Wilhelminastraat 1
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 230, huis en erf in 1832
eigenaren
eigenaar in 1804:  
eigenaar in 1832 OAT: Doopsgezinde Gemeente te Balk
verkoop in 1863 aan: Tijs Sjoerds Tijsma, schipper te Balk
verkoop in 1883 aan: Johan Frederik Christoffel Sluiter, zadelmaker te Balk
verkoop in 1890 aan: Haring Klazes Pelsma, werkman te Balk
verkoop in 1933 aan: Gerrit Dijkstra, boekhouder te Amsterdam
verkoop in 1952 aan: Tjitte Hielkes Tromp, timmerman, gehuwd met Gerritje Lasker te Balk
verkoop in ???? aan: Egidio Peddis, te Sneek, pizzeria
   
   
   
   
 
2006 >>>
   
Wilhelminastraat
kadastrale gegevens

kadastrale kaart

kadastrale kaart 1832

230 hernummerd in 1864 naar nummer 445 en 446
445 hernummerd in 1870 naar 484
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
Wilhelminastraat 1
het pand in 2006
 
 

kadatrale kaart

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 20 januari 1863 bron: Leeuwarder Courant van 17 januari 1890
 
bewoners
huisnumering: (1859) - 1910 Balk 87; 1910 - 1914 Balk 115; 1914 - 1920 Balk 134; 1920 - 1930 Balk 164; 1930 - 1953 Balk 166; 1953 - heden Wilhelminastraat 1
   
reëelkohieren 1715 - 1805
1799 - 1804 De Mennonite Vermaning; blad 165 / volgnummer 74
speciekohieren 1748 - 1806
1799 - 1805 niet genoemd
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 76
1812 weduwe Harmen Cornelis, volgnummer 30
volkstelling 1840; huisnummer Balk 77
1840 Popkjen Johannes de Vries, inlands kramer
woningregister 1849 - 1859 blad 105; huisnummer Balk 77 / 87
1849 - 1850 Jurjen ten Brink, veldwachter ( * 1809 te Balk); hoofd
1850 - 1851 Hermanus Meulenkamp, rijkscommies ( * 15 november 1806 te Kampen); hoofd
1851 - 1857 Gerhardus Franciscus van der Velde, rijkscommies ( *
woningregister 1859 - 1869 blad 34; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 230, huisnummer Balk 87
1859 - 1869 Teunis Reins Bosma
1859 - 1869 Tijs Sjoerds Tijsma
1859 - 1869 Folkert Martens Homma
woningregister 1869 - 1879 blad 44; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 445
1869 - 1879 Tijs Sjoerds Tijsma  
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 129; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 484
1879 - 1890 Tijs Sjoerds Tijsma
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 94; huisnummer Balk 87
1890 - 1890 Grietje Zwart, zonder beroep ( * 16 mei 1823 te Hindeloopen)
1890 - 1900 Haring Pelsma, werkman ( * 24 december 1839 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 106; huisnummer Balk 87 / 115
1900 - 1910 Haring Pelsma, arbeider ( * 24 december 1839 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910-1920 blad 7; huisnummer Balk 115 / 134
1910 - 191? Haring Pelsma
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 153; huisnummer Balk 164
1920 - 1924 Haring Pelsma, zonder beroep ( * 24 december 1839 te Balk); hoofd
1924 - 1930 Jikke Jorwerda, weduwe Haring Pelsma, zonder beroep ( * 18 januari 1849 te Bolsward); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 144; huisnummer Balk 166
1931 - 1932 Jikke Jorwerda, weduwe Haring Pelsma, zonder beroep ( * 18 januari 1849 te Bolsward); hoofd
1935 - 1939 Tjitte Tromp,timmerman ( * 30 maart 1907 te Balk)
 
200? - heden pizzeria
     
pizzeria
 
Wilhelminastraat Wilhelminastraat
het pand in 2010 het pand in 2012
 
 
laatste wijziging: 20 januari 2013