persoonlijke gegevens van Bauke Klazes Betzema, kuiper te Balk
Bauke Klazes Betzema, geboren op 12 februari 1841 te Balk, als zoon van Klaas Baukes Betzema en Sjoukjen Theunis Beekhof. Overleden op 31 augustus 1922 te Balk, 81 jaar oud.
1. ) Op 12 mei 1867 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Antje Pieters Drijfhout, geboren op 6 januari 1844 op nummer 28 te Balk, als dochter van Pieter Halbes Drijfhout en Harmke Scholtes Sietsma. Overleden op 18 april 1873 te Balk, 29 jaar oud.
aangifte geboorte op 6 januari 1844 blad 4; door Pieter Halbes Drijfhout, wagenmaker, getuigen:
Willem Ottes de Jong bakker 48 jaar wonende te Balk
Rintje Hendriks van der Goot bakker 34 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 19 april 1873 aktenummer 35, getuigen:
Foppe Eelkes Schram koopman 36 jaar wonende te Balk
Andries Willems Martena kleermaker 28 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Klaas, geboren op 26 juni 1868 te Balk. Overleden op 3 mei 1889 te Balk, 20 jaar oud.
2. Pieter, geboren op 20 maart 1870 te Balk. Overleden op 2 augustus 1870 te Balk, 4 maanden oud.
3. Pieter, geboren op 8 mei 1871 te Balk. Zonder beroep (1900), veehouder te Balk. Overleden op 24 juli 1948 te Balk, 77 jaar oud. Op 24 mei 1900 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrikjen Kuiper, 23 jaar oud te Balk, als dochter van Jaitje Willems Kuiper, wagenmaker te Balk, en Trijntje Arjens Duijff. (tussen 1911-1920 van Balk 28 naar Oudemirdum 83)
4. Bregtje, geboren op 15 januari 1873 te Balk. Overleden op 10 februari 1873 te Balk, 1 maand oud.
 
2. ) Op 22 april 1877 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Eelkje Willems Wierda, geboren op 20 maart 1848 te Sloten, als dochter van Willem Sjerps Wierda, werkman te Sloten, en Symentje Harmens de Jong. Overleden op 19 november 1904 te Balk, 56 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Sjoukjen, geboren op 26 januari 1878 te Balk.
2. Siementje, geboren op 26 april 1880 te Balk. Op 22 mei 1902 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Durk de Boer, bakker te Balk, 24 jaar oud, geboren te Koudum, als zoon van Pieter Thysses de Boer en Jeltje Pieters Visser.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Bauke Klazes Betzema (1841-1922)  
Pieter Halbes Drijdhout (1808-1863)    
woonadressen familie Betzema
periode adres bron
1867 - 1869 van Swinderenstraat 61 woningregister 1869 - 1879 blad 46 kad. gem. Balk sectie A nr. 238; volgnr. 208/195
1869 - 1879 van Swinderenstraat 61 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 50; kad. gem. Balk sectie A nummer 238
1880 - 1890 van Swinderenstraat 61 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 83; huisnummer Balk 80
1890 - 1900 van Swinderenstraat 61 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 93; huisnummer Balk 80 / 101
1900 - 1910 van Swinderenstraat 61 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 93; huisnummer Balk 80 / 101
1910 - 1920 van Swinderenstraat 61 huisnummerregister 1910 - 1920 blad 6; huisnummer Balk 101
1921 - 1922 van Swinderenstraat 61 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 97; huisnummer Balk 101
notariële acten
 
1873 Balk, notaris L. H. Potma  Koopakte. 29/35 deel van een huis te Balk, koopsom fl 2900,-
- Jacob Egberts Hoekstra wonende te Balk, verkoper
- Jan Simons wonende te Oudega, Hemelumer Oldeferd; gehuwd met Tjettje Pieters Drijfhout, verkoper
- Hans Pieters Drijfhout wonende te Heeg, verkoper
- Sjirk Haga wonende te Balk, gehuwd met Sybrigje Pieters Drijfhout, verkoper
- Bauke Klazes Betzema wonende te Balk; gehuwd met Antje Pieters Drijfhout, verkoper
- Scholte Pieters Drijfhout wonende te Balk, koper
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 007046 Aktenr.: 12 d.d. 4 maart 1873
 
1885 Balk, notaris L. H. Potma  Koopakte. Weiland te Ruigahuizen, koopsom fl. 1500,-
- Freerk Jans Beuckens wonende te Nijemirdum, verkoper
- Bauke Klazes Betzema wonende te Balk, koper
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 007058 Aktenr.: 18 d.d. 26 februari 1885

 

 

laatste wijziging: 13 september 2017