persoonlijke gegevens van Bart Sytzes Sytzema
Bart Sytzes Sytzema, geboren op 4 september 1758 te Harich als zoon van Sytze Arends, koopman te Balk, en Trui Gijsberts. Overleden op 17 augustus 1824 te Balk op nr. 180, 65 jaar oud.
aangifte overlijden op 18 augustus 1824 aktenummer B 25, koopman, getuigen:
Sjoerd Durks Pelsma grofsmidsknecht 35 jaar wonende op nummer 174 te Balk
Albertus Alberts Ekker korenwindmolenaarsknecht 30 jaar wonende op nummer 181 te Balk
1.) Op 9 april 1806 getrouwd in de Workum met:
Lijsbeth Wybes Faber, geboren circa 1766 te Pingjum, als dochter van Wiebe Faber, grofsmid te Workum, en Janke Sybrens. Overleden op 12 februari 1818 te Balk op nr 23, oud 52 jaar.
aangifte overlijden op 12 februari 1818 aktenummer B 3, koopman, getuigen:
Rintje Binkes koopman 69 jaar wonende te Balk
Quirijn Eppinga kleermaker 55 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Sijtze, geboren op 28 augustus 1807 te Balk. Gedoopt op 13 september 1807 Hervormde Gemeente te Balk. Overleden voor 1809
2. Sijtze, geboren op 23 augustus 1809 te Balk. Gedoopt op 10 september 1809 Hervormde Gemeente te Balk. Overleden op 12 december 1814 te Balk op nr. 23, oud 5 jaar.
aangifte overlijden op 13 december 1814 aktenummer B 43, getuigen:
Gerrit Fellinga bode van de schout   wonende te Balk, geburen
Berend Gerrits Wenningh kuiper   wonende te Balk, geburen

 

2.) Op 20 april 1821 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Saapke Johannes Kort, geboren op 26 maart 1786 te Makkum als dochter van Johannes Klazes en Fetje Jaans. Overleden op 10 september 1851 te Balk in nr. 179, oud 65 jaar.
aangifte overlijden op 11 september 1851 aktenummer B 13, korenmolenaar, getuigen:
Johannes Hes korenmolenaarsknecht 69 jaar wonende te Balk
Wiebe Tietema klerk 42 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Sytse, geboren op 5 oktober 1819 te Balk op nr. 23. Overleden op 18 oktober 1887, Haskerland, 68 jaar. Op 9 juni 1841 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Minke Kerstes van der Zwaag, oud 24 jaar, geboren te Joure als dochter van Kerst Pieters van der Zwaag en Janke Jans.
aangifte geboorte op 5 oktober 1819 aktenummer 62, koopman, getuigen:
mr. Bavius Antonius van Hijlckama secretaris 38 jaar wonende op nummer 120 te Balk
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 28 jaar wonende op nummer 120 te Balk
2. Truike, geboren op 4 juni 1821 te Balk op nr. 23. Overleden op 16 juli 1822 te Balk op nr. 23, oud 1 jaar.
aangifte geboorte op 4 juni 1821 aktenummer 55, koopman, getuigen:
Geert Jans Wolda scheepstimmermansknecht 33 jaar wonende op nummer 20 te Balk
Kasper Hendriks Pothof timmermansbaas 28 jaar wonende op nummer 26 te Balk
aangifte overlijden op 12 februari 1822 aktenummer B 3, koopman, getuigen:
Geert Jans Wolda scheepstimmermansknecht 36 jaar wonende op nummer 20 te Balk
Jacobus Grardus Eppinga wagenmakersknecht 26 jaar wonende op nummer 22 te Balk
3. Truike, geboren op 17 april 1823 te Balk op nr. 23. Op 14 november 1841 getrouwd in de gemeente Nijeveen (Drente) met Arend Hendriks Nijmeyer, 23 jaar oud, geboren te Nijeveen, als zoon van Hendrik Nijmeyer en Lammigje Jonkers.
aangifte geboorte op 18 april 1823 aktenummer 31, koopman, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 31 jaar wonende op nummer 120 te Balk
Sjirk Jans Haga brievenbode 44 jaar wonende op nummer 86 te Balk
 
eigendommen van Bart Sytzes Sytzema
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
093
00 07 60
rogmolen en erf
A 5
Balk
A
096
00 03 40
huis en erf
A 5
Balk
A
094
00 01 82
bleekveld als bouwland
A 5
Balk
A
097
00 06 90
weiland
A 5
Balk
A
095
00 01 12
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 254 erven Bart Sijtses Sijtsema te Balk

 

laatste wijziging: 7 juli 2009