persoonlijke gegevens van Bernard Hendrik ten Brink, koopman te Sloten, manufacturier te Balk
Bernard Hendrik ten Brink, geboren op 7 november 1833 te Sloten, als zoon van Johan Gerhard Wensel ten Brink en Angela ten Brink. Overleden op 10 oktober 1910  te Balk, 76 jaar oud, ongehuwd.
 
te huur
bron: Leeuwarder Courant van 29 januari 1875
 
te huur
bron: Leeuwarder Courant van 11 maart 1881
 
Bernard Hendrik ten Brink
bron: Leeuwarder Courant van 20 maart 1899
 
Bernrad Hendrik ten Brink
bron: Leeuwarder Courant van 7 juli 1899
 
Bernard hendrik ten Brink
bron: Leeuwarder Courant van 4 juli 1903
 
Bernard Hendrik ten Brink
bron: Leeuwarder Courant van 13 oktober 1910
 
eigendommen van Bernard Hendrik ten Brink
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
272
 
publ verkoop
2631,-
13 mei 1864
f 3000,-
3 aug 1847
25 jun 1864
geheel
             
f 1500,-
3 aug 1847
25 jun 1864
geheel
             
f 1000,-
21 nov 1848
15 jun 1864
geheel
             
f 2000,-
25 jun 1864
   
Sloten
B
173
 
scheiding
1000,-
7 sep 1899
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1061, folio 61, nummer 121
notariële acten
 
1863 Balk, notaris G. Zandstra  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van 2 huizen en erven te Balk, koopsom ,fl. 2631
- Wimke Rintjes van der Goot te Balk, verkoper
- Brant Hendriks van der Goot te Wijckel, verkoper, tevens  als voogd over Hantje Rintjes van der Goot
- Rintje Hendriks van der Goot, in leven gehuwd met Baukje  Jans Poppes, erflaters'
- Rinze Egberts Hoekstra te Balk, toeziend voogd
- Marten Foekes Gorter te Woudsend, koper
- Bernard Hendriks ten Brink te Sloten, koper
bron: Tresoar; toegangsnr.  : 26 ,Inventarisnr.: 7034 ,Repertoirenr.: 139 en 1 d.d. 30 december 1863
 
1864 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau  Hypotheek Betreft een kapitaal van fl. 2000
- Bernard Hendrik ten Brink te Sloten, schuldenaar
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs,   schuldeiser
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 97051 Repertoirenr.: 67 d.d. 25 mei 1864
 
'
laatste wijziging: 19 oktober 2008