persoonlijke gegevens van Geert Arjens Boerstra, korenmolenaar
Geert Arjens Boerstra, geboren op 28 april 1833 te Sneek, als zoon van Arjen Boerstra en Froukje Melles de Haan. Overleden op 9 januari 1865 te Bolsward, 31 jaar oud.
Op 27 november 1856 getrouwd in de gemeente Haskerland met:
Hiltje Fokkes van der Tuin, geboren op 28 juli 1836 te Joure, als dochter van Fokke Idzes van der Tuin en Wimke Frankes Hospers. Overleden op 8 december 1865, Haskerland, 29 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, geboren op 2 oktober 1857 te IJlst. Overleden op 5 maart 1860 te Balk op nr 238, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 2 oktober 1857 aktenummer 33, korenmolenaarsknecht, getuigen:
Jetze Luitzen Hoekema verver? 47 jaar wonende te IJlst
Ruurd Bakker ambtenaar ter secrtarie 39 jaar wonende te IJlst
aangifte overlijden op 5 maart 1860 aktenummer 22, molenaar, getuigen:
Seth Henneman kleermaker 43 jaar wonende te Balk
Arend Nijmeijer koopman 41 jaar wonende te Balk
2. Levenloos kind, geboren op 4 januari 1860 te Balk in nr. 238.
aangifte overlijden op 5 januari 1860 aktenummer 3, korenmolenaarsknecht, getuigen:
Johannes Sybrens Dooper grossier 31 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 50 jaar wonende te Balk
3. Pieter, geboren op 29 januari 1861 te Balk.
aangifte geboorte op 30 janauri 1861 aktenummer 10, korenmolenaar, getuigen:
Arend Nijmeijer koopman 42 jaar wonende te Balk
Seth Henneman kleermaker 47 jaar wonende te Balk
Molenaar op de korenmolen aan de Lytse Side
 
'
laatste wijziging: 12 juli 2009