persoonlijke gegevens van Johannes Franzen , handelsreiziger te Bolsward, koopman te Balk
Johannes Franzen, geboren op 10 augustus 1886 te Bolsward als zoon van Jacobus Franzen en Froukje Elzinga. Overleden op 15 november 1972 te Balk, 86 jaar oud.
Op 2 augustus 1913 getrouwd in de gemeente Bolsward met:
Jacoba Gorter, geboren op 13 mei 1889 te Langweer als dochter van Johannes Gorter en Afke de Jong. Overleden op 21 februari 1963 te Balk, 73 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Joop, geboren op 28 april 1916 te Bolsward.
2. Koos, geboren op 18 september 1917 te Bolsward. Overleden op 24 augustus 1945 te Sneek, 29 jaar oud.

3. Vrony, geboren op 8 januari 1926 te Balk.

 
eigendommen van Johannes Franzen
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Bolsward
A
2557
 
koopacte
1700,-
31 dec 1912
       
Balk
A
458
 
koopacte
10000,-
19 dec 1922
       
Balk
A
983
         
Balk
A
783 ged.
 
toewijzing
1814,-
24 april 1926
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1121, folio 116, nummer 106
notariële acten
 
1912 Bolsward, notaris Petrus Anastasius Bruinsma Koopakte
Betreft de verkoop van een huis met erf te Bolsward, koopsom fl. 1700
- Dirk Fokkes Feenstra te Bolsward, verkoper
- Johannes Franzen te Bolsward, koper
Bron: Tresoar  Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 17093  Repertoirenr.: 165 d.d. 24 december 1912
 
1922 Bolsward, notaris P. A. Bruinsma  Koopakte
- Wytze Jacobus Oosterbaan te Bolsward, verkoper
- Fredericus Marcellus Oosterbaan te Bolsward, verkoper
- Ieda Feronica Ypma te Bolsward, weduwe van Jacobus Fredericus Oosterbaan, verkoper
- Johannes Franzen te Balk, koper 
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 17105  Repertoirenr.: 230 d.d. 14 december 1922
 

 

laatste wijziging: 5 november 2014