persoonlijke gegevens van Auke Tjibbe Boonstra, logementhouder te Balk
Auke Tjibbe Boonstra, geboren op 14 januari 1902 te Balk als zoon van Hendrik Boonstra, logemnethouder te Balk, en Jantje Sloterdijk. Overleden op 28 september 1982.
Op 11 november 1926 getrouwd in de gemeente ? met:
G. de Boer, geboren op ? als dochter van ? en ?. Overleden op ?
Uit dit huwelijk:
1. Jantje, geboren op 23 september 1929 te Balk.
 

eigenaar en uitbater van hotel Boonstra aan de Dubbelstraat

 
eigendommen van Auke Tjibbe Boonstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio , nummer
'
laatste wijziging: 18 oktober 2008