persoonlijke gegevens van Sybren Aukes Dooper herbergier te Balk
Sybren Aukes Dooper, geboren op 15 november 1795 te Scharnegoutum, gedoopt 16 november 1795 te Roodhuis (Rooms Katholiek) als zoon van Auke Siberins en Gertie Joannes. Overleden op 10 mei 1876 te Balk, 80 jaar oud.
Op 7 februari 1824 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Baukjen Johannes Marinus (Marijnen), geboren in 1801, gedoopt op 29 maart 1801 te Woudsend (Rooms Katholiek) als dochter van Johannes Barteles en Baukjen Hielkes Tromp. Overleden op 27 september 1861, Gaasterland, 60 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Geertje, geboren op 14 december 1824, Wymbritseradeel. Overleden op 4 november 1883, Gaasterland, 58 jaar oud.
2. Johannes, geboren op 5 oktober 1826, Wymbritseradeel. Overleden op 25 november 1826, Wymbritseradeel, 7 weken oud.
3. Johannes, geboren op 17 augustus 1828 op nummer 172 te Balk. Overleden op 21 november 1898 te Balk, 70 jaar oud.
aangifte geboorte op 18 augustus 1828 aktenr. 57 door Sybren Aukes Dooper logementhouder te Balk getuigen:
Jacob Bom Vermooten winkelier 35 jaar wonende op nummer 86 te Sloten
Johan Fredrik Christoffel Sluiter zadelmaker ? jaar wonende op nummer 171 te Balk
aangifte overlijden op 22 november 1898 aktenummer 79, getuigen:
Hendrik Huisman werkman 59 jaar wonende te Balk
Jan de Jong winkelier 31 jaar wonende te Balk
4. Auke, geboren op 5 december 1830, Gaasterland. Geëmigreerd naar de Verenigde Staten, New York.
5. Hylkjen, geboren op 5 maart 1833, Gaasterland. Overleden op 2 februari 1839, Gaasterland, 5 jaar oud.
6. Baukjen, geboren op 19 maart 1835, Gaasterland. Overleden op 26 maart 1839, Gaasterland, 4 jaar oud.
7. Holkjen, geboren op 21 december 1836, Gaasterland. Overleden op 1 mei 1914, Doniawerstal, 77 jaar oud. ??
8. Luitzen, geboren op 22 mei 1839, Gaasterland. Overleden op 18 mei 1924, Gaasterland, 84 jaar oud.
9. Hylkjen, geboren op 10 februari 1841, Gaasterland. Overleden op 9 april 1845, Gaasterland, 4 jaar oud.
10. Baukjen, geboren op 19 oktober 1843, Gaasterland. Overleden op 25 november 1933, Gaasterland, 69 jaar oud
11. Hielke, geboren op 21 februari 1846, Gaasterland. Overleden op 2 februari 1921, Gaasterland, 74 jaar oud.
 
woonadressen familie Dooper
periode
adres
bron
1840 Balk 172 volkstelling 1840
1849 - 1859 Dubbelstraat 1 woningregister 1849 - 1859 blad 325; huisnummer 172 / 230
1859 - 1869
Dubbelstraat 1 woningregister 1859 - 1869 blad 7; kadastraalnummer A 104, huisnummer 230
1869 - 1879
  woningregister 1869 - 1879 blad
1879 - 1890
  bevolkingsregister 1880 - 1890 blad
1890 - 1900
  bevolkingsregister 1890 - 1900 blad
1900 - 1909
  bevolkingsregister 1900 - 1910 blad
     
eigendommen van Sybren Aukes Dooper
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
104
00 02 70
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 64 Sijbren Aukes Dooper, herbergier te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
104
00 02 70
     
f 3500,-
23 aug 1843
12 nov1862
geheel
Balk
A
105
00 01 80
publ. verkoop
 
2 april 1844
       
notariële acten
 
 
 
 
 

 

laatste wijziging: 2 oktober 2012