Wikelerdyk 8

kadastrale gemeente Balk, sectie B nummer 13, weiland in 1832

 
eigenaren
eigenaar in 1832: Hendrik Brands van der Goot, koopman te Balk
   
   
   
   
  2010 google streetview >>>
   
voorgevel
kadastrale gegevens
13 hernummerd in ???? naar nummer 1172
13 hernummerd in ???? naar nummer 1217
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
verbouw
 
bewoners
huisnummering: 1890 - 1900 Wijckel 153c; 1910 - 191? Wijckel 214; 191? - 1920 Balk 369; 1920 - 1930 Balk 394; 1930 - 1953 Balk 379; 1953 - heden Wikelerdyk 8
     
woningregister 1880 - 1890 Wijckel blad 258 kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1173
1880 - 1890 Aukje van der Goot, zonder beroep ( * 5 april 1813 te Balk)
1884 - 1886 Hantje van der Goot, dienstbode ( * 31 mei 1851 te ?)
1889 - 1890 Geeske Kuiper, dienstbode ( * 9 november 1850 te Balk)
   
woningregister 1880 - 1890 Wijckel blad 257 kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1172
1880 - 1888 Sietske Hendriks Rinzema, ( * 26 november 1806 te ? )
  ?? van der Kamp ( * 11 augustus 1861 te
1889 - 1890 Akke Wierda, zonder beroep ( * 20 november 1835 te St. Nicolaasga)
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 178; huisnummer Wijckel 153b
1890 - 1890 Aukje van der Goot, zonder beroep ( * 5 april 1813 te Balk)
1890 - 1891 Gatske Kuiper, dienstbode ( * 9 november 1851 te Balk)
1891 - 1892 Willem Taatgen, gemeenteveldwachter ( * 1 november 1862 te Vledder)
1892 - 1899 Akke Wierda, zonder beroep ( * 20 november 1835 te St. Nicolaasga)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad ; huisnummer Wijckel 153c
1890 - 1890 Akke Wierda, zonder beroep ( * 20 november 1835 te St. Nicolaasga)
1890 - 189? Willem van de Wetering, ??? ( * 9 juli 1861 te Wijckel)
1890 - 1900 Jarig Boersma, zonder beroep ( * 21 maart 1825 te Nijemirdum)
1890 - 1894 Geeske Akkerman, huishoudster ( * 24 maart 1842 te Oldeboorn)
1898 - 1900 Geeske Akkerman, huishoudster ( * 24 maart 1842 te Oldeboorn)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 181; huisnummer Wijckel 153b / 214
1900 - 1907 Baukje Wijbrands, ( * 1 oktober 1824 Stavoren); hoofd
1902 - 190? Anna van der Feer, dienstbode ( * 18 januari 1886 te Ruigahuizen)
1907 - 190? Jan van Stralen, machine bankwerker ( * 13 mei 1879 te Grouw); hoofd
1907 - 1910 Harmen Jans de Jong, zonder beroep ( * 4 februari 1843 ye Sloten); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H - J blad 194; huisnummer Wijckel 214 / Balk 369
1911 - 1918 Harmen Jans de Jong, zonder beroep ( * 4 februari 1843 te Sloten); hoofd
1911 - 1920 Hendrica Taconis, weduwe H.J de Jong, zonder beroep ( * 6 mei 1856 te Aalsmeer); hoofd vanaf 1918
bevolkingsregister 1920 - 1930 blad 344; huisnummer Balk 394
1920 - 1930 Hendrica Taconis, weduwe Harmen Jans de Jong, zonder beroep ( * 6 mei 1856 te Aalsmeer); hoofd
1923 - 1928 Janette van Zanten, wijkverpleegster (28 oktober 1895 te Zwolle)
1928 - 1930 Pieter Hofstra, assistent directeur zuivelfabriek ( * 26 mei 1906 te Baarn)
bevolkingsregister 1930 - 1939 blad 315; huisnummer Balk 379
1930 - 1936 Hendrica Taconis, weduwe Harmen Jans de Jong, zonder beroep ( * 6 mei 1856 te Aalsmeer); hoofd
1930 - 1931 Pieter Hofstra, assistent directeur zuivelfabriek ( * 26 mei 1906 te Baarn)
1932 - 1933 Trijntje Schippink, dienstbode ( * 27 april 1908 te Leeuwarden)
1933 - 1935 Ids de Vries, dienstbode ( * 2 september 1918 te Harich)
1935 - 1936 Meintje de Groot, dienstbode ( * 28 juni 1912 te Balk)
1936 - 1939 Willem Kuipers, zonder beroep ( * 16 november 1875 te Wolsum)
   
 
   
 
 
Wijckelerweg
foto 500-076 eigen collectie
Straatbeeld rond 1900 van de Wijckelerweg bij Balk.
 
Wikelerdyk 8 verkoop
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 24 juli 1935
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 19.11.2018