persoonlijke gegevens van Meine Annes Meinesz fabrikant te Harich
Meine Meinesz, geboren op 25 maart 1842 te Sloten als zoon van Anne Meinesz, burgemeester te Sloten (1843 - 1851) en Anna Elisabeth Doedes Breuning. Overleden op 23 maart 1928 te Utrecht, 85 jaar oud.
Op 3 maart 1864 getrouwd in de gemeente Schoterland met:
Trijntje Tuymelaar, geboren op 16 februari 1845 te Heerenveen als dochter van Hendrik Tuymelaar en Catrina de Boer. Overleden op 13 november 1918 te Leeuwarden, 73 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina, geboren op 10 mei 1865 te Heerenveen. Overleden op 3 september 1943 te Zeist, 78 jaar oud. Ongehuwd.
2. Anne, geboren op 16 februari 1867 te Heerenveen. Overleden op 6 januari 1936 te Vlaardingen, 68 jaar oud. Op 8 juni 1900 getrouwd met Hasina Jacoba Hoos, 24 jaar oud, geboren te Rotterdam als dochter van N.J. Hoos, touwslager te Rotterdam, en Willemijntje de Rooy.
3. Hendrik, geboren op 5 juni 1868 te Heerenveen, huisarts te Woudsend. Overleden op 30 december 1919 te Lemmer, 51 jaar oud, gehuwd. Op 25 april 1899 getrouwd in de gemeente Rotterdam met Henriette Cornelia Benjamina Brandsma, 22 jaar oud, geboren te Kralingen.
4. Anna Elisabeth, geboren op 11 december 1869 te Heerenveen. Overelden op ? te ?. Op 21 maart 1895 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Elisa Marinus Adrianus Noothout, oud 36 jaar, geboren te Amsterdam als zoon van Abraham Noothout en Willemina Louisa Meyer.
5. Idsk, geboren op 22 juli 1872 te Heerenveen. Overleden op 7 januari 1945 te Haarlem, 72 jaar oud. Op 15 oktober 1903 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johann Hermann von Santen, oud 27 jaar, geboren te Rotterdam.
6. Simon, geboren op 17 augustus 1874 te Harich. Overleden op 27 augustus 1929 te Hliversum, 55 jaar oud. Op 10 augustus 1899 getrouwd in de gemeente Krimpen aan de Lek met Anna Ottolina Christina von Santen, oud 20 jaar, geboren te Rhenen.
7. Berber, geboren op 11 november 1875 te Harich. Overleden op 16 november 1939 te Rotterdam, 64 jaar oud. Ongehuwd.
 
 
 
huize Vredestein te Harich
 
huize Vredestein
huize Vredestein
bron: Leeuwarder Courant van 16 september 1910
bron: Leeuwarder Courant van 31 maart 1911
 
Meine Meinesz
bron: Leeuwarder Courant van 24 maart 1928
 
eigendommen van Meine Annes Meinesz
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
619
 
koopbrief
6700,-
26 jun 1886
       
Balk
A
620
         
Balk
A
621
         
Balk
A
622
         
Balk
A
623
         
Balk
B
1243 ged
 
koopacte
395,-
4 aug 1886
een grondpacht gaande uit 619-623
Balk
A
668
 
koopbrief
1500,-
29 sep 1888
       
Balk
A
669
         
Balk
A
434
 
koopbrief
500,-
12 okt 1889
       
Balk
A
511
 
koopbrief
1500,-
18 nov 1889
       
Balk
A
512
         
Balk
A
599
         
Balk
A
667
 
publ. verkoop
850,-
28 mrt 1891
       
Balk
A
564 ged
 
toewijzing
1686,-
2 apr 1903
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1102, folio 97, nummer 79
notariële acten
 
1886 Balk, notaris L. H. Potma koopakte
Betreft de verkoop van onroerende goederen te Balk, koopsom  fl. 6700
- Hendrik Arends Nijmeyer te Balk, verkoper
- Meine Meinesz te Harich, koper
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 inventarisnr.: 7059 repertoirenr.: 49 d.d. 22 juni 1886
 
1886 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte
Betreft de verkoop van grond te Balk, koopsom fl. 395
- Poppe Sikkes Poppes te Balk, verkoper
- Petronella Tichelaar te Balk, weduwe van Sikke Poppes,  verkoper
- Meine Meinesz te Harich, koper
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 inventarisnr.: 7059 repertoirenr.: 54 d.d. 27 juli 1886
 
1903 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een boerenhuis met erf te Balk, koopsom fl. 1686
- N.V. Gasfabriek te Balk, verkoper
- Meine Meinesz te Harich, verkoper
- Meine Meinesz te Harich, koper
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 inventarisnr.: 7078 repertoirenr.: 28 en 37 d.d. 9 februari 1903
 

 

laatste wijziging: 5 juli 2010