 januari 1855 te Balk); inwonend
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 181; huisnummer Wijckel 154
1890 - 1900 Wieger Namles Otter, ? ( * 15 februari 1822 te Wijckel); hoofd
1891 - 1892 Rinske Udinga, dienstmeid ( * 18 maart 1870 te Lemmer)
1893 - 1896 Rinske Udinga, dienstmeid ( * 18 maart 1870 te Lemmer)
1895 - 1900 Hiltje Piersma, werkmeid ( * 22 juni 1858 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 184; huisnummer Wijckel 154 / 217
1900 - 1910 Wieger Otter, ? ( * 15 februari 1822 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 blad 102; huisnummer Wijckel 217
1911 - 1912 Tjibbe Joukes Sloterdijk, zonder beroep ( * 18 november 1850 te Balk);l hoofd
1911 - 1912 Wieger Otter, schoonvader ( * 15 februari 1822 te Wijckel); inwonend
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 102; huisnummer Balk 367
1912 - 1920 Tjibbe Joukes Sloterdijk, zonder beroep ( * 18 november 1850 te Balk); hoofd
1912 - 1914 Wieger Otter, schoonvader ( * 15 februari 1822 te Wijckel); inwonend
1917 - 1920 Hendrik Wijnstra, onderwijzer ( * 19 augustus 1897 te Lippenhuizen); kostganger, naar Wolvega
1920 - 1920 Hendrik Riemersma, onderwijzer ( * 10 augustus 1896 te Terzool); kostganger
bevolkingsregister 1920 - 1930 blad 342; huisnummer 392
1920 - 1930 Tjibbe Joukes Sloterdijk, zonder beroep ( * 18 november 1850 te Balk)
1921 - 1923 Sjoukje van der Meulen, onderwijzeres o.l. school ( * 28 augustus 1900 te Warga)
1924 - 1928 Jan van der Weg, ambtenaar ter secretarie ( * 11 oktober 1900 te Follega)
bevolkingsregister 1930 - 1939 blad 313; huisnummer 377
1930 - 1931 Tjibbe Joukes Sloterdijk, zonder beroep ( * 18 november 1850 te Balk)
1930 - 1939 Antje Otter, weduwe Tjibbe Joukes Sloterdijk zonder beroep ( * 10 september 1854 te Wijckel)
 
  familie Sloterdijk
  familie van der Werf
gesloopt in ?  
 
 
foto 144-109 gemaakt door Pier de Jong
Deze foto is genomen vanaf de toren van de Hervormde Kerk, het huidige Breahûs, aan de van Swinderenstraat. We zien links in het midden op de achtergrond de tuin behorende bij de woning van Tjibbe Sloterdijk. Het sportterrein is nog niet aangelegd dus deze foto is voor 1948 genomen. In de zestiger jaren zal dorpshuis De Treemter gebouwd worden op het pas gemaaide weiland midden op de foto.
 
Wikelerdyk Wikelerdyk
foto 200-286 archief gemeente Gaasterân-Sleat foto 200-285 archief gemeente Gaasterân-Sleat
 
Wikelerdyk
foto 200-287 archief gemeente Gaasterân-Sleat
 

 

laatste wijziging: 21 december 2013