persoonlijke gegevens van Taeke Bijlsma vuurwerker te Balk
Taeke Bijlsma, geboren op 12 april 1884 te Irnsum, als zoon van Jan Roels Bijlsma en Rinske Romkes Kramer. Overleden op 28 oktober 1977 te ?
Op 16 juni 1910 getrouwd in de gemeente Opsterland met:
Grietje de Jong, geboren op 2 juni 1886 te Terwispel, als dochter van Klaas Jans de Jong en Jeltje Ottes Hoekstra. Overleden op ?
Uit dit huwelijk:
1. Rinske, geboren op 21 december 1911 te Follega.
2. Jeltje, geboren op 16 oktober 1913 te Terband.
3. Jan, geboren op 11 september 1918 te Gorredijk.

 

eigendommen van Theake Bijlsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
825
 
koopacte
1300,-
19 dec 1924
       
Balk
A
826
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1132, folio 127, nummer 348
'
laatste wijziging: 6 september 2012