Wilhelminastraat 76
kadastrale gemeente Balk, sectie H 333, huis en erf in 1832
eigenaren
bij boedelscheiding in 1827 aan:  
eigenaar in 1832: erven Marten Jans Wispelwey te Harich
verkoop in 1849 aan: Atze Joukes Schaap, werkman te Harich
verkoop in 1919 aan: Hoite Schaap te Harich
verkoop in ???? aan: Douwe de Vries
verkoop in 1939 aan: Marten Reen
verkoop in 1956 aan: Kerst Koopmans
   
   
   
pagina in bewerking
 
 
kadastrale perceelsnummers in 1832 en 1887:
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 333 huis en erf / kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 797
minuutplan 1832 / netteplan 1887
 
Lorbuorren
Een luchtfoto gemaakt in 1958 met op de voorgrond de drie boerderijen aan de huidige Lorbuorren, rechts de boerderij te bereiken via de huidige Wilhelminastraat. Op de achtergrond de lintbebouwing langs de Luts in Balk, de uitbreiding met de mr. C.J. Trompstraat achter de Dubbelstraat links boven en rechts de uitbreiding achter de Harichsterstikke (Wilhelminastraat) met onder andere de Julianastraat.
v.l.n.r. : Lorbuorren 4 / Lorbuorren 3 / Lorbuorren 1 en 2 / Wilhelminastraat 76
Lorbuorren is in 1953 de officiéle straatnaam geworden van deze buurt. De naam komt al in 1718 voor op oude kaarten en is vernoemd naar een zekere "Lor" die daar gewoond heeft. Deze van oorsprong Friese naam wordt nu niet meer gebruikt.
Schotanus kaart
Schotanuskaart uit 1718, bron: Tresoar
Eekhoff atlas 1849-1859
 
Marten Jans Wispelweij
 
Marten Wispelweij
bron: www.hisgis.nl
Het digitale minuutplan uit 1832 gecombineerd met de TMK (Topografische Militaire Kaart) uit 1864 geeft een beeld van de bezittingen van de erven Marten Jans Wispelweij in 1832. De gele percelen waren in eigendom van Marten Jan Wispelweij. Het rood omkaderde perceel is de boerderij.
 
boelgoed Wispelweij
bron: Leeuwarder Courant van 3 mei 1833
 
Jan Rintjes van der Goot
 
 
Atze Joukes Schaap
 
 
tramstation Balk
 
 
Hoite Schaap
 
 
 
Douwe de Vries
 
Lorbuorren
 
 
Marten Reen
 
 
 
 
 
 
Kerst Koopmans
 
 
 
 
 
 
Wilhelminastraat 76
De boerderij rond 1980
 
De afbraak van de boerderij vastgelegd op 6 oktober 1984
Wilhelminastraat  
Wilheminastraat
 
Wilhelminastraat
 
 
Wilhelminastraat 76
 
 
bewoners
huisnummering: 1811 - 1859 Harich 40; 1859 - 1890 Harich 57; 1890 - 1910 Harich 90; 1910 - 1920 Harich 100; 1920 - 1930 Harich 106; 1930 - 1953 Harich 105; 1953 - ???? Woudsenderweg 8 / Harich; ???? - heden Wilhelminastraat 76 / Balk
   
reëelkohieren 1715 -1805
  eigenaar / gebruiker
1792 - 1795 Jan Wispelweij / zelfs; blad 119, volgnummer 4
1797 - 1804 Jan Wispelweij weduwe / zelfs; blad 119, volgnummer 4
   
speciekohieren 1748 - 1806
1784 - 1786 Jan Wispelweij, blad 34, volgnummer 3
   
 
1825 Pietertje Martens Wispelweij, geboren op nummer 40 te Harich
   
volkstelling 1840; huisnummer 40
1840 Jan Rintjes van der Goot, 36 jaar oud, geboren te Wijckel, boer
1840 Antje Tjerks van Midlum, 20 jaar oud, geboren te Zutphen, dienstmeid
volkstelling 1840; huisnummer 40a
1840 Jan Hendriks Wispelweij, werkman, 49 jaar oud, geboren te Harich
   
woningregister 1849 - 1859 blad 478; huisnummer 40 / 57
1849 - 185? Jan Rintjes van der Goot, zuivelboer ( * 1803 te Wijckel); hoofd
185? - 1859 Atze Joukes Schaap, koopman ( * 10 augustus 1819 te Roordahuizum)
woningregister 1849 - 1859 blad 479; huisnummer 40 / 57
1849 - 1859 Douwe Wijckelsma, werkman ( * 1813 te Wijckel)
   
woningregister 1859 - 1869 blad 24; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 333; huisnummer 57
1859 - 1861 Jacobjen Tjeerds Zijlstra, ( * 26 oktober 1818 te Oppenhuizen); hoofd
1861 - 1862 Janke Gerardus Samplonius ( * 1806 te Wijckel)
1864 - 1864 Jacob Samplonius, ( * 2 september 1841 te Balk)
1863 - 1869 Pier Wiebes Haringsma, ( * 25 juli 1831 te Oudega HON)
   
1859 - 1869 Age van der Meer ( * 1798 te Sondel)
  Jan Bernardus Wortman
  Feike Theas Ykema
woningregister 1869 - 1879 blad 193; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 333; huisnummer 956
1869 - 1879 Atze Joukes Schaap, veehouder ( * 10 augustus 1819 te Roordahuizum); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 193; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 333; huisnummer 957
1869 - 1870 Stoffel Popkes Schram, bosarbeider ( * 3 november 1844 te Balk)
1870 - 1873 Jan Tjebbes Kuperus, bosarbeider ( * 1 april 1839 te Idskenhuizen)
1873 - 187? Geert Thijsses de Jager, bosarbeider ( * 23 december 1843 te Balk)
187? - 1877 Pieter Johannes de Jong, bosarbeider ( * 15 juli 1840 te Balk)
  Lammert Tomas de Koe, bosarbeider ( * 14 september 1840 te Sloten)
woningregister 1869 - 1879 blad 193; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 333; huisnummer 958
1869 - 1879 Jan Johannes Wagenaar, bosarbeider ( * 29 december 1842 te Makkum)
1869 - 1879 Aemilies Douwes Wijckelsma, bosarbeider ( * 30 januari 1842 te Wijckel)
   
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 607; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 797
1879 - 1890 Atze Joukes Schaap, landbouwer ( * 10 augustus 1819 te Roordahuizum)
1879 - ???? Auke Imkes Polderboer, arbeider ( * 14 december 1822 Gaasterland)
???? - 1890 Anne Aukes Polderboer, arbeider ( * 12 december 1853 Gaasterland)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 107; huisummer Harich 90
1890 - 1900 Atze Joukes Schaap, landbouwer ( * 10 augustus 1819 te Roordahuizum)
1900 - 1900 Hendrikjen Schaap, dochter ( * 16 maart 1842 te Harich)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 109; huisnummer Harich 90 / 100
1900 - 1910 Hendrikjen Schaap, ( * 16 maart 1842 te Harich)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad ?; huisnummer Harich 100
1911 - 1917 Hendrikjen Schaap, ( * 16 maart 1842 te Harich)
1917 - 1920 Aaltje Abes Bos, weduwe Pier Wiebes Haringsma ( * 29 juni 1832 te Joure)
1920 - 1920 Hoite Schaap, van boerenbedrijf ( * 16 mei 1894 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ?; huisnummer Harich 106
1921 - 192? Hoite Schaap, van boerenbedrijf ( * 16 mei 1894 te Harich); hoofd
192? - 1930 Douwe de Vries, veehouder ( * 24 maart 1898 te Gaastmeer); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 93; huisnummer Harich 105
1931 - 1939 Douwe de Vries, veehouder ( * 24 maart 1898 te Gaastmeer); hoofd
1931 - 1931 Age Dijkstra, boerenknecht ( * 18 oktober 1908 te Workum)
1931 - 1931 Abel Jelsma, boerenknecht ( * 26 oktober 1906 te Woudsend)
1932 - 1933 Jan Valk, boerenkencht ( * 20 januari 1910 te Koudum)
1933 - 1933 Siebrigje de Vries, zuster ( * 26 september 1908 te Koudum)
1933 - 1933 Anna Reen, nicht ( * 19 januari 1933 te IJsbrechtum)
1934 - 1934 Hendrik Roskam, boerenknecht ( * 25 juli 1909 te Hemelum)
1935 - 1936 Douwe de Winter, boerenknecht ( * 17 mei 1914 te Harich)
1936 - 1936 Pietertje Harsma, dienstbode ( * 19 maart 1916 te Lemsterland)
1939 - 1939 Marten Reen, veehouder en veehandelaar ( * 24 december 1895 te Sneek); hoofd
   
 
  familie Reen
  familie Koopmans
  familie Mulder

 

laatste wijziging: 5 april 2016