naam webpagina          
overzicht per straat  
   
Meerweg Meerweg 2 - 11
  Meerweg 2 / Meerweg 3 / Meerweg 4 / Meerweg 5 / Meerweg 6 / Meerweg 7 / Meerweg 8 / Meerweg 9 / Meerweg 10 / Meerweg 11 /
  Meerweg 12 - 23
  Meerweg 12 / Meerweg 13 / Meerweg 14 / Meerweg 15 / Meerweg 16 / Meerweg 17 / Meerweg 18 / Meerweg 19 / Meerweg 20 / Meerweg 21 / Meerweg 22 / Meerweg 23
  Meerweg 24 - 29
  Meerweg 24 Friso / Meerweg 25 Fixet / Meerweg 26 Spaans / Meerweg 27 Helling / Meerweg 28 en 29 gemeente / uuu /
Pypsterstikke Pypsterstikke
  Pypsterstikke (1) / Pypsterstikke (3) / Pypsterstikke (5-11) 1 / Pypsterstikke (13) 3 / Pypsterstikke (15) 5 / Pypsterstikke (17) 7 / Pypsterstikke (19) 9 / uuu /
  Pypsterstikke 2 / Pypsterstikke 4 / Pypsterstikke 6 / Pypsterstikke 8 / uuu /
van Swinderenstraat van Swinderenstraat 1 - 11
  van Swinderenstraat 1 / van Swinderenstraat 2 / van Swinderenstraat 3 / van Swinderenstraat 4 / van Swinderenstraat 6 / van Swinderenstraat 7 /
  van Swinderenstraat 8 / van Swinderenstraat 9 / van Swinderenstraat 10 / van Swinderenstraat 11 / van Swinderenstraat 11 /
   
  van Swinderenstraat 12 / van Swinderenstraat 13 / u14uu / u15uu / u16uu / uu17u / uu19u / u20uu / uu21u / uu22u / uuu / uuu / uuu / uuu /
   
  u24uu / FD Hoekstraplein / u26uu / uu27u / uu29u / uu30u / uu31u / uu32u / uu38u / uu39u / uu40u / uuu / uuu / uuu / uuu /
   
  uu41u / u42uu / uu43u / uu44u / uuu / u45uu / u50uu / uu51u / uu52u / uu54u / u55uu / uuu / uuu / uuu /
   
  uu56u / u57uu / 1027uuvan Swinderenstraat 58u / uu59u / u61uu / uu62u / uu63u / u64uu / u66uu / u69uu / uuu / uuu / uuu / uuu /
   
Wilhelminastraat  
  Wilhelminastraat 1 / Wilhelminastraat 3 en 5 / uuu / uuu / uuu / uuu / uuu / uuu / uuu /
   
  Wilhelminastraat 29 / Wilhelminastraat 31 / Wilhelminastraat 33 / Wilhelminastraat 35 / Wilhelminastraat 37 / Wilhelminastraat 39 / Wilhelminastraat 41 /
  Wilhelminastraat 43 / Wilhelminastraat 45
   
  Wilhelminastraat 47 / uuu / uuu / uuu / uuu /
   
  Wilhelminastraat 2-40 / uuu / Wilhelminastraat 44 / uuu / uuu / uuu / uuu / uuu / uuu / uuu / uuu / uuu / uuu / uuu / Wilhelminastraat 76
   
Gaaikemastraat Gaaikemastraat 1 - 15
  Gaaikemastraat 1 / Gaaikemastraat 2 / Gaaikemastraat 3 / Gaaikemastraat 4 / Gaaikemastraat 5 / Gaaikemastraat 6 / Gaaikemastraat 8 /
  Gaaikemastraat 9 en 10 / Gaaikemastraat 11 en 12 / Gaaikemastraat 13 / Gaaikemastraat 14 / Gaaikemastraat 15 /
  Gaaikemastraat 30 - 62
  Gaaikemastraat 30 / Gaaikemastraat 31 / Gaaikemastraat 34 / Gaaikemastraat 37 / Gaaikemastraat 40 / Gaaikemastraat 42 /
  Gaaikemastraat 43 / Gaaikemastraat 44 / Gaaikemastraat 45 / Gaaikemastraat 46 en 46a / uuu / Gaaikemastraat 48 zuivelfabriek / Gaaikemastraat 50,51 /
  Gaaikemastraat 52-61 Eigen haard / Gaaikemastraat 62 / uuu /
Julianastraat
  Julianastraat 1 / Julianastraat 3
  Julianastraat 2 / Julianstraat 4 / Julianastraat 6
       
   
Westein Westein 1 - 20
  Westein 1,2,3186 / Westein 7187 / Westein 4,5,6,8188 / Westein 9-189 / Westein 9190 / Westein 9+191 / Westein 9++192 / Westein 10-13193 / Westein 14194 / Westein 15195 / Westein 16-18196 / Westein 19198 / Westein 20199
  Westein 21 - 52
  Westein 21-26 (A 200) / Westein 21-22 (A 200) / Westein 23-24 (A 200) / Westein 25-26 (A 200) / Westein 27 (A 201) / Westein 28,29 (A 202) /
  Westein 30 (A 203) / Westein 31-41 (A 204) / Westein 31-41 (A 205) / Westein 31-41 (A 207) / Westein 31-41 (A 208) / Westein 31-41 (A 209) / Westein 42 (A 210) / Westein 43 (A 211) / Westein 44-46 (A 212) / Westein 47-48 ( A 213) / Westein 49 / Westein 50 /
Raadhuisstraat  
  Raadhuisstraat 1 / Raadhuisstraat 2 / Raadhuisstraat 3 / Raadhuisstraat 4 / Raadhuisstraat 5 / Raadhuisstraat 6 / Raadhuisstraat 7 / Raadhuisstraat 8 / Raadhuisstraat 9 / Raadhuisstraat 10 / Raadhuisstraat 11 / / /
   
  12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 20 / 21 / 22 / 24 / 25 / / / /
   
  26 / 29 / 30 / 31 / 32 / 34 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / / /
   
Raadhuisstraat 42 / 42 / 42 / 43 / 43 / 44 / 46/45 / 47 / 52 / 53 / / /
   
  54 / 57 / 59 / 61 / 64 / 65 / 68 / 69 / 72 / 77 / 77 / / /
Dubbelstraat Dubbelstraat 1 - 31
  Dubbelstraat 1 (A 104) / 105 / 106 / 107 / 108 / 109 / 110 / 111 / 112 / 113 / 114 / 115 / 116 / 117/ /
   
  Dubbelstraat 2 -42
  Dubbelstraat 2 (A 132) / Dubbelstraat 4 (A 131) / Dubbelstraat 6 (A 130) / Dubbelstraat 8 (A 129) / Dubbelstraat 10 (A 128) / Dubbelstraat 12-16 (A 127) /
  Dubbelstraat 16 (A 126) / Dubbelstraat 18 (A 125) / Dubbelstraat 20 (A 124) / Dubbelstraat 22 (A 123) / Dubbelstraat 24 (A 122) / Dubbelstraat 26,28 (A 121) /
  Dubbelstraat 30,32 (A 120) / Dubbelstraat 34,36 (A 119) / Dubbelstraat 38 (A 118) / /
Wikelerdyk Wikelerdyk
  Wikelerdyk 2 / Wikelerdyk 4 / Wikelerdyk 6 / Wikelerdyk 8 / Wikelerdyk 10 / Wikelerdyk 12 / uuu / Wikelerdyk 42 / uuu / uuu / uuu / uuu / uuu / uuu /
   
Lytse Side Lytse Side 1 - 18
  Lytse Side 1 / Lytse Side 2 / Lytse Side 3 / Lytse Side 3a / Lytse Side 4 en 5 / Lytse Side 6 en 7 / Lytse Side 8 / Lytse Side 9 / Lytse Side 10 / uuu /
  Lytse Side 12 / Lytse Side 13 / Lytse Side 14-18 / uuu /
   
festiviteiten elfstedenkoorts        
  Koninginnedag        
  Sinterklaas        
  jaarwisseling        
  koninklijk bezoek        
  Franse bevrijding 1913        
  verloving Juliana 1936        
  Wilhelmina 1938        
  bevrijding 17 april 1945        
  bevrijdingsfeesten 1945        
  Wilhemina 1948        
         
langsdeluts Balk historie        
  Balk centrum        
  Elfstedenkoorts        
  Balk expositie langsdeluts openingstijden locatie    
  Balk bruggen Ossebrug      
    Teernstrabrug      
    Raadhuisbrug      
  Balk Lutsmond strand      
    camping Marswâl      
    Balkster Watersport      
    't Roefke      
    jachthaven Lutsmond      
    buitenplaats Sleatemar      
    bungalowpark Markant      
           
scholen CBS De Bolster klassenfoto's      
  't Hazzeleger klassenfoto's      
  Sint Ludgerus klassenfoto's      
  Christelijk Lagere Landbouwschool      
  Huishoudschool        
  Christelijke Mulo    

 

  Openbare Mulo

 

   
           
verenigingen voetbal voetbalvereniging Balk      
  gymnastiek Evenwichtsbalk      
  lokale omroep Radio Gasterlan      
  Harmonie fanfare Harmonie      
  Concordia streekharmonie Concordia      
  Kritekoar Kritekoar      
  visclub De Bears      
  IJsclub Balk        
  Us Sjongen zangvereniging      
  CBO        
  ziekenfonds "Onderling Hulpbetoon"        
  waterschap "De Luts"        
  brandweer        
  politie        
  bibliotheek        
  Balkster Courant Fotozoekwedstrijd      
           
           
Balk fotos uit de oude doos
bekende Balksters          
           
           
onbekende Balksters          
           
           
verenigingen / bedrijven / stichtingen
persoonsgegevens / Kritekoar verenigingen / IJsclub Balk A 020 avondvierdaagse
verenigingen / Onderling Hulpbetoon ziekenfonds    
verenigingen / Evenwichtsbalk gymnstiekvereniging verenigingen / Baers visclub De verenigingen / WinkeliersHandelIndustrie vereniging
verenigingen / Harmonie fanfare verenigingen / Us Sjongen zangvereniging verenigingen / Concordia streekharmonie
feesten
A 004 onafhankelijksheidfeest 22 september 1913 A 008 Koninginnedag A 010 intocht Sinterklaas
A 028 voetbal A 030 Lichtweek A 013 jaarwisseling
kerken
verenigingen / Doopsgezinde gemeente te Balk A 018 Hervormde gemeente A 019 Gereformeerde gemeente
    verenigingen / Roomse Gemeente te Balk    
 
   
overzichten bewoners en eigenaren rijksontvangers geneesheren schippers b
  beroepen test 1 beroepen test 2      
  reeelkohieren 1715 -1804 1749 quotisatiekohieren speciekohieren 1748 - 1805    
  1811 fryslân 1811 1832 OAT 1839 walbeschoeiing 1911 hoofdelijke omslag  
  huisnummeroverzicht huisnummeroverzicht Balk H huisnummeroverzicht Harich huisnummeroverzicht Wijckel huisnummeroverzicht Ruigahuizen
    huisnummeroverzicht Balk W      
   
jaaroverzichten 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018
   
nieuwsbrief 2015-1 / 2015-2 / 2015-3 / 2015-4 / 2015-5 / 2015-6 / 2015-7 / 2015-8 / 2015-9
  2016-1 / 2016-2 / 2016-3 / 2016-4 / 2016-5 / 2016-6 / 2016-7 / 2016-8
  2017-1 / 2017-2 / 2017-3 / 2017-4 / 2017-5 / 2017-6 / 2017-7/ 2017-8 / 2017-9 / 2017-10
  2018-1 / 2018-2 / 2018-3 / 2018-4 / 2018-5 / 2018-6 / 2018-7 / 2018-8
   
           
prentbriefkaarten foto's Foto's gemaakt door particulieren of andere voorwerpen die iets vertellen over de geschiedenis van Balk kunnen via deze website gepubliceerd worden. De maker van dit album  bepaalt wat geschikt is voor publikatie. Geef zo goed mogelijk aan wat het plaatje of de informatie voorstelt. Dit wordt in het album erbij vermeld, alsmede de naam van de inzender. Ook kunt u aanvullingen op de tekst bij onderstaande foto's en prentbriefkaarten insturen via e-mail.
  Harichsterzijde        
  Wijckelerzijde        
  Rondje Balk in 1973        
    tijdelijk      
Gaasterland Bakhuizen   Belgen    
  Harich Tsjamkedykje 3 Lorbuorren 1 en 2 Houtdyk 7 Wyldemerkwei 4 grasdrogerij
  Nijemirdum wagenmakerij Lyklemawei molen t Zwaantje    
  Oudemirdum transportbedrijf Groenhof Jan Schotanuswei 84 Jan Schotanuswei 65 en 67  
  Rijs        
  Ruigahuizen        
  Sondel        
  Wijckel Menno van Coehoornweg 4      
  IJmedam        
  Belgische vluchtelingen        
  Weromsjen yn Gaasterlân Fan Gaast en Greide Fotozoekwedstrijd    
  SuderseweiSudergoawei