persoonlijke gegevens van Hendrik Boonstra, verver te Langweer, logementhouder te Balk
Hendrik Boonstra, geboren op 4 januari 1877 te Langweer als zoon van Auke Gerrits Boonstra, verver te Langweer, en Aukjen Hendriks Ekkers. Overleden op 3 maart 1961 te Elst, 84 jaar oud.
Op 23 augustus 1900 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jantje Sloterdijk, geboren op 1 april 1878 te Balk als dochter van Tjibbe Joukes Sloterdijk, bakker te Balk en Antje Wiegers Otter. Overleden op 21 augustus 1937 te Leeuwarden, 59 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Auke Tjibbe, geboren op 14 januari 1902, Gaasterland. Overleden op 28 september 1982. Getrouwd met Grietje de Boer.
2. Tjibbe, geboren circa 1905 te Balk. Overleden op 29 april 1975 te Elst (Gld). Getrouwd met Klaasje Statema.
3. Gerrit, geboren op 6 februari 1912 te Balk. Getrouwd met P. de Boer.
 
Hendrik Boonstra en Jantje Sloterdijk
bron: Leeuwarder Courant van 27 augustus 1900
 
Hendrik Boonstra
bron: Leeuwarder Courant van 9 februari 1912
 
Hendrik Boonstra en Jantje Sloterdijk
bron: Leeuwarder Courant van 19 augustus 1925
 
Hendrik Boontra en Jantje Sloterdijk
Hendrik Boonstra en Jantje Sloterdijk rond 1933
bron: Tresoar; Fries Fotoarchief
eigendommen van Hendrik Boonstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
684
 
koopacte
1700,-
5 dec 1899
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1112, folio 107, nummer 469
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
685
 
koopacte
1400,-
25 april 1916
       
Balk
A
688
 
koopacte
2150,-
25 juni 1926
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1123, folio 118, nummer 115
notariële acten
 
1901 Balk, notaris J. H. Noordenbos Obligatie
- Hendrik Boonstra te Balk, debiteur
- Tjibbe Joukes Sloterdijk te Balk, crediteur
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7076 Repertoirenr.: 24 d.d. 27 februari 1901
 
'
laatste wijziging: 18 oktober 2008